Skambant visų chorų atliekamai baigiamajai dainai, sceną nušvietė UAB „Ukmergės ginklai“ dovanoti ugnies kibirkščių fontanai.

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra, Naujausi

Dainomis, šokiais, muzika liudijo praeitį ir dabartį

Vienas masiškiausių miesto šventės renginių – šeštadienį piliakalnio papėdėje vykusi Ukmergės meno saviraiškos kolektyvų dainų šventė „Vardan tos…“ Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui ir Ukmergės miesto 685-osioms metinėms skirtame renginyje kartu su ukmergiškiais saviveiklininkais dainavo, šoko, grojo ir svečiai iš Kėdainių, Panevėžio bei Pasvalio rajonų.

Į sceną atžygiavus visiems Dainų šventės dalyviams – folkloro ansambliams, liaudiškų šokių kolektyvams, chorams, armonikieriams ir pučiamųjų instrumentų orkestrui, iš šimtų krūtinių suskambo „Tautiška giesmė“.

„Lietuva, mūsų meilėje tu – didžiulė.

Lietuva, mūsų delnuose tu – nesudeginama.

Lietuva, mūsų ilgesyje tu – brangiausia pasaka…“

Eilėmis valstybės ir Ukmergės miesto sukaktims skirtą šventę pradėjo renginio vedėjai Sigita Rimydienė ir Nerijus Sabaliauskas.

Susirinkusiuosius pasveikino rajono meras Rolandas Janickas. Jis šventėje dalyvaujančių 18 rajono kolektyvų vadovams, koncertmeisterėms, taip pat dar 5 kolektyvų vadovams, kitiems atlikėjams bei dalyviams už tautinės kultūros puoselėjimą ir sklaidą, vingrias melodijas bei skambias dainas įteikė padėkas. Padėkota ir svečiams – Panevėžio bendruomenių rūmų kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvui ,,Sidabra”, Kėdainių rajono Akademijos kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupei ,,Austėja”, folkloro ansambliui ,,Raskila“ iš Panevėžio bei folkloro ansambliui ,,Rags“ iš Pasvalio.

Kadangi visi Ukmergės dainų šventėje pasirodę kolektyvai yra atrinkti ir dalyvaus birželio 30-liepos 6 d. vyksiančioje Lietuvos šimtmečio dainų šventėje, žiūrovai turėjo progą išgirsti ir pamatyti dalį šio renginio repertuaro. Iš viso Šimtmečio dainų šventei ruošiasi šeši rajono mokyklų kolektyvai bei 22 Kultūros centrui atstovausiantys kolektyvai bei atlikėjai.

Lietuvių liaudies, įvairių kompozitorių sukurtas dainas keitė šokiai, skambėjo pučiamųjų orkestro atliekamos melodijos… Iš viso buvo atlikta 23 kūriniai.

„Dainomis, šokiais ir muzika liudijome praeitį ir dabartį. Ir dainos, ir šokiai, ir muzika sugulė ant žemės tarsi austiniai takai, kad tais takais eitume į ateitį ir suprastume, kad buvusių kartų nėra – visi esame gyvi vienu metu, gyvi dainose, o didžiausias mūsų minčių ir jausmų kūrinys yra Lietuva“, – sakė vedėjai, kviesdami visus bendrai dainai ,,Dieve, laimink Lietuvą“. Skambant paskutiniam dainos posmui, piliakalnio papėdėje įrengtą sceną nušvietė ugnies kibirkščių fontanai.

Dainų šventė baigėsi, bet jos dalyviai ir žiūrovai neskubėjo skirstytis. Linksmintis ir pabūti kartu gegužinėje kvietė Želvos armonikieriai, Ukmergės rajono bei svečių iš Panevėžio ir Pasvalio folkloro ansambliai.

AUTORĖS nuotr.

Kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė ,,Vilkmergė”.

Scenoje sukosi Kultūros centro liaudiškų šokių grupės ,,Eglūnas” šokėjai.

Dainų šventės žiūrovai atlikėjų klausėsi ir stebėjo įsikūrę atnaujinto piliakalnio papėdėje.

Palikite komentarą apie straipsnį