Stažuotė Maltoje.

Jaunimas, Naujausi

Profesinę kompetenciją ir įgūdžius tobulina ES šalyse

Kristina SALADŽIENĖ

Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos Plėtros skyriaus vedėja

 

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla jau daugelį metų aktyviai dalyvauja tarptautinių mobilumo projektų įgyvendinimo veikloje. 2021 m. kovo mėn. mokyklai už aktyvią ir kokybišką tarptautinių projektų įgyvendinimo veiklą suteikta „Erasmus“ akreditacija profesinio mokymo srityje. „Erasmus“ akreditacija patvirtina, kad institucija yra parengusi kokybiškų mobilumo veiklų ilgalaikę įgyvendinimo viziją, kuri yra organizacijos strateginės plėtros dalis ir geba organizuoti mobilumo projektus pagal „Erasmus“ kokybės standartą. Už kokybišką tarptautinių mobilumo projektų įgyvendinimo veiklą 2021–2024 m. laikotarpiui mokyklai suteiktas „Kokybės pažymėjimas“.

Kiekvienais metais tarptautinės programos Erasmus+ mobilumo projektų dėka 50-60 mokinių išvyksta į tarptautines stažuotes įvairiose ES šalyse, kurių metu tobulina praktinius-profesinius įgūdžius atlikdami profesinę praktiką užsienio šalių įmonėse, mokosi užsienio kalbos, atsakomybės, savarankiškumo, plečia kultūrinį-geografinį akiratį, įgyja tarptautinio mobilumo patirties. Tarptautinių mobilumo projektų dėka tobulinami ne tik mokinių praktiniai-profesiniai įgūdžiai, bet ir profesijos mokytojų, administracijos pareigūnų profesinės žinios bei kompetencija.

2022–2023 m. mokykloje vykdomi 4 tarptautiniai Erasmus+ mobilumo projektai: Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000007383, Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000057566, Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000126082 bei bendras projektas su partneriais iš Latvijos 2022-1-LV01-KA122-VET-000077629 ,,Learning and creating Europe together‘‘.

2023 m. rugpjūčio 31 d. mokykla baigia įgyvendinti tarptautinį Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000007383. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti mokinių ir mokytojų profesines žinias bei praktinius įgūdžius, siekiant užtikrinti sėkmingą būsimųjų darbuotojų integraciją į šiuolaikinę darbo rinką.

Projektas įgyvendinamas nuo 2021 m. birželio 1 d iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Jo dėka 64 automobilių mechaniko, virėjo, baldžiaus, apdailininko, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, suvirintojo, svečių aptarnavimo darbuotojo specialybių mokiniai buvo išvykę į tarptautines trijų savaičių stažuotes, kurių metu atliko profesinę praktiką Lenkijos, Maltos, Ispanijos, Italijos verslo įmonėse. Stažuočių metu projekto dalyviai ne tik tobulino praktinius-profesinius įgūdžius, bet ir susipažino su darbo verslo įmonėse specifika, saugos ir kokybės reikalavimais, mokėsi dirbti tarptautinėje komandoje, atliko asmenines bei komandines užduotis.

Stažuotės ES šalyse mokiniams suteikė ne tik galimybes tobulėti bei kaupti patirtį profesinėje srityje, bet ir sudarė puikias asmeninio tobulėjimo galimybes. Stažuočių metu projekto dalyviai lavino užsienio kalbos, komunikacinius, adaptacijos kitoje kultūrinėje terpėje įgūdžius, mokėsi atsakomybės, savarankiškumo, punktualumo, tvarumo, susipažino su užsienio šalių kultūra, tradicijomis, mentaliteto ypatumais, praplėtė geografinį akiratį, įgijo tarptautinio mobilumo patirties.

Projekto įgyvendinimo metu buvo tobulinami ne tik mokinių praktiniai bei socialiniai įgūdžiai, bet ir profesijos mokytojų, administracijos pareigūnų profesinė bei tarpkultūrinė kompetencija. Pagal projektą 2 administracijos pareigūnai ir profesijos mokytojai vyko į vienos savaitės darbo stebėjimo vizitus, kurie vyko Latvijos ir Lenkijos profesinėse mokyklose.

Vizitų metu projekto dalyviai susipažino su anksčiau paminėtų šalių švietimo sistemomis, profesinio mokymo specifika, teorinio bei praktinio mokymo bazėmis, sėmėsi žinių IT taikymo profesinio mokymo procese, automobilių remonto ir techninės priežiūros, elektrotechnikos, praktinio mokymo organizavimo bei tobulinimo, profesinio mokymo kokybės vadybos srityse.

Pasibaigus stažuotėms bei darbo stebėjimo vizitams, visų projekto dalyvių įgytos žinios, įgūdžiai bei kompetencijos buvo įvertinti – jiems įteikti tarptautiniai sertifikatai bei Europass mobilumo dokumentai, patvirtinantys jų įgytą profesinę patirtį užsienyje. Neabejotina, kad įgytos žinios bei patobulinti praktiniai įgūdžiai padės projekto dalyviams lengviau įsilieti į darbo rinką bei sėkmingai joje konkuruoti, o patobulinti socialiniai įgūdžiai, tarptautinės kompetencijos, praplėstas kultūrinis-geografinis akiratis prisidės prie projekto dalyvių asmeninio tobulėjimo.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.

Vizitas Lenkijoje (,,Centrum Ksztalcenia Zawodowego‘‘).

Vizitas Latvijoje (Rezeknes Tehnikums).

Stažuotė Tenerifėje, viešbutyje ,,Alue Tenerife“ (viešbutis 4 žvaigždučių lygio).

Stažuotė Lenkijoje, ,,Mebble Bugaiskij‘‘.

Stažuotė Italijoje, viešbutyje ,,Touring“ (viešbutis 3 žvaigždučių lygio).

Stažuotė Maltoje, įmonėje ,,Dar Saura‘‘.

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas