„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Jaunimas

Neįgalus berniukas save atskleidžia piešdamas

Nijolė STUNDŽIENĖ   Gegužės 20-ąją, Taujėnų gimnazija švenčia vidurinės mokyklos įkūrimo 70 metų jubiliejų. Ta proga švietimo įstaiga planuoja įvairius renginius, sulauks svečių, dovanų. Savo kūrybinį darbelį – mokyklai sukurtą emblemą – išsiuntė ir 8 klasės mokinys Antanas Liutvinas. Kaip pasakojo berniuko tėtis Rolandas, sūnus turi raidos negalią ir mokyklą lanko kiek leidžia sveikata. Nors […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra, Naujausi

Pastatytos trys taktilinės objektų kopijos

Gegužės pradžioje šalia Senosios gaisrinės bokšto, Pilies g. 11, įrengta pirmoji Ukmergėje šio objekto taktilinė kopija. Praėjusią savaitę atsirado dar dvi tokios kopijos. Jos įrengtos šalia Ukmergės kraštotyros muziejaus, Kęstučio a. 9, bei Siesikų pilies, esančios Daugalių k. 1. Kaip skelbia rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir verslo plėtros skyrius, taktilinės lankytinų objektų kopijos […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra, Naujausi

Legendomis apipinta renesansinė pilis

Siesikų dvaro sodybos rūmai pastatyti 1492-1517 m. Siesikų ežero pietiniame krante Gabrieliaus Daumanto Siesickio pastangomis. Jie iki šiol išlieka vienu ankstyviausių ir mistiškiausių renesansinių statinių Lietuvoje. Apie jos statytoją Gabrielių Daumantą Siesickį nėra daug informacijos, tačiau teigiama, jog jis buvo apsišvietęs didikas ir tarnavęs Jogailaičių dinastijos atstovams – Čekijos ir Vengrijos karaliui Vladislovui Jogailaičiui III, […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra, Naujausi

Siesikų pilyje lankėsi Radvilų didikų giminės palikuonys

Daiva ZIMBLIENĖ Rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja   Gegužės 3-ąją Siesikų pilyje lankėsi garsiosios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) ir Abiejų Tautų Respublikos Radvilų didikų giminės palikuonys – Lenkijoje gyvenantis kunigaikštis Motiejus Radvila bei naujojo Lenkijos ambasadoriaus Lietuvoje Konstanty‘o Radziwillas‘o žmona bei sūnaus šeima. Svečius pasitikęs pilies administratorius Audrys Matulaitis […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra

Ukmergėje griaudės jubiliejinis miesto gimtadienis

Ukmergei 690! Daug! Todėl ir švęsime ilgai ir galingai! Šių metų Ukmergės miesto šventę, pavadintą „Kultūros rokenrolas“, tradiciškai numatyta surengti paskutinįjį gegužės savaitgalį – gegužės 26-28 dienomis. Ukmergės gimtadienyje bus daug rokenrolo! Prieš miesto šventę, grojant roko muzikai, bus iškilmingai atidaryta visų Ukmergės krašto menininkų paroda. Jubiliejaus proga į miestą sugrįžta ir spalvingiausias šventės akcentas […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Žmonės

Geologui dr. Algimantui Uginčiui – 85

Prof. habil. dr. Algirdas AŽUBALIS   Algimantas Uginčius gimė 1938 m. birželio 14 d. Ukmergėje, Lietuvos kariuomenės karininko leitenanto (vyr. leitenanto laipsnį gavo iki Antrojo pasaulinio karo Raudonojoje armijoje, o atkūrus nepriklausomybę, po mirties, suteiktas kapitono laipsnis) Prano Uginčiaus (1907–1955 Rusijoje, Oziorlage) ir dailiojo siuvinėjimo meistrės Konstancijos Dmuchauskaitės (1906–1991) šeimoje. Kadangi tėvas, likęs ištikimas priesaikai […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“

Prieš 100 metų: 1923-ųjų gegužė Ukmergėje

⊗ „Ukmergė. Gegužės mėn. 1 d. čia buvo iškilmingas medelių sodinimas. Dalyvavo visos mokyklos, miesto gyventojų dalis, apskrities vald. nariai, Žemės tvarkytojas ir kit. etc. Miesto sodas, Kauno g-vė ir kai kurių mokyklų ir gimnazijos šaligatviai apsodinti medeliais. Visa tai daro gerą įspūdį ir grožį. Ukmergės val. Valdybos iniciatyva Ukmergės – Taujėnų vieškelio nemažas plotas […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra

Ukmergės apskrities sukilimo vadų likimai – skirtingi

1863–1864 metų sukilime aktyviai dalyvavo daug Ukmergės apskrities gyventojų. Į kovą prieš rusų priespaudą pakilo ne tik valstiečiai, kiti vargingesni gyventojai, bet ir nemažai bajorų, dvarininkų. Jie organizavo sukilėlių būrius ir vedė į mūšius už laisvę.   Dvarininkai tėvas ir sūnus Končios Medardas Kazimieras Končia gimė 1808 m. spalio 4 d. Vilniaus apskrities Šešuolėlių dvare […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra

Ukmergės Miesto Galva Stanislovas Kazimieras Kosakovskis ir pastato miesto administracijai statybos (2)

Raimondas RAMANAUSKAS   Nusprendė statyti „miesto namą“ Dėl savo dažno važinėjimo į Varšuvą S. K. Kosakovskis nuo kasdieninio darbo savivaldybėje laikėsi atokiau, dažnai pavesdamas jį atlikti savo pavaduotojui, patyrusiam administratoriui Anuprui Petelčicui. Pavyzdžiui, iš aštuonių 1879 m. vykusių Miesto Dūmos posėdžių jis pirmininkavo tik dvejiems. Vėliau posėdžiuose jis dalyvaudavo dažniau – 1882 m. iš dešimties Dūmos posėdžių […]

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra, Naujausi

Ukmergės Miesto Galva Stanislovas Kazimieras Kosakovskis ir pastato miesto administracijai statybos

Raimondas RAMANAUSKAS Trečiosios Vaitkuškio dvaro savininkų Kosakovskių kartos atstovas grafas Stanislovas Kazimieras (1837–1905) pasižymėjo ne tik moksliniais darbais tyrinėjant heraldiką ir bajorų genealogijas, puikiais pasiekimais fotografijos srityje, bet ir visuomenine veikla gimtajame krašte Ukmergės apskrityje.   Grafas išrinktas savivaldybės vadovu Paprastai Vaitkuškio dvare S. K. Kosakovskis gyvendavo nuo gegužės iki spalio, likusį metų laiką leisdamas […]