„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“

Prieš 100 metų: 1923-ųjų balandis Ukmergėje

⊗ „Ukmergė. Prad. mokykl. inspektoriaus raštinėj nesenai prad. mokyklų mokytojų įsteigtas istorinis pedagoginis muziejus. Nors dar pradžia, bet jau galima šis tas pamatyti. Tarp kitų daiktų yra: 1) senų Lietuvos pinigų, 2) 100 metų granata, rasta Lukinių sodžiaus piliakalny, pristatyta Mažeikiškių mokyk-los, 3) neapdirbto gintaro, ir kas brangiausia, 4) titnagu šaunančio šautuvo geležinės liekanos, pristatytos […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra, Naujausi

Paminklai atkurtos Lietuvos valstybės 10-mečiui (2)

Statė ateities kartoms Tarp šimtų įvairių paminklų, kryžių, kurie buvo pastatyti atkurtos Lietuvos valstybės 10-mečiui įamžinti, yra ir Ukmergės centre stovintis „Lituania Restituta“. „Tūkstantis devyni šimtai dvidešimt aštuntais metais gegužės mėnesio penkioliktą dieną – Lietuvos Valstybės Nepriklausomo gyvavimo dešimtais metais, esant jos Prezidentu Antanui Smetonai, Ministeriu Pirmininku profesorium Augustinui Voldemarui, Vidaus reikalų Ministeriu Ignui Musteikiui, […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra, Naujausi

Paminklai atkurtos Lietuvos valstybės 10-mečiui

Loreta EŽERSKYTĖ Daugelyje šalies miestų ir miestelių stovi paminklai, skirti atkurtos Lietuvos valstybės 10-mečiui įamžinti. Daugelį šių atminties ženklų pokariu ištiko panašus likimas – jie buvo brutaliai nugriauti. Tuometė valdžia dėjo pastangas, kad paminklai būtų ne tik nušluoti nuo žemės, bet ir ištrinti iš tautos atminties. Neretai sovietai, griaudami šiuos paminklus, kaip nepriklausomybės simbolius, stengdavosi […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra, Naujausi

Ukmergė visus metus švęs miesto gimtadienį

Nuo 2005 m. Ukmergė nepriklausomybės atkūrimą kovo 11-ąją visai Lietuvai ir pasauliui skelbia griausmingai – kasmet vyksta perkusinės muzikos festivalis, jau tapęs tarptautiniu. Į jį iš mūsų šalies ir užsienio suvažiuoja garsiausi perkusinių instrumentų muzikantai. Šiemet Ukmergė juos sukvietė jau aštuonioliktąjį kartą. „Pavasarį ir Lietuvos nepriklausomybę, kaip ir kasmet, paskelbėme, žadinome būgnų ritmu. Ši tradicija, […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“

Prieš 100 metų: 1923-ųjų kovas Ukmergėje

⊗ „Ukmergė. Vietos žymesnieji žmonės skundžiasi, kad Ukmergės miesto Valdyba savo nuožiūra leido pačiame mieste atidaryti kelius (3-4) traktierius, ypač geresnėse miesto dalyse – aikštėse.“ (Laisvė. – 1923.) ⊗ „Kainos Ukmergėje: (litų už centnerį – 50 kg) rugiai – 11,75; kviečiai – 20; miežiai – 10,50; avižos – 12; žirniai – 11; vikiai – 9,50; […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Žmonės

„Ne kiekvienam lemta tapti didvyriu…“

Sukanka 115 metų, kai gimė vienas iš pokario partizaninio judėjimo Didžiosios Kovos apygardoje (Trakų, Ukmergės, Kauno apskrityse) organizatorių Alfonsas Morkūnas-Plienas. A. Morkūnas gimė 1908 m. sausio 27 d. Ukmergės apskrities Žemaitkiemio valsčiaus Juodžiūnų kaime gyvenusios Jono Morkūno ir Veronikos Šerelytės-Morkūnienės šeimoje. Kartu augo du jaunesni broliai – Stanislovas, gimęs 1912 m., ir Karolis, gimęs 1920 […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“

Prieš 100 metų: 1923-ųjų vasaris Ukmergėje (2)

⊗ „Šių metų antram „Ateities“ sąsiuviny patalpinta žinutė iš Ukmergės ateitininkų gyvenimo. Vienoje vietoje korespondento apsirikta. Pasakyta taip: „kad kapelionas kun. P. Lagis nei akių mūsų susirinkimuose neparodė“./ Tad klaida atitaisoma ir pranešama, kad kun. Lagis dalyvavo dviejuose susirinkimuose./ Ukmergės At-kų Valdybos narys.“ (Ateitis. – 1923.) ⊗ „Vasario 3–4 d. Ukmergės prad. mokyklos būste buvo […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra

Ukmergės apskritis – viena aktyviausių ir ilgiausiai ištvėrusių 1863–1864 metų sukilimą

Šįmet pažymime 160-ąsias 1863–1864 metų sukilimo prieš Rusijos imperiją metines. Tuomet okupuotų Lenkijos ir Lietuvos bei jų etnografinių dalių – Baltarusijos ir Ukrainos – pat-riotai kilo į kovą dėl nacionalinio ir socialinio išsivadavimo. Sukilimuose aktyviai dalyvavo ir Ukmergės apskrities gyventojai. Spausdiname Ukmergės rajono istorijos tyrinėtojo Raimondo RAMANAUSKO straipsnį apie tai, kaip buvo priešinamasi carinei valdžiai […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Žmonės

Pūtęs prieš vėją…

Nepalaužto laisvės kovų dalyvio, politinio kalinio, rašytojo Edvardo Buroko atminimui Arvydas GELŽINIS Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikas Edvardas Burokas gimė prieš 90 metų, 1933 m. vasario 13 d. Ukmergėje, 1919 metų Lietuvos savanorio Vlado ir Bronės Burokų šeimoje. Augo su dviem jaunesniais broliais – Jonu ir Antanu. Šeimoje vaikai buvo ugdomi Tėvynės […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“

Prieš 100 metų: 1923-ųjų vasaris Ukmergėje (2)

⊗ „Vasario 4 d. buvo visuotinas Ukmergės apskr. Socialdemokratų organizacijos susirinkimas. Jame dalyvavo 20 narių, Seimo atstovas Pilkauskas ir keliolika svečių. Atstovas Pilkauskas darė pranešimą, kuriuo palietė darbininkų ekonominę ir socialę padėtį, ir pasakojo apie socialdemokratų frakcijos darbus Seime. Paskui buvo svarstomi einamieji klausimai. Posėdis praėjo labai gyvai; organizacijon įsirašė keli nauji nariai. Iš pasikalbėjimų […]