Parodos eksponatai.

Kultūra

Bibliotekoje – sukakčiai skirta paroda

Rita ADOMONYTĖ

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Kraštotyros ir fondų valdymo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė kraštotyrai

 

Pakilusi tautinio Atgimimo banga sužadino viltis atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę. Buvę sovietinių lagerių politiniai kaliniai ir Sibiro tremtiniai, patyrę tremties išgyvenimus ir skausmus, badą ir ašaras, susijungė į organizaciją. Kaune susikūrė „Tremtinio“ klubas, kurio steigiamajame suvažiavime, įvykusiame 1988 metų rugpjūčio 26 dieną, dalyvavo ir ukmergiškiai: buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai Stasys Žižys, Irena Girnienė ir Donata Šeikienė.

Atgimimo atgarsiams pasiekus Ukmergę, čia 1988 m. susibūrė 15 žmonių iniciatyvinė grupė, kurios dėka 1989 metų kovo 18 dieną buvo įkurtas klubo „Tremtinys“ Ukmergės skyrius. Dabartinio filialo pirmtakas subūrė politinius kalinius ir tremtinius, jų šeimų narius ir kitus žmones, siekiančius išsaugoti atmintį apie tragišką Lietuvos istorijos tarpsnį. Vadovu išrinktas kunigas Viktoras Aukštakalnis, skyriui vadovavęs nuo 1989 iki 1990 m. Skyriui taip pat vadovavo Stasys Žižys (1990–1992 m.), Pranas Kanapeckas (1992–1993 m.), Albinas Zailskas (1993–2012 m.).

2004 metais, po reorganizacijos, klubas „Tremtinys“ tapo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS), o Ukmergės skyrius – jos filialu.

Filialas aktyviai įsijungė į visuomeninę veiklą, dalyvavo nevyriausybinių organizacijų programų rėmimo konkursuose, siekdamas pritraukti daugiau projektinių lėšų savo veiklai. Keitėsi filialo vadovai – nuo 2012 iki 2014 metų vadovavo Rita Jasaulenkienė, o nuo 2014 metų vadovauja Aldona Kalesnikienė.

Kovo 4–30 dienomis Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje, Kraštotyros ir fondų valdymo skyriuje, veikia paroda, skirta paminėti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo įkūrimo 35-metį.

Parodoje eksponuojamos nuotraukos atspindi filialo veiklos akimirkas – kryžių atstatymą, paminklų šventinimą, svarbių Lietuvai datų paminėjimą, kasmetinį dalyvavimą Dubysos slėnyje vykstančiame Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“, Ukmergės kultūros centro mišraus choro „Tremtinys“, kuriam vadovauja Julė Juodienė, koncertus, filialo narių išvykas į kitus rajonus. Parodoje galima susipažinti su LPKTS Ukmergės filialo išleistais metraščiais, knygomis „Viltis sugrįžti“, kitais filialo finansuotais leidiniais, tokiais kaip Zuzanos Budaitės-Stunžėnienės „Atodangos“, Antano Pusvaškio „Buožės“ vaiko prisiminimai“, mišraus choro „Tremtinys“ veiklos 30-mečiui skirtu leidiniu „Aš parašysiu laišką jums kaip laisvės dainą“, filialo veiklą menančiais leidiniais „Laiko atodangos“, „Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos kūrėjai“, „Vidurnaktį nežuvę“.

Dėkojame LPKTS Ukmergės filialo pirmininkei A. Kalesnikienei už suteiktą galimybę plačiau susipažinti su filialo veikla ir mūsų krašto istorija.

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas