R. Janickas J. Varžgaliui (dešinėje) padovanojo bloknotą su užrašu „Ukmergė“ ir rašiklių komplektą linkėdamas užfiksuoti visas idėjas, problemas, susijusias su valstybės valdymu.

Aktualijos, Naujausi

Tarybos narį pasveikino ir atsisveikino…

Ketvirtadienį vykusiame rajono Tarybos posėdyje dalyvavo 23 nariai. Nebuvo Regimanto Baravyko – dėl darbo reikalų, ir Jurgitos Vijūnės, kuri atostogauja. Svarstyta 13 klausimų. Šis posėdis buvo pats trumpiausias per šios kadencijos Tarybos narių veiklos laikotarpį – truko tik pusvalandį, dėl svarstomų sprendimo projektų nekilo nė vienas klausimas arba diskusija.

Jubiliejaus dovana – parlamentaro mandatas…

Tapo tradicija prieš rajono Tarybos posėdžius pasveikinti tą mėnesį gimtadienius švenčiančius narius. Ketvirtadienį gėlės ir suvenyrai įteikti Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovui Juozui Varžgaliui, kuris spalio 12 dieną pažymėjo šešiasdešimties metų sukaktį. Meras Rolandas Janickas pažymėjo, kad J. Varžgalys paskutinį kartą dalyvauja Tarybos posėdyje, nes yra išrinktas Seimo nariu, ir dėkojo už bendrą darbą. Taip pat naujajam parlamentarui linkėjo sėkmės būsimoje veikloje, nepamiršti ir rajono reikalų.

Padėkojęs už sveikinimus ir linkėjimus J. Varžgalys žadėjo, jog nuo rajono nenutols, toliau rūpinsis savo kraštu ir žmonėmis.

Atsakė į klausimus ir kritiką

Rugsėjo 29 dieną vykusiame posėdyje Piliečių tribūnoje pasisakęs Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas samprotavo, kad UAB „Ukmergės šiluma“ nuolat giriasi, jog mažėja kainos už šildymą, tačiau tai ne bendrovės nuopelnas, nes išlaidos mažėja dėl atpigusių dujų. Jis taip pat išsakė nuomonę, jog šios savivaldybės įmonės valdyboje yra per mažai narių.

Ukmergiškis Mindaugas Mykolas Tamošiūnas Piliečių tribūnoje priekaištavo, kad šaltuoju metų laiku butus pasiekiančios šilumos temperatūra yra nepakankama, o gegužės mėnesį, kai ir lauke šilta, šiluma vis tiek intensyviai tiekiama.

Jis taip pat siūlė, jog nustatant šildymo kainas, pirmiausia reikia sudaryti darbo grupę, kurios paskaičiuota šildymo kaina būtų pateikta tvirtinti Savivaldybės tarybai, o tik tada – Valstybinei energetikos ir kainų kontrolės komisijai.

Rajono Tarybos nariai kitame posėdyje sulauks naujo kolegos iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, kuris pakeis J. Varžgalį.

Rajono Tarybos nariai kitame posėdyje sulauks naujo kolegos iš Valstiečių ir žaliųjų sąjungos, kuris
pakeis J. Varžgalį.

STT pažeidimų nenustatė

Rajono meras R. Janickas, ketvirtadienį atsakydamas dėl pasiūlymo didinti UAB „Ukmergės šiluma“ valdybos narių skaičių, teigė, kad trijų narių sudėtį yra patvirtinusi rajono Taryba. Anot mero, valdyba ir įmonė dirba efektyviai, vykdo visus iškeltus uždavinius. „2016 metais Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko bendrovės valdymo analizę ir valdybos ar įmonės veikloje nenustatė jokių pažeidimų. Todėl atsižvelgdami į pateiktus argumentus manome, kad daryti valdymo pakeitimus įmonės valdyboje nėra pagrindo“, – reziumavo R. Janickas.

Į kritiką ir klausimus dėl bendrovės veiklos atsakė ir UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys.

Jis teigė, jog šilumos kainos skaičiuojamos ir tvirtinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta šilumos kainų skaičiavimo metodika. „Vadovaudamasis šiais teisės aktais šilumos tiekėjas parengia kainos skaičiavimo projektą ir jį teikia įmonės valdybai, Savivaldybės tarybai bei Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai. Kainos skaičiavimo projekto pateikimas Savivaldybės tarybai ir jo svarstymas yra viešas procesas, ši informacija yra prieinama kiekvienam rajono gyventojui. Taip pat su kainos skaičiavimu susijusi informacija skelbiama UAB „Ukmergės šiluma“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos interneto tink-lapiuose. Valstybinis reguliavimas Lietuvoje nenumato galimybės atskiriems nelicencijuotiems juridiniams ar fiziniams asmenims teikti tvirtinimui savarankiškus šilumos kainos skaičiavimus. Savivaldybė ir įmonė nėra gavusi pastabų ar pretenzijų iš kontroliuojančių ar prižiūrinčių institucijų dėl šilumos kainos skaičiavimo bei tvirtinimo procedūrų“, – aiškino direktorius.

Atsakydamas į priekaištus dėl gyrimosi apie mažiausias šilumos kainas, V. Paknys tikino, kad per visą UAB „Ukmergės šiluma“ veiklos laikotarpį šilumos kaina yra iš tiesų mažiausia. Ir tai įvyko, anot pranešėjo, ne tik dėl atpigusių dujų, bet ir pradėjus naudoti biokurą – tokiu būdu gaminama apie 65 proc. tiekiamos šilumos, šildymo išlaidos mažėjo ir dėl efektyvių bendrovės investicijų, taip pat dėl to, kad rekonstrukcijos ir remonto darbai buvo atliekami įmonės vidinėmis jėgomis, taupomi įvairūs resursai. Direktorius pridūrė, jog šilumos kaina lapkričio mėnesį, lyginant su rugsėju, vėl bus mažesnė – 0,5 procento.

V. Paknys taip pat informavo, kad šiluma tiekiama vadovaujantis patvirtintais termofikacinio vandens temperatūrų palaikymo grafikais. „Techniniais reglamentais leistini nukrypimai neviršijami. Bendrovė nėra gavusi prižiūrinčių institucijų, vartotojų ar kitų asmenų pagrįstų skundų ar pretenzijų dėl temperatūrinių grafikų nesilaikymo“, – tvirtino UAB „Ukmergės šiluma“ vadovas.

Verslo liudijimų kainos nepakito

Rajono Tarybos nariai nustatė fiksuotus pajamų mokesčio dydžius, taikomus įsigyjant verslo liudijimus 2017 metais vykdomai veiklai, ir numatė šio mokesčio lengvatas. Mokestis už verslo liudijimus nepakito, liko toks pat, koks ir buvo nustatytas šiems metams.

2015-aisiais už verslo liudijimus savivaldybės biudžetas gavo 37,1 tūkst. Eur. 2016 m. rugsėjo 8 d. mokėtina suma sudarė 34,6 tūkst. Eur.

Šįmet daugiausia pajamų gauta už šiuos verslo liudijimus: prekybos (apima visų rūšių verslo liudijimus) – 5,6 tūkst. Eur; kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir soliariumų veiklos – 5,1 tūkst. Eur; statybos baigimo apdailos ir valymo darbus – 4 tūkst. Eur; specialiuosius statybos darbus – 5,6 tūkst. Eur; variklinių transporto priemonių remontą – 3,3 tūkst. Eur.

Pagal įstatymus, nustatant mokestį už verslo liudijimus neribojant teritorijos, t. y. veiklai visoje šalyje, 2016 metų sausio 1 dieną jis turėjo būti ne mažesnis nei 585 eurai. Kadangi šio mokesčio dydis priklauso ir nuo minimalaus mėnesinio uždarbio dydžio, nuo liepos 1 dienos minimaliai mėnesinei algai padidėjus iki 380 Eur, nuo 2017 metų sausio 1 dienos fiksuotas pajamų dydis šioje kategorijoje negali būti mažesnis negu 684 Eur.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas leidžia savivaldybėms nustatyti ir mažesnį šio mokesčio dydį. Todėl mūsų rajone bei daugumoje kitų savivaldybių verslo liudijimai kainuoja mažiau. Daugiausia – 550 eurų, tenka mokėti užsiimantiems betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymu, akmens pjaustymu, formavimu ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse, nepigiai – 535 Eur – verslo liudijimai atsieina ir norintiems vykdyti statybos baigimo apdailos ir valymo darbus, specialiuosius statybos darbus (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas). Variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remonto darbus vykdantiems bei vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemas įrengiantiems specialistams (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą) nustatytas 457 Eur mokestis. Mažiausiai – 37 eurus – kainuoja verslo liudijimai tiems, kas gamina lagaminus, rankines ir panašius reikmenis, balno reik-menis ir pakinktus bei juos taiso, galanda įrankius, taiso kilimus ir kiliminius gaminius, nuomoja knygas, žurnalus ir laikraščius, taip pat diskotekų vedėjams ir turistų gidams. Iš viso nustatyta beveik 100 užsiėmimų kategorijų.

Rajono Tarybos nariai patvirtino ir lengvatas įsigyjant verslo liudijimus. Mažesnis mokestis taikomas asmenims, besiverčiantiems tradiciniais amatais; asmenims, kurie laikotarpiu, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas, gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų; neįgaliems asmenims, asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuri (kuris) vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, augina viena (vienas), asmenims (tėvams arba įtėviams), auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 m., taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, taip pat bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviams ir studentams, bedarbiams, kurie nustatyta tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose.

Minėtoms asmenų kategorijoms Savivaldybės taryba ir praėjusiems, ir šiems metams buvo nustačiusi nuo 40 iki 60 procentų lengvatas. 2015 metais lengvatų buvo suteikta už 15,1 tūkst. Eur. Jomis dažniausiai naudojasi bedarbiai, įregistruoti darbo biržoje (iki 2016-09-08 įsigyta 231 verslo liudijimas – 6,5 tūkst. Eur lengvatų), ir asmenys, kurie gauna su darbo santykiais susijusių pajamų (iki 2016-09-08 įsigyta 198 verslo liudijimai – 5,8 tūkst. Eur lengvatų).

Išnuomos patalpas

Posėdžio metu priimtas sprendimas išnuomoti viešo konkurso būdu dešimties metų laikotarpiui savivaldybei nuosavybės teise priklausančias Vytauto g. 39 esančias 34,75 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas. Taip pat nustatytas pradinis nuompinigių dydis – 1,32 Eur už 1 kv. m per mėnesį. Savivaldybės administracijos direktoriui pavesta organizuoti viešą negyvenamųjų patalpų nuomos konkursą.

Sprendimas priimtas gavus Pivonijos seniūnijos seniūno prašymą leisti išnuomoti tapusias laisvomis patalpas, kadangi sutarties terminas su ankstesniu nuomininku baigėsi.

Pritrūko žinių…

Savivaldybės taryba nutarė pakeisti Ukmergės miesto Pivonijos ir Vaitkuškio gatvių bei Deltuvos seniūnijos Sarapų kaimo Lelijų 1-osios gatvės geografines charakteristikas.

Tokio sprendimo prireikė, kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių nustatymo ir panaikinimo, teritorijų ribų nustatymo ir pakeitimo bei pavadinimo gyvenamajai teritorijai suteikimo“ buvo pakeistos savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos, todėl kai kur atitinkamai tenka koreguoti gatvių trasas arba gatvėms suteikti naujus pavadinimus.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintas Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas numato, kad kai gatvė sutampa su kitos gyvenamosios vietovės riba, ir pastatai, jų kompleksai ar korpusai yra abiejose gatvės pusėse, tokiai gatvei suteikiamas toks pats pavadinimas abiejose gyvenamosiose vietovėse. Tarybai priėmus sprendimą, dalis Pivonijos ir Vaitkuškio gatvių bus priskirta Vaitkuškio kaimui, dalis Lelijų 1-osios gatvės – Šemetiškių kaimui.

Taip pat gatvėms, esančioms Vidiškių seniūnijoje, Jasiuliškio kaime, suteikti Laukų, Jasiuliškio, Dvaro pavadinimai.

Rajono Tarybos nariams pateiktame pirminiame sprendimo projekte buvo siūloma Jasiuliškio kaime esančiai gatvei suteikti Vlado Stomos pavadinimą (V. Stoma – paskutinis Jasiuliškio dvaro savininkas. Jis rūpinosi šiame dvare apgyvendintomis dviem neįgaliomis moterimis. Rusijai okupavus Lietuvą, V. Stoma buvo ištremtas į Vorkutą, jo šeima deportuota į Lenkiją, o dvaras nacionalizuotas – aut.).

Tačiau sprendimo projektą svarstant komitetuose, Biudžeto ir ekonominės plėtros komitete siūlyta gatvę pavadinti ne V. Stomos vardu, o suteikti neutralesnį Dvaro pavadinimą.

Rajono Tarybos posėdžio metu šį projektą pristatęs savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Vytautas Česnaitis teigė, jog Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto siūlymas buvo pagrįstas argumentu, kad nėra pakankamai duomenų apie asmenį, kurio vardu norima pavadinti gatvę. Rajono Tarybos nariai pritarė komiteto siūlymui.

Atsisakė dirbti Etikos komisijoje

Pakeista Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėtis. Vietoje komisijoje dirbti atsisakiusio Ukmergės miesto seniūnijos Pivonijos seniūnaitijos seniūnaičio Juozo Algirdo Kupčinsko Etikos komisijos nare patvirtinta Ukmergės miesto seniūnijos Krekšlių seniūnaitijos seniūnaitė Danutė Jaselienė.

Sudaryta Kultūros paveldo vertinimo taryba

Pasibaigus 2012 metais sudarytos Ukmergės rajono nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos kadencijai, Savivaldybės tarybos nariai ketverių metų laikotarpiui patvirtino naują tarybą.

Joje dirbs savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Arvydas Džiugas, humanitarinių mokslų daktaras, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ekspertas Linas Kvizikevičius, Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus Statinių poskyrio vedėja, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė Indrė Kačinskaitė, Nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių apsaugos specialiosios ekspertizės ekspertė Aušrelė Racevičienė, nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos ekspertė Rita Vėlyvienė.

Vertinimo tarybos sekretore paskirta Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Sonata Vitaitė.

Rūpinsis miesto gyventojų saugumu

Apsvarsčius visus posėdžio klausimus, R. Janickas informavo, kad lapkričio 8 dieną Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje vyks savivaldybės mero, administracijos direktoriaus ir Tarybos narių susitikimas su rajono visuomene. Šio renginio metu numatoma paliesti tris temas: atliekų surinkimo pokyčiai, įvedant dvinarę sistemą, daugiabučių namų kvartalų tvarkymo perspektyvos, miesto viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas.

Meras taip pat sakė, jog lapkričio 11 dieną organizuojamas išvažiuojamasis posėdis, kurio tema – „Saugus ir nepalankus nusikalstamumui miestas“. Posėdžio metu Tarybos nariai lankysis institucijose, susijusiose su gyventojų saugumu: policijoje, priešgaisrinėje tarnyboje, kituose objektuose.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • rolandas :
    Gerb. Jurgitai Vijūnei turetu buti gedadel praleisto posedzio. isrinktam savivaldybos deputatui pirmoje vietoje turetu buti darbas savivaldybeje, o tik paskui galvoti apie atostogas
  • rolandas :
    Gerb. Jurgitai Vijūnei turetu buti gedadel praleisto posedzio. isrinktam savivaldybos deputatui pirmoje vietoje turetu buti darbas savivaldybeje, o tik paskui galvoti apie atostogas

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas