Sveikintojai jubiliatui išsakė daug šiltų padėkos žodžių.

Naujausi, Žmonės

Pasveikino jubiliejų švenčiantį kunigą

Sekmadienį, balandžio 7-ąją, Ukmergės šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje parapijos vikaras Gražvydas Geresionis aukojo padėkos šv. Mišias. 50 metų jubiliejų švenčiantis kunigas meldėsi už parapiją, jos tikinčiuosius, taip pat dėkojo Viešpačiui už gyvenimo dovaną, savo kunigystės kelią, kuriuo žengia dvidešimt penktus metus, jame sutiktus žmones.

Visų parapijiečių vardu jubiliejaus proga vikarą Gražvydą sveikino, stiprybės ir sveikatos linkėjo, dėkojo už gražią bendrystę Pastoracinės tarybos nariai Nijolė Bolšakovienė ir Stanislovas Zinkevičius.

„Linkime, kad Dievas stiprintų tave rūpinantis ganomaisiais, savo artimaisiais, laimintų kunigystės kelyje,” – tokiais žodžiais kunigą G. Geresionį pasveikino Ukmergės dekanato dekanas kunigas Raimundas Kazaitis.

Šiltus sveikinimus ir linkėjimus palydėjo jubiliatui choristų sugiedotas „Ilgiausių metų“.

Kunigas G. Geresionis gimė ir užaugo Ukmergėje, 1999-ųjų gruodį gavo kunigo šventimus, tų metų antrąją Kalėdų dieną gimtinėje, šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, aukojo pirmąsias šv. Mišias. Pirmasis dvasininko paskyrimas buvo Kauno šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru. Nuo 2002-ųjų kovo G. Geresionis tarnavo Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebonu.

2022 m. birželio 24 d. ukmergiškį Kauno arkivyskupas paskyrė Ukmergės šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru. Taip pat kunigas G. Geresionis eina Žemaitkiemio šv. Kazimiero parapijos klebono pareigas.

„G. ž.“ inform.

Loretos EŽERSKYTĖS nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Joana :
    Aišku stiprybės ir geros sveikatos.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas