Kalba LPS „Bočiai“ pirmininkas Petras Ruzgus ir ansamblis „Lyra“.

Žmonės

Senjorai – dainų ir šokių festivalyje „Dainuok, Lietuva!“

Levanora DANYLIENĖ

Klubo „Viltis“ narė

 LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ valdybos nariai, pasitarę su LPS „Bočiai“ Aukštaitijos regiono bendrijomis, nusprendė organizuoti dainų ir šokių festivalį „Dainuok, Lietuva!“. Šventės organizavimui klubas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Širvintų kultūros centro Kernavės filialu (direktorė Kristina Stankevičienė), kuris maloniai sutiko renginį organizuoti pagoniškos Lietuvos sostinėje, apipintoje legendomis ir padavimais, puikiame gamtos kampelyje – Kernavėje. Kiekvienas partneris turėjo savo veiklos barą.

Paskutinį birželio šeštadienį daugelio rajonų aukštaičiai ir svečiai iš Telšių iš pat ryto susirinko Kernavėje. Renginio pradžioje buvo vainikuoti šventės dalyviai Petrai ir Povilai. Jiems šeimininkų folklorinis ansamblis „Medgrinda“ (vadovė K. Stankevičienė) skyrė sveikinimo šokį. Renginį vedė kernaviškiai K. Stankevičienė ir Povilas Velikis.

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ pirmininkė Valerija Naraškevičienė sveikindama festivalio dalyvius, tarp jų – ir Lietuvos EURAG skyriaus narius, priminė, kad šie metai ypatingai svarbūs visai Lietuvai: Antano Smetonos prezidentavimo 100-tis, Šaulių sąjungos, Žemaitijos, rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto metai ir kiti. Ji linkėjo, kad senjorų šokiai ir dainos puoštų švenčiančią Lietuvą. V. Naraškevičienė nuoširdžiai dėkojo Kernavės filialo direktorei, visam kolektyvui už bendradarbiavimą, didelį indėlį organizuojant festivalį, įteikė padėkos dovaną. Festivalio svečiams, rajonų bendrijų pirmininkams – ukmergiškės tautodailininkės Vaivos Džėjaitės-Žakavičienės sukurtą medalį A. Smetonos prezidentavimo šimtmečiui paminėti.

LPS „Bočiai“ pirmininkas dr. Petras Ruzgus džiaugėsi aktyvia Respublikos senjorų veikla. V. Naraškevičienei jis įteikė padėkos raštą už iniciatyvumą, kūrybiškumą, už indėlį organizuojant šį renginį. LPS „Bočiai“ Širvintų rajono bendrijos pirmininkas Vladislovas Jablonskas, Kernavės seniūnijos seniūnė Birutė Jankauskienė sveikino susirinkusius, pabrėžė didelį bočių indėlį į lietuviškų papročių ir tradicijų puoselėjimą. Vilniaus miesto bendrijos pirmininkė Vilija Tūrienė sveikino visus dalyvaujančius ir dėkojo už pakvietimą į festivalį.

Pirmieji pasirodė Širvintų kultūros centro Kernavės filialo folkloro ansamblis „Medgrinda“, Širvintų kultūros centro tremtinių ir politinių kalinių choras (vadovas Jonas Barbaravičius). Širvintiškius keitė Ukmergės kultūros centro bočių moterų vokalinis ansamblis „Lyra“ (vadovė Birutė Verbickienė), klubo „Viltis“ šokių kolektyvas „Radasta“ (vadovė Roma Morkūnienė), Ukmergės kultūros centro mišrus tremtinių ir politinių kalinių choras „Tremtinys“ (vadovė Julija Juodienė), Ukmergės kultūros centro pramoginių šokių kolektyvas „Vėja“ (vadovė Aldona Satkūnaitė). Romantiškai nuteikė klubo „Viltis“ solisto Valmanto Naraškevičiaus dainos apie meilę. Ežerų krašto atstovai – Utenos bočiai (pirmininkas Vladas Žilėnas) – atvežė mišrų vokalinį ansamblį „Norkūnaičiai“ (vadovas Benjaminas Buidvytis). Telšiškiai (pirmininkas Kajatonas Šliogeris), pristatydami mišrų vokalinį ansamblį „Kibirkštėlė“ (vadovė Zofija Čegienė), pabrėžė, jog draugystė su ukmergiškiais senjorais jau seniai tęsiasi. Pasirodo, kad Telšiai turi sąsajų ir su prezidentu A. Smetona. Pastarasis, vykdamas atostogų į Palangą, sustodavęs Telšiuose, netgi Antanines šventęs prie Šatrijos kalno. Ansamblis paįvairino festivalio programą padainuodamas žemaitiška tarme. Telšių kapela „Jausmai“ (vadovas P. Dirmeikis) pakvietė dalyvius šokiui.

Koncertavo LPS „Bočiai“ Vilniaus m. bendrijos (pirmininkė V. Tūrienė), Vilkpėdės skyriaus (pirmininkė Stasė Ligeikienė) vokalinis ansamblis „Volungė“ (vadovė Lilijana Amblėnaitė-Miškinienė), Vilniaus m. bočių folkloro ansamblis „Rasoda“ (vadovė Valentina Račkauskienė), Naujamiesčio skyriaus (pirmininkė Ona Židonytė) linijinių senovinių šokių kolektyvas „Rudens žiedai“ (vadovas Vladimir Organov), Naujininkų skyriaus (pirmininkė Janina Aidukienė) tautinės raiškos sambūris (vadovas Leonas Pamarneckis). Senjorai iš poetų apdainuoto Anykščių krašto (pirmininkė Arūnė Ragaišienė) atvežė vokalinį ansamblį „Bočiai“ (vadovė Dalia Vaičienė). Jonavos bočiai (pirmininkas Vytautas Bareika) linksmino dalyvius kapelos „Dobilas“ pasirodymu (vadovas Bronius Kaminskas). Trakiškiai (pirmininkė Vanda Paškevičienė) prisistatė su folkloriniu ansambliu „Radastėlė“ (vadovas Jonas Morkūnas). Kauno miesto bočiai (pirmininkė Marija Garšvienė) atvežė ansamblį „Žemyna“ (vadovas Rimantas Vaičekonis). Festivaliui einant į pabaigą vis daugiau dalyvių įsijungė į šokančių gretas. Jiems talkino Kėdainių bočių (pirmininkė Zita Kazokevičienė) instrumentinis ansamblis „Ašarėna“ (vadovė Gitana Adomavičienė) ir Kėdainių bendruomenės socialinio centro vokalinis instrumentinis ansamblis „Papartis“ (vadovas Vytautas Bička).

Kolektyvai buvo apdovanoti Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės padėkomis, Širvintų Šimtmečio knygomis ir kitais suvenyrais.

Širvintų tremtinių ir politinių kalinių choras pakvietė visus kolektyvus paskutinei festivalio dainai – „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. Sklido skambi bočių daina virš šimtamečių medžių, kalvų ir slėnių… Tai dainavo LIETUVA!

Toks renginys – tai daugybės žmonių veiklos rezultatas. Buvo pasirūpinta, kad dalyviams būtų patogu, netgi košės ir kopūstienės išvirta.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas