Renginyje dalyvavo gausus būrys ukmergiškių ir svečių.

Kultūra, Naujausi

Šventiškai paminėjo įkūrimo 35-ąsias metines

Elena LIUTKUTĖ

 

Kovo 9-ąją rajono tremtiniai, svečiai, bendruomenės nariai rinkosi Kultūros centro salėje, kur vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Ukmergės filialo įkūrimo 35-mečio šventė.

Dalyvius pasitiko fotografijų paroda, pasakojanti filialo istoriją, primenanti tremtinių veiklos akimirkas.

Pilnutėlė salė nuščiuvo, kai užgesus šviesoms pasigirdo traukinio, vežusio tremtinius į tolimą Sibirą, ratų bildėjimas. Šis garsas tarsi sukaustė tremtinių širdis. Susirinkusieji klausėsi ukmergiškių tremtinių pasakojimų, užfiksuotų operatoriaus Kęstučio Zabielos sukurtame jautriame, iki širdies gelmių jaudinančiame filme.

Nuskambėjus Lietuvos himnui, tylos minute pagerbti išėjusieji Amžinybėn politiniai kaliniai ir tremtiniai. Šventę papuošė Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleivių kartu su mokytojoms Jovita Majauske, Irmina Balsiene, Loreta Žilinskiene parengtas nuoširdus literatūrinis-muzikinis montažas apie sunkų ir sudėtingą tremtinių likimą. O jį užbaigiant mokytojų Jovitos ir Irminos atliekamą dainą „Mėlynos vosilkos“ kartu traukė visi susirinkusieji.

LPKTS Ukmergės filialo valdybos pirmininkė Aldona Kalesnikienė pranešime pristatė filialo 35 metų veiklą. Ji sakė, kad 1988 m. susibūrusi iniciatyvinė grupė jau po metų sukūrė dabartinio filialo pirmtaką – klubą „Tremtinys“. Pirmuoju jo vadovu tapo kunigas Viktoras Aukštakalnis, po to šias pareigas perėmė Stasys Žižys, Pranas Kanapeckas, Albinas Zailskas, Rita Jasaulenkienė. Dešimtus metus pirmininkės pareigas einanti pranešėja pažymėjo visų jos pirmtakų didžiulį indėlį į filialo veiklą.

„Pirmaisiais gyvavimo metais svarbiausias rūpestis buvo įvairiuose rajono vietose užkastų žuvusių partizanų palaikų paieška ir perlaidojimas Dukstynos kapinėse. Vėliau filialo nariai tęsė laisvės kovų ir tremties aukų įamžinimą.

Buvo metas, kai tremtiniai ir politiniai kaliniai dalyvavo politinėje veikloje, buvo išrinkti į Ukmergės savivaldybės tarybą, jų atstovas Vytautas Grušauskas buvo netgi rajono meru.

Dabartinėje veikloje tremtiniai daug dėmesio skiria pilietiniam jaunimo ugdymui, moksleiviams rengia viktorinas. Vykdo patriotinę, kultūrinę, atminimo įamžinimo veiklą, tvarko, rekonstruoja, naujai stato rezistencijos, tremties atminimo ženklus, paminklus, atminimo kryžius. Taip pat organizuoja minėjimus, akcijas, renginius. Vykdo ir leidybinę veiklą: išleistos knygos „Viltis sugrįžti“ 2 dalys, „Laiko atodangos“, „Buožės“ vaiko prisiminimai“, lankstinukai apie filialo vykdytą veiklą.“

Taip pat paminėjo, jog tremtiniai vyksta į įvairias ekskursijas, išvykas, vykdo edukacines programas, didelio pasisekimo sulaukė filialo organizuojami žygiai Vyčio ir Didžiosios Kovos apygardų partizanų kovų takais. Filialo nariai aktyviai dirba įvairiose darbo grupėse ir komisijose, kurios veikia ne tik Ukmergės rajono savivaldybėje, bet ir LR Seime.

A. Kalesnikienė dėkojo šventei jautrų literatūrinį-muzikinį montažą parengusiems Jono Basanavičiaus gimnazijos moksleiviams ir jų mokytojoms.

Kiekvienais metais Ukmergės filialo nariai dalyvauja LPKTS suvažiavimuose ir didžiausioje tremtinių šventėje – sąskrydyje Ariogaloje „Su Lietuva širdy“.

Baigdama pranešimą pirmininkė pakvietė pažiūrėti trumpą filmuką, kuriame K. Zabiela sudėjo archyvuose sukauptą filmuotą medžiagą, įrašus, nuotraukas ir su humoro gaidele pažvelgė į filialo vykdytą veiklą.

Renginyje žodį tarė ir svečiai – LPKTS valdybos pirmininkas Vladas Sungaila, LR Seimo nariai Juozas Varžgalys, Angelė Jakavonytė, Algirdas Stončaitis, Jonas Pinskus, Ukmergės rajono savivaldybės meras Darius Varnas, Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė, rajono Savivaldybės tarybos nariai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai, taip pat Utenos, Jonavos, Panevėžio, Širvintų filialų, Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės atstovai. Visi pasisakiusieji sveikino, dėkojo už tremtinių atliekamą veiklą, už tai, kad patys patyrę didelių išbandymų padeda kitiems suprasti, kokia neįkainuojama mums yra laisvė.

Šventės metu įteikti LPKTS apdovanojimai ir padėkos. Žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanotos Janina Vanagienė ir Algytė Kirvelienė, aktyviausiems nariams įteiktos padėkos, tremtinys Algirdas Žilys ir politinis kalinys Leonardas Zigmantas Vašatkevičius pasveikinti garbingų jubiliejų proga. Priimti nauji nariai, jiems pažymėjimus įteikė LPKTS valdybos pirmininkas V. Sungaila.

Už aktyvų dalyvavimą sąjungos veikloje, už puoselėjamas bendrystės ir patriotiškumo vertybes filialo nariai buvo apdovanoti LR Seimo nario J. Pinskaus padėkomis.

Savo dainomis susirinkusius pasveikino Širvintų ansamblis „Viltis“, kuriam vadovauja Irena Vasiliauskienė, nuostabias dainas atliko Ukmergės choras „Tremtinys“, vadovaujamas Julės Juodienės. Renginio pabaigoje koncertą tremtiniams dovanojo atlikėjai Liveta ir Petras Kazlauskai.

„Tai buvo neeilinė proga visiems susitikti, pabūti kartu, pasidalinti prisiminimais ir suprasti, kad iš žmogaus niekas negali atimti meilės, vilties, svajonių, laisvės ir tikėjimo.

Kad ši mūsų šventė įvyktų, dėkojame prie jos prisidėjusiems LR Seimo nariui J. Varžgaliui, Ukmergės rajono merui D. Varnui, Ukmergės vartotojų kooperatyvo direktorei Angelei Andrikonienei, Valdui Mikalajūnui, Genei Astikienei, Kultūros centro darbuotojams, Ukmergės gėlininkų draugijos pirmininkei Zinaidai Zarankienei, Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos pirmininkei Daliai Unikienei, taip pat Ukmergės filialo valdybos nariams ir visiems, padėjusiems ją organizuoti“, – su dėkingumu kalbėjo pirmininkė A. Kalesnikienė.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • labai smalsu :
    O kalesnikienes tevai, seneliai tremtiniai ...?

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas