„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra, Naujausi

Ukmergė visus metus švęs miesto gimtadienį

Nuo 2005 m. Ukmergė nepriklausomybės atkūrimą kovo 11-ąją visai Lietuvai ir pasauliui skelbia griausmingai – kasmet vyksta perkusinės muzikos festivalis, jau tapęs tarptautiniu. Į jį iš mūsų šalies ir užsienio suvažiuoja garsiausi perkusinių instrumentų muzikantai. Šiemet Ukmergė juos sukvietė jau aštuonioliktąjį kartą. „Pavasarį ir Lietuvos nepriklausomybę, kaip ir kasmet, paskelbėme, žadinome būgnų ritmu. Ši tradicija, […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“

Prieš 100 metų: 1923-ųjų kovas Ukmergėje

⊗ „Ukmergė. Vietos žymesnieji žmonės skundžiasi, kad Ukmergės miesto Valdyba savo nuožiūra leido pačiame mieste atidaryti kelius (3-4) traktierius, ypač geresnėse miesto dalyse – aikštėse.“ (Laisvė. – 1923.) ⊗ „Kainos Ukmergėje: (litų už centnerį – 50 kg) rugiai – 11,75; kviečiai – 20; miežiai – 10,50; avižos – 12; žirniai – 11; vikiai – 9,50; […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Žmonės

„Ne kiekvienam lemta tapti didvyriu…“

Sukanka 115 metų, kai gimė vienas iš pokario partizaninio judėjimo Didžiosios Kovos apygardoje (Trakų, Ukmergės, Kauno apskrityse) organizatorių Alfonsas Morkūnas-Plienas. A. Morkūnas gimė 1908 m. sausio 27 d. Ukmergės apskrities Žemaitkiemio valsčiaus Juodžiūnų kaime gyvenusios Jono Morkūno ir Veronikos Šerelytės-Morkūnienės šeimoje. Kartu augo du jaunesni broliai – Stanislovas, gimęs 1912 m., ir Karolis, gimęs 1920 […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“

Prieš 100 metų: 1923-ųjų vasaris Ukmergėje (2)

⊗ „Šių metų antram „Ateities“ sąsiuviny patalpinta žinutė iš Ukmergės ateitininkų gyvenimo. Vienoje vietoje korespondento apsirikta. Pasakyta taip: „kad kapelionas kun. P. Lagis nei akių mūsų susirinkimuose neparodė“./ Tad klaida atitaisoma ir pranešama, kad kun. Lagis dalyvavo dviejuose susirinkimuose./ Ukmergės At-kų Valdybos narys.“ (Ateitis. – 1923.) ⊗ „Vasario 3–4 d. Ukmergės prad. mokyklos būste buvo […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra

Ukmergės apskritis – viena aktyviausių ir ilgiausiai ištvėrusių 1863–1864 metų sukilimą

Šįmet pažymime 160-ąsias 1863–1864 metų sukilimo prieš Rusijos imperiją metines. Tuomet okupuotų Lenkijos ir Lietuvos bei jų etnografinių dalių – Baltarusijos ir Ukrainos – pat-riotai kilo į kovą dėl nacionalinio ir socialinio išsivadavimo. Sukilimuose aktyviai dalyvavo ir Ukmergės apskrities gyventojai. Spausdiname Ukmergės rajono istorijos tyrinėtojo Raimondo RAMANAUSKO straipsnį apie tai, kaip buvo priešinamasi carinei valdžiai […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Žmonės

Pūtęs prieš vėją…

Nepalaužto laisvės kovų dalyvio, politinio kalinio, rašytojo Edvardo Buroko atminimui Arvydas GELŽINIS Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikas Edvardas Burokas gimė prieš 90 metų, 1933 m. vasario 13 d. Ukmergėje, 1919 metų Lietuvos savanorio Vlado ir Bronės Burokų šeimoje. Augo su dviem jaunesniais broliais – Jonu ir Antanu. Šeimoje vaikai buvo ugdomi Tėvynės […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“

Prieš 100 metų: 1923-ųjų vasaris Ukmergėje (2)

⊗ „Vasario 4 d. buvo visuotinas Ukmergės apskr. Socialdemokratų organizacijos susirinkimas. Jame dalyvavo 20 narių, Seimo atstovas Pilkauskas ir keliolika svečių. Atstovas Pilkauskas darė pranešimą, kuriuo palietė darbininkų ekonominę ir socialę padėtį, ir pasakojo apie socialdemokratų frakcijos darbus Seime. Paskui buvo svarstomi einamieji klausimai. Posėdis praėjo labai gyvai; organizacijon įsirašė keli nauji nariai. Iš pasikalbėjimų […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra

„Į žmones išėjęs – Stasys Tijūnaitis“

Sigita ASTIKIENĖ Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Kraštotyros ir fondų valdymo skyriaus vedėja   Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje veikia Lietuvos liaudies buities muziejaus parengta paroda „Į žmones išėjęs – Stasys Tijūnaitis“, skirta kraštiečio mokytojo, tarpukario periodinės spaudos leidėjo Stasio Tijūnaičio 135-osioms gimimo metinėms. Parodoje eksponuojami Lietuvos liaudies buities muziejui 2019 metais perduoti Kaišiadorių rajono Pravieniškių […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra, Naujausi

Tapusi muziejumi prezidento dovanota mokykla pasitinka lankytojus

Loreta EŽERSKYTĖ Užugirio mokykla-muziejus mini veiklos dvidešimtmetį. Pirmuoju oficialiu muziejaus eksponatu laikomas tuomečio Lėno parapijos klebono Vytauto Aloyzo Marozo 2003 metų sausio 27 dieną dovanotas varinis, su medine rankena lygintuvas, kuris buvo naudojamas Panevėžio rajono Vadoklių klebonijoje. Didžiąją dalį Užugirio mokyklos-muziejaus eksponatų surinko ilgametė muziejaus vedėja Regina Šviežikienė. Vietos gyventojai jai patikėjo daugelį buities bei […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“

Prieš 100 metų: 1923-ųjų sausis Ukmergėje

⊗ „Ukmergė. Turgaus dieną pilna rinka žmonių ir kiekvienam vežime produktų daugybė. Tuo laiku per visą turgavietę teka upeliai nešvarumų iš rinkoje esančios išeinamos vietos ir tai daro labai bjauraus įspūdžio./ Kas žiūri Ukmergės miesto švarumo? Taip pas mus atrodo viešos vietos, apie kiemus ir užkampius nėra jau ir kalbos./ Paskutinį ketvirtadienį rinkoje produktai buvo […]