Ceremonija pradėta Lietuvos valstybės himnu, kurį atliko Ukmergės meno mokyklos mokinė A. Pauliukonytė ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestras.

Aktualijos, Naujausi

Prisiminta istorinė data – Ukmergės išvadavimo nuo bolševikų 105-osios metinės

Daiva ZIMBLIENĖ

Rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Šeštadienį, gegužės 4-ąją, Ukmergės miesto centre, Kęstučio aikštėje, šurmuliavo kariai. Čia vyko Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono ir Ukmergės rajono savivaldybės organizuotas Lietuvos nepriklausomybės kovų minėjimas. Jo metu buvo prisiminta istorinė 1919 metų gegužės 3 dienos pergalė prieš bolševikus, Ukmergės išvadavimas, pagerbti Nepriklausomybės kovose žuvę Lietuvos kariai ir sąjungininkai.

Renginyje dalyvavo rajono savivaldybės meras Darius Varnas ir administracijos direktorė Inga Pračkailė, NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės štabo viršininkas (vardas ir pavardė neskelbiami), Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono vadas plk. ltn. Arūnas Streikus, Ruklos įgulos kapelionas mjr. Saulius Noretas, atsargos majoras Vidmantas Leščius, Lietuvos šaulių sąjungos Ukmergės Vyčio 1002-osios šaulių kuopos atstovė Jūratė Varžgalytė ir kt.

Ceremonija pradėta Lietuvos valstybės himnu, kurį atliko Ukmergės meno mokyklos mokinė Adelė Pauliukonytė ir Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestras. Po sveikinimo kalbų tarpukario karys, Lietuvos partizanas ir šiuolaikinis karys padėjo gėlių puokštę prie Nepriklausomybės paminklo, taip pagerbdami visus Nepriklausomybės kovų dalyvius, kurie dėl mūsų laisvės paaukojo gyvybes.

Prie Nepriklausomybės paminklo nunešta gėlių puokštė.

Iš istorinio artilerijos pabūklo renginio metu buvo iššautos trys salvės: „Už Lietuvą Tėvynę“, „Visiems Nepriklausomybės kovų kovotojams“ ir „Už Ukmergės miesto išvadavimo jubiliejų“.

„Prieš 105 metus Raudonosios armijos bolševikus iš Ukmergės išvijo tuometis atskirasis Panevėžio batalionas kartu su vokiečių kariais. Žinome, kad istorija turi tendenciją kartotis. Šiandien Lietuvoje ji kartojasi gerąja prasme – kaip ir anais 1919 metais, taip ir šiandien su Lietuvos kariuomene petys į petį šioje žemėje stovi tarptautinis Vokietijos vadovaujamas batalionas. Nors istorijos puslapiai tarp abiejų tautų vienaip ar kitaip persidengė – šiandien mes vėl sąjungininkai ir dedame gėles ant kapų tų, kurie atėjo numirti už šią žemę, už šį miestą. Nors ir neprivalėjo. Gerbkime jų atminimą ir jauskime dėkingumą. Ypatingas ačiū Vokietijos kariams už paramą nuo 1919 metų iki dabar. Visiems linkiu tikėjimo, taikaus dangaus ir sėkmės!” – į susirinkusiuosius kreipėsi rajono meras D. Varnas.

Apie istorinę pergalę prieš bolševikus papasakojo buvęs Ukmergės rajono komendantas ir KASP bataliono vadas atsargos majoras V. Leščius. Pasak jo, 1918 m., atkūrus Lietuvos valstybę, pradėta kurti ir šalies kariuomenė. Pradėtas formuoti Pirmasis pėstininkų pulkas. Tačiau jau tų pačių metų gruodį Sovietų Rusija pradėjo karinę intervenciją į Lietuvą. Bolševikai užgrobė du trečdalius Lietuvos teritorijos, o 1919 m. sausio 10 d. užėmė Ukmergę. Lietuvos valstybei kovoti su bolševikais į pagalbą atėjo vokiečių kariai savanoriai. Jie Lietuvos kariams savanoriams talkino savo kovine patirtimi, ginklais, amunicija, transportu, lėktuvais. Kovų su bolševikais metu aktyviausiai pasižymėjo 18-asis pėstininkų pulkas. Pulko vadas majoras V. Zeschau buvo paskirtas Ukmergės išvadavimo karinės operacijos vadu.

„Ukmergės vadavimo kariniai veiksmai prasidėjo švintant 1919 m. gegužės 3 d. Lietuvių ir vokiečių pajėgos atakavo priešo pėstininkus, artileriją ir kavaleriją. Karinė operacija pavyko labai gerai. Ukmergė buvo išvaduota per pusdienį. Pirmieji į Ukmergę vokiečių sunkvežimiais atvyko lietuvių kuopos kariai. Dalis lietuvių ir vokiečių karių apsistojo mieste. Buvo įkurta Ukmergės karo komendantūra. Būrys karių, kuriame tarnavo ir mano senelis savanoris Jonas Leščius, vykdė šios komendantūros apsaugą. 1919 m. vokiečių kariai padėjo lietuviams apginti atkurtą Lietuvos valstybę ir jos nepriklausomybę. Istorija kartojasi. Praėjus šimtmečiui, Lietuvos kariuomenė kartu su ginklo broliais – vokiečių kariais, pasiruošusi naujiems iššūkiams. Vokietijos kariuomenės brigados dislokavimas Lietuvoje – visų mūsų saugumo garantas,“ – sakė V. Leščius.

Apie istorinę pergalę papasakojo V. Leščius.

Generolo Romualdo Giedraičio artilerijos bataliono vado plk. ltn. A. Streikaus žodžiais tariant, gyvename šalia kaimyno, kuris įpratęs braukti kitų tautų istoriją, rašyti taip, kaip jis ją nori: „Mes esame čia tam, kad parodytume, jog tas pamokas esame puikiai išmokę ir žinome, kam turime būti pasirengę. Esame ne vieni, esame su sąjungininkais. Treniruojamės kasdien ir norime tvirtai jus patikinti, jog nė vienas neprietelius neįžengs į mūsų žemę negavęs atsako.“

Po iškilmingos ceremonijos kelias valandas ukmergiškiai ir miesto svečiai turėjo galimybę pasižvalgyti po ginkluotės ir technikos parodą.

Vyko technikos paradas.

Renginio organizatoriai už bendradarbiavimą dėkoja Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės 805-os pėstininkų kuopos kariams, Lietuvos šaulių sąjungos Ukmergės Vyčio 1002-osios šaulių kuopos nariams, klubui „Miško broliai“, Ukmergės rajono policijos komisariato ir Lietuvos karo policijos pareigūnams.

Dainiaus VYTO nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas