Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Nepasiturintiems gyventojams – socialinės kortelės ir donacijos

Nijolė STUNDŽIENĖ

Šiais metais įsigaliojo nauja paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo tvarka – vietoje anksčiau dalintų ilgo galiojimo maisto produktų ir higienos prekių paketų žmonės gaus socialines korteles ir patys spręs, kokius produktus bei prekes įsigyti pasirinktoje parduotuvėje ar prekybos tinkle. Šiuo metu vyksta pirmasis socialinių kortelių, skirtų maisto produktams ir būtinojo vartojimo prekėms įsigyti, pristatymas savivaldybių administracijoms bei labdaros ir paramos fondui „Maisto bankas“. Nuo kitos savaitės socialinės kortelės bus pradedamos dalinti paramos gavėjams. Šių kortelių sulauks ir Ukmergės rajono gyventojai. Taip pat sunkiau gyvenantiems ukmergiškiams bus dalinami besibaigiančio galiojimo maisto produktai – donacijos.

 

Patys galės rinktis prekes

Rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Asta Leonavičienė informavo, kad šios savaitės pradžioje jau buvo sulaukta 1 805 asmenų prašymų gauti socialines korteles. Prašymus priiminėja Socialinių paslaugų centras, esantis Deltuvos g. 19.

„Pagal patvirtintus grafikus šio centro darbuotojai važiuoja į kaimiškas seniūnijas ir priiminėja prašymus. Asmenų sąrašai bus perduoti „Maisto bankui“, kurio darbuotojai, gavę korteles iš prekybos centrų, pagal asmens pageidavimą telefono žinute informuos, kada ir kur reikia atsiimti kortelę. „Maisto bankas“ jau yra sudaręs preliminarų sąrašą, kuriuo laiku ir kokiomis dienomis važiuos į seniūnijas“, – pasakojo vedėja.

Magnetinė ir (arba) lustinė atsiskaitomoji kortelė skirta paramos gavėjui atsiskaityti už įsigyjamus maisto produktus ir (ar) būtinojo vartojimo prekes. Paramos gavėjas pildydamas prašymą kortelei gauti renkasi, kurio vieno prekybos tinklo ar parduotuvės kortelę jis nori gauti.

Naudojantis šia kortele galima įsigyti visus maisto produktus ir kitas prekes (pvz., asmens higienos, buities apyvokos daiktus, namų švaros, kūdikių prekes, drabužius, avalynę ir kt.). Draudžiama pirkti alkoholinius gėrimus, tabaką, loterijos bilietus. Taip pat negalima sumokėti už trečiųjų šalių paslaugas.

Kam priklauso socialinė kortelė?

Kaip aiškino Socialinės paramos skyriaus vedėja, socialinė kortelė priklauso asmenims, kurių pajamos neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio, t. y. 264 Eur per mėnesį vienam asmeniui.

Yra numatyta ir išimtinė teisė, kai pajamos neviršija 2,5 VRP dydžio, t. y. 440 Eur vienam asmeniui per mėnesį. Ukmergės rajono savivaldybės 2023 m. gruodžio 12 d. mero potvarkiu Nr. 9-479 „Dėl paramos pagal 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą teikimo Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams“ yra patvirtintos asmenų grupės, kam galima taikyti išimtį.

„Materialinio nepritekliaus mažinimo (MNM) programos teikimo išimtys taikomos, kai vienas iš tėvų augina vaiką (vaikus); kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų; kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo augina vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatytas neįgalumo lygis; kai vienas gyvenantis asmuo arba bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų yra asmuo (-ys) su negalia; kai vienas gyvenantis asmuo arba bent vienam iš bendrai gyvenančių asmenų yra pensinio amžiaus; kai vienas gyvenantis asmuo ir (ar) bendrai gyvenantys asmenys patiria socialinę riziką; kai vaikui, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje; kai vienam gyvenančiam asmeniui nuo 18 metų arba bent vienam iš bendrai gyvenančių asmenų nuo 18 metų paskirta ir mokama globos (rūpybos) išmoka; kai paskirtas nemokamas maitinimas pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą; kai asmuo yra prieglobsčio prašytojas; kai asmuo yra trečiųjų šalių pilietis; kai asmuo yra benamis (neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos); kai yra iš pataisos įstaigos paleistas asmuo, bet ne ilgiau kaip 12 mėnesių po paleidimo.

Kortelė ir (ar) donacija pagal MNM programą nevertinant asmens pajamų gali būti skiriama asmeniui (šeimai) nukentėjus nuo gaisro, kai sudegė gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai, jų dalis ar juose buvę daiktai (pateikus Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą apie gaisrą), stichinės nelaimės atveju (pateikus pažymas ar kitus dokumentus, patvirtinančius patirtus nuostolius ar aplinkybes), vaikui (-ams) netekus maitintojo (-ų). MNM parama skiriama vienerius metus. Asmens ar bendrai gyvenančių asmenų prašymas MNM paramai gauti išimties atveju svarstomas Socialinės paramos skyrimo komisijos posėdyje.

Vienam asmeniui 2024 m. ketvirčio suma yra 25 eurai. Priklausomai, kiek asmenų sudaro namų ūkį, atitinkamai tiek lėšų bus pervedama į šeimai (bendrai gyvenantiems asmenims) išduotą socialinę kortelę“, – aiškino A. Leonavičienė.

Duris atvers atiduotuvė

Ukmergės rajone socialines korteles dalins labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“, kurio skyrius įsikūrė Vytauto g. 39 pastate (ten pat yra ir rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir dokumentų valdymo skyrius bei Pivonijos seniūnija – aut. past.).

„Maisto bankas“ komunikacijos vadovė Miglė Petronytė „Gimtajai žemei“ patvirtino žinią apie Ukmergėje atidaromą „Maisto banko“ skyrių ir atiduotuvę, kurioje bus dalinamos donacijos. Tai – surinktas paaukotas besibaigiančio ir paskutinės dienos galiojimo maistas iš prekybos vietų ir (ar) gamintojų ir (ar) logistikos sandėlių ir (ar) kitų maisto produktų tiekimo ir (ar) gaminimo vietų, taip pat įvairių paramos akcijų metu surinktas ilgo galiojimo maistas ir atiduotas paramos gavėjams.

Už maisto donacijų atidavimą paramos gavėjams yra atsakingas labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“. Jo atstovai kvies norinčius asmenis gauti maisto donacijas sms žinute, joje nurodydami, kur ir kada reikia atvykti. Vienam paramos gavėjui turi būti suteikta ne mažiau kaip 5 kg maisto per ketvirtį. Kiek šeimoje narių, tiek maisto donacijų kilogramų turi teisę gauti šeima (bendrai gyvenantys asmenys).

Pildant prašymo formą socialinei kortelei gauti, tose savivaldybėse, kuriose yra galimybė gauti ir maisto donaciją, pareiškėjai gali kartu užpildyti ir sutikimo formą, išreikšdami valią maisto donacijoms gauti.

„Kol kas socialinės kortelės mūsų dar nepasiekė, todėl labai sunku kažką planuoti ar žadėti. Bet kokiu atveju labai stengsimės, kad korteles išdalintume iki kovo mėnesio. Atiduotuvės, kurioje dalinimas maistas, koordinatore paskirta Edita Beliauskaitė“, – informavo „Maisto banko“ komunikacijos vadovė.

Partęsė prašymų priėmimą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos žiniasklaidai išplatintame pranešime skelbiama, kad lėšas į socialines korteles planuojama pervesti 4 kartus per metus – kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėnesių viduryje. Naudoti lėšas galima nuo jų gavimo momento iki ateinančių kalendorinių metų kovo 14 d. imtinai.

Beje, iki vasario 29 d. pratęstas terminas, kai nepasiturintys gyventojai dar gali pateikti prašymus gauti I ketvirčio lėšas į socialinę kortelę. Šio ketvirčio lėšų pervedimas dar vyks ir balandžio mėnesį. Pagal visus vėliau pateiktus ir teigiamai įvertintus prašymus, lėšos į socialines korteles bus pervestos ateinančiais ketvirčiais.

I ketvirčio prašymų priėmimo ir nagrinėjimo terminas pratęstas, kad žmonėms būtų sudaryta galimybė pasirinkti iš kuo platesnio tiekėjų rato, kuris intensyviai plėtėsi regionuose esančiomis parduotuvėmis.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Aha :
    Kortelės daug patogiau,iš alkašų bus galima užsisakyti konkrečių prekių už pusė kainos,nebekiš įkyriai savo tų miltų ir makaronų iš maisto paketų,kurių niekam nereikia.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas