Koplytstulpio pašventinimo renginys sulaukė gausaus būrio svečių: politikų, mokslininkų, kraštiečių, ukmergiškių.

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra, Naujausi

Iškiliam kraštiečiui – Atminties ženklas

Loreta EŽERSKYTĖ

 

Rugsėjo 16-ąją Lyduokių seniūnijos Jogvilų kaime vykusios šventės metu buvo pašventintas koplytstulpis, skirtas iškilaus kraštiečio, akademiko, profesoriaus, habilituoto daktaro Zigmo Zinkevičiaus atminimui (1925–2018). Artėjant jo šimtmečiui, šalia gimtųjų namų, kur prasidėjo mūsų tautos didžiavyrio gyvenimo kelias, iškilo atminties ženklas. Į jį gražiai sugulė kalbininko parašytos reikšmingiausios knygos. Meniškas ir informatyvus koplytstulpis sukurtas akademiko sūnėnų,  tautodailininkų Rimanto ir Stanislovo Zinkevičių iniciatyva bei rankomis.

Koplytstulpio pašventinimo renginys sulaukė gausaus būrio garbių svečių. Atvyko Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis, Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja akademikė profesorė Grasilda Blažienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktorius daktaras Sigitas Narbutas, Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja habilituota daktarė Ona Aleknavičienė, Lietuvių kalbos draugijos pirmininkė, Vilniaus universiteto docentė daktarė Vilma Zubaitienė, Lietuvių kalbos draugijos valdybos sekretorė Rita Urnėžiūtė, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius ir kiti. Taip pat dalyvavo Ukmergės dekanato dekanas kun. Raimundas Kazaitis, Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius, kunigas Rimantas Laniauskas, rajono savivaldybės meras Darius Varnas, Savivaldybės tarybos nariai Irma Vaitaitienė ir Kęstutis Zinkevičius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, Lietuvos šaulių sąjungos Ukmergės Vyčio 1002-osios šaulių kuopos šauliai, kiti ukmergiškiai, Z. Zinkevičiaus artimieji.

Atminties ženklas sukurtas akademiko sūnėnų, tautodailininkų Rimanto (kairėje) ir Stanislovo Zinkevičių iniciatyva bei rankomis.

Renginį vedęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto Kalbų katedros vedėjas Leonas Kižla, kuris yra Z. Zinkevičiaus pusseserės sūnus, trumpai pristatė akademiko veiklą.

Z. Zinkevičius buvo vienas produktyviausių Lietuvos kalbininkų, išugdęs kelias lituanistų kartas, aktyviai dalyvavęs akademinėje, kultūrinėje ir politinėje veikloje. Baigęs Ukmergės Antano Smetonos gimnaziją, studijavo Vilniaus universitete, kur vėliau dėstė dialektologijos ir istorinės lietuvių kalbos gramatikos kursus, vadovavo katedroms ir fakultetams, rūpinosi Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimu ir dėstė Kaune, vadovavo Lietuvių kalbos institutui, buvo LR švietimo ir mokslo ministru, rūpinosi mokyklų steigimu Rytų Lietuvoje. Palaikė ryšius su Klaipėdos, Šiaulių universitetais ir kitomis aukštosiomis mokyklomis bei institutais, aktyviai bendravo su žymiausiais užsienio baltistais ir kitais mokslininkais bei kultūros veikėjais išeiviais JAV ir kitose šalyse. Z. Zinkevičiaus mokslinė veikla pripažinta kelių akademijų – Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvių katalikų mokslo akademijos, Švedijos, Norvegijos, Latvijos akademijų, įvertinta valstybiniais ir visuomeniniais apdovanojimais, jam 2012 m. suteiktas Ukmergės garbės piliečio vardas. Iš viso akademikas paskelbė apie 1 000 mokslo ir mokslo populiarinimo darbų. Iš daugiau nei 70 parašytų knygų ypatingą mokslinę vertę turi Lietuvių dialektologija (1966), šešiatomė Lietuvių kalbos istorija (1984–1995), Lietuvių tautos kilmė (2005), Lietuvių tarmių kilmė (2006), Lietuvių asmenvardžiai (2008).

Mokslininkui, Mokytojui, Auklėtojui, Tėvynės patriotui skirtą atminties ženklą pašventino Ukmergės dekanato dekanas kun. R. Kazaitis.

Į susirinkusiuosius kreipėsi prof. V. Landsbergis. Pažymėjęs, jog akademikas Z. Zinkevičius – vienas žymiausių Lietuvos kalbininkų, politikas kalbėjo apie bendravimą ir bendradarbiavimą su juo, priminė jo rūpinimąsi Rytų Lietuvos mokyklomis ir lietuvių kalbos būkle, lietuvybės puoselėjimą.

Lietuvių kalbos draugijos ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto vardu iškilmių dalyvius sveikinusi dr. V. Zubaitienė siūlė Ukmergės rajono savivaldybės vadovams pagalvoti apie Z. Zinkevičiaus premijos įsteigimą. Tai būtų gera proga įvertinti kalbininkus, kalbos istorikus ir auginti, ugdyti jaunąją kartą.

Sveikinimo žodį tarė rajono meras D. Varnas, taip pat kalbėjo akademikė prof. G. Blažienė, Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius V. Žilius, visuomenininkai Jonas Burokas, Gediminas Žukauskas, vertėja Dalia Kižlienė.

Kalbininko duktė Laimutė Zinkevičiūtė-Šinkūnienė pasidalijo šiltais prisiminimais, kai vaikystėje kartu su dar keturiais anūkais vasaras leido Jogvilų kaime, pas močiutę.

L. Šinkūnienė papasakojo, jog 2025-iais, kuomet bus minimas Z. Zinkevičiaus 100-metis, su sūnumi Mindaugu ir kitais artimaisiais ketina išleisti atsiminimų knygą. Ji dar ruošiama, todėl laukia visų, kurie turi Z. Zinkevičiaus nuotraukų, nori pasidalinti apie jį prisiminimais.

Koplytstulpio pašventinimo iškilmes baigė akademiko sūnėnai R. ir S. Zinkevičiai. Rimantas patikino, jog šį atminties ženklą kūrė ne dėdei, o lietuvių tautos didžiavyriui, norėdami pagerbti jį kaip visame pasaulyje žinomą kalbininką. Taip pat koplytstulpio autoriai nuoširdžiai dėkojo visiems rėmėjams, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie jų idėjos įgyvendinimo.

Zinkevičių padėka vienai iš rėmėjų – Ukmergės vartotojų kooperatyvo direktorei Angelei Andrikonienei.

AUTORĖS nuotraukos

Mus remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas