Šventę papuošė bažnyčioje vykęs grupės „el Fuego“ koncertas.

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra, Naujausi

Atnaujinta Lyduokių bažnyčia minėjo 400 metų jubiliejų (2)

Loreta EŽERSKYTĖ

Liepos 23-ąją Lyduokių šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Marijos Magdalietės atlaidai. Šių iškilmių metu paminėtas ir Lyduokių bažnyčios 400 metų jubiliejus.

 

Parengė programą ir organizavo šventę

2018-2023 metais įgyvendintus Lyduokių šv. arkangelo Mykolo bažnyčios tvarkybos projektus kuravo Lyduokių kaimo bendruomenės pirmininkė Auksė Pusvaškienė. Ruošiantis bažnyčios 400 metų jubiliejui, bendruomenė išleido lankstinuką „1623–2023 Lyduokių šv. arkangelo Mykolo bažnyčia“, parengė programą ir organizavo šventę.

Šiai progai skirti įvairūs šventiniai renginiai vyko visą savaitę. Lyduokių moterų informacijos ir užimtumo klubo FB paskyroje liepos 17 – 21 d. vyko virtuali viktorina „Apie Lyduokių parapiją“. Liepos 19-ąją miestelio biblioteka visus kvietė į čia surengtą spaudinių parodą „Lyduokių parapijoje dirbę dvasininkai“. Liepos 20-ąją bendruomenės namuose susidomėjusiųjų laukė vilnos vėlimo edukacinė programa, kurią vedė edukatorė Andora Stiškienė. Liepos 21-ąją lyduokiečiams organizuota ekskursija į Kopūstėlių kaime įsikūrusią edukacinę bazę „Miško broliai“.

Liepos 22-ąją surengtas jubiliejinis, jau dvidešimtasis, Lyduokių kaimo bendruomenės mažojo futbolo turnyras.

Šventinę savaitę vainikavo liepos 23-ąją vykę Šv. Marijos Magdalietės atlaidai ir Šv. mišios, skirtos bažnyčios 400 metų jubiliejui. Kartu su parapijos klebonu Šarūnu Petrausku mišias koncelebravo Ukmergės dekanato dekanas kunigas Raimundas Kazaitis. Pamokslą sakė iš Lėno kaimo kilęs, šiuo metu Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijoje tarnaujantis diakonas Vilius Valionis. Beje, jam rugpjūčio 5-ąją Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM suteiks kunigystės šventimus.

Kartu su parapijos klebonu Š. Petrausku mišias koncelebravo Ukmergės dekanato dekanas kunigas R. Kazaitis. Kairėje – diakonas V. Valionis.

Po mišių Lyduokių bažnyčioje susirinkusieji klausėsi vokalinės grupės „el Fuego“ koncerto, parke prie Gedimino pilaitės vyko bendra agapė, kur visi vaišinosi „Roko virtuvės“ koše, pyragais.

Prisidėjusiems – padėkos, kryžiai ir atminimo medaliai

Bendruomenės pirmininkė A. Pusvaškienė pasidžiaugė, kad šiose Lyduokiams reikšmingo jubiliejaus iškilmėse gausiai dalyvavo parapijos gyventojai, sulaukta būrio kraštiečių, kitų svečių. Renginyje dalyvavo rajono savivaldybės meras Darius Varnas, buvęs meras, Tarybos narys Rolandas Janickas, kurių pagalbos ir palaikymo parapija sulaukė įgyvendindama bažnyčios tvarkymo projektus, taip pat UAB „Monresta“ direktorė Nijolė Ščiogolovienė, rengusi bažnyčios techninius tvarkybos darbų projektus.

Išskirtinės padėkos sulaukė mecenatai Vladimiras Ivlijevas, Valentinas Genys, Jonas Starta. Jiems skirtos padėkos, stilizuoti kryžiai, duonos kepaliukai.

Aktyviausiems bendruomenės nariams taip pat įteiktos padėkos ir kryžiai. Parapijos klebonas Š. Petrauskas už išskirtines pastangas tvarkant bažnyčią A. Pusvaškienę ir Antaną Mackevičių apdovanojo Palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimo medaliais.

Už pastangas tvarkant bažnyčią A. Pusvaškienė (trečia iš dešinės) ir A. Mackevičius (dešinėje) apdovanoti Palaimintojo Teofiliaus Matulionio atminimo medaliais.

Atsisveikino su parapijos klebonu

Taip jau sutapo, kad po bažnyčios jubiliejaus iškilmių parapija atsisveikino su dešimt metų čia tarnavusiu, aktyviai Lyduokių kaimo bendruomenėje dalyvavusiu ir daug prisidėjusiu įgyvendinant maldos namų tvarkybos projektus klebonu Š. Petrausku. Dvasininkas atsisveikinimo mišias aukojo liepos 30-ąją. Toliau savo tarnystę kunigas tęs Šiluvos parapijoje. Jis paskirtas Šiluvos švč. M. Marijos Gimimo, Žaiginio Šv. Antano Paduviečio ir Lyduvėnų šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijų klebonu bei penkerių metų kadencijai Raseinių vicedekanu.

Rugpjūčio 6-ąją Lyduokių bažnyčioje mišias aukos naujasis šios ir Ukmergės švč. Trejybės parapijų klebonas Artūras Stanevičius, iki šiol buvęs Kėdainių šv. Jurgio ir Šventybrasčio Kristaus Atsimainymo parapijų klebonu.

Danieliaus KARALIAUS nuotraukos

 

Lyduokių šv. arkangelo Mykolo parapijos pastoracinė taryba. Trečia iš kairės – A. Pusvaškienė.

Parke prie Gedimino pilaitės vyko bendra agapė.

Mus remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas