„Ateitį kuria patirtis ir jaunystė“, Kultūra, Naujausi

Ukmergė 1991-ųjų sausio mėnesį

1990 metų Kovo vienuoliktąją Lietuva visam pasauliui paskelbė atkurianti Nepriklausomybę, o 1991-ųjų sausio 13 dieną ją teko apginti didvyriškumu, pasiaukojimu ir krauju, kai sovietų kareiviai Vilniuje prieš beginklius žmones nukreipė automatus, šarvuočius ir tankus. Lietuvos gyventojai, tarp jų – ir ukmergiškiai, suprato, kad reikia ginti laisvę, ir stojo į nelygią kovą. Ji pareikalavo žmonių gyvybių, apie 1 000 gynėjų patyrė įvairaus sunkumo traumas, šautines žaizdas, kitokius sužeidimus. Gindamas Vilniaus televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos rūmus žuvo ir Ukmergės krašto didvyris Virginijus Druskis.

Tomis dienomis ir rajone vyko įvairios palaikymo akcijos, patriotiški renginiai, žmonės asmeniniu pavyzdžiu rodė ištikimybę jaunai Lietuvos Respublikai.

Laikas atmintį vis labiau kloja užmaršties dulkėmis, tad grįžkime į 1991-ųjų sausio mėnesio „Gimtosios žemės“ laikraščio puslapius, kuriuose žurnalistai užfiksavo visus svarbiausius tų nerimastingų dienų įvykius.

 

Sausio 15 d.

Kreipėsi Tarybos nariai

Į ukmergiškius kreipėsi rajono Tarybos nariai: „Esant ypatingai situacijai Respublikoje, o tuo pačiu ir rajone, kai galimas neteisėtas valdžios keitimas, rajono Tarybos deputatai, pirmą kartą demokratiškai išrinkti 1990 metų kovo-balandžio mėn., niekada neišduos jūsų, esant sudėtingiausioms aplinkybėms, sieks, kad būtų išsaugotas Lietuvos valstybingumas. Jeigu rajone pradėtų vadovauti marionetinė valdžia, kviečiame visuotiniam nepaklusnumui ir prašome pripažinti tik teisėtai išrinktą rajono valdžią.

Būkime susitelkę, kantrūs, nepasiduokime jokioms provokacijoms, vieningai įrodykime, kad mūsų siekis – taikus ir žmogiškas, kad mes į jį einame nuosekliai, ir mūsų žingsnius telaimina Dievas.“

Sausio 17 d.

Gedėjo su visa Lietuva

„Vakar įvyko tarybinės armijos kareivių nužudytų aukų laidotuvės. Vėl visos Lietuvos žmonės važiavo į Vilnių – palydėti į paskutinę kelionę tautos didvyrius, paaukojusius gyvybes dėl visų mūsų laisvės.

Aštuntą valandą ryto ukmergiškiai taip pat rinkosi senojoje autobusų stotyje – iš čia pajudėjo keturiolikos autobusų kolona ir pasuko sostinės link.

Mūsų rajono gyventojai kartu su visos Respublikos žmonėmis nulenkė galvas prie žuvusiųjų kapų.“

Paaukojo fondui

„Pirmadienį kelių teisimo įmonės darbuotojai savo susirinkime nutarė į Nepriklausomybės aukų šelpimo fondą pervesti 2 000 rublių.“

Sausio 19 d.

Incidentas su kariškiais

„Trečiadienio vakare įvyko incidentas tarp kariškių ir mūsų rajono automobilių inspekcijos darbuotojų. Tarybinės armijos kareiviai, sustabdę inspekcijos „Žigulius“, atėmė jais važiavusių seržantų Virginijaus Jutkos ir Stepo Gadliausko asmens dokumentus, ginklus. Apgadinta ir mašina.

Vėliau paaiškėjo, kad mūsų rajone dislokuoti kariniai daliniai niekuo dėti – jų dėka operatyviai išsiaiškinta, kad incidente dalyvavo kareiviai iš Vilniuje esančių dalinių, prižadėta grąžinti dokumentus ir ginklus.“

Padėjo gėles kareiviai

„Ketvirtadienio vakare, nešini gėlėmis, prie Nepriklausomybės paminklo atėjo keturi gruzinų kareiviai, tarnaujantys vienoje iš rajone dislokuotų dalių. Žiedus jie padėjo paminklo papėdėje, uždegė žvakutes.

Savo poelgiu gruzinai parodė, kad jie, atstovai tautos, taip pat nukentėjusios žiauriausios Tbilisio nakties metu, solidarizuojasi ir supranta mūsų skausmą ir gėlą.“

Dėl budėjimo

„Ukmergės rajono žmonės prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų budės nuo sausio 24 dienos 12 valandos. Budėjimas organizuojamas dviem pamainomis. Pirmoji budės sausio 24 dieną nuo 12 iki 24 valandos, antroji – nuo 24 iki 12 valandos (sausio 25 dieną). Norintys budėti kreipiasi į savo darbovietes. Kurie nedirba ar gyvena kituose rajonuose, norimą informaciją gali gauti telefonu 53404, prie kurio budima ištisą parą.

Primename gyventojams, kad rajono valdyboje ištisą parą budi rajono Tarybos deputatai ir atsakingi rajono valdybos darbuotojai. Jiems galima paskambinti telefonais 52332, 53900, 53404.

Kiekvieną rytą 9.30–10 val. per vietinį radiją pateikiama oficiali rajono valdybos informacija apie praėjusios paros įvykius rajone.“

Barikadose

„Nuo praėjusio šeštadienio kiekvieną dieną į Vilnių kursavo autotransporto įmonės autobusai. Jie vežė žmones budėti, į laidotuves, penki iš jų buvo pastatyti į barikadas. Dabar juos pakeitė kitos, sunkesnės, galingesnės mašinos – šeši MAZ-ai ir KAMAZ-ai.“

Neramių dienų kronika

„Sausio 17 d. Lietuvoje tęsiasi gedulo dienos. Žmonės toliau budi prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų. Lietuvą palaikančios, Sovietų Sąjungos smurto politiką smerkiančios žinios ateina iš viso pasaulio, kitų respublikų, Lietuvoje vieši užsienio šalių parlamentarai.“

Sausio 23 d.

Užkliuvo ir „greitoji“

„Sausio 18 dienos vakare rajono centrinės ligoninės greitosios pagalbos automobilis, vairuojamas Kazimiero Krikštaponio, skubiai išvežė į Vilnių ligonį su akies trauma. Jį lydėjo medicinos felčerė Genovaitė Vagonienė. Prieš Vilnių automobilį sustabdė kariniai patruliai. „Patikrinimas“ truko neilgai – keliolika minučių.

Grįžtant į Ukmergę, toje pačioje vietoje, greitosios pagalbos mašinai kelią vėl užtvėrė tankai. Šį kartą kareiviai, ginkluoti automatais, iškratė visą automobilį: vaistų dėžę, kitus daiktus, iškilojo kabinos sėdynes, nakties šaltyje versdami stovėti žmones ant kelio.“

Paruošė Genovaitė KAZIELIENĖ

AUTORĖS nuotraukos

Mus remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas