Taujėnų gimnazija.

Jaunimas, Naujausi

Nuo rugsėjo rajone liks tik dvi gimnazijos

Nijolė STUNDŽIENĖ

 

Rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius kartu su mero potvarkiu sudaryta Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupe parengė ir viešiesiems svarstymams pateikė Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano 2021–2025 m. pakeitimo projektą. Jame skelbiama, jog nuo ateinančio rugsėjo kaimuose nelieka gimnazijų, t. y. Taujėnų ir Želvos gimnazijos tampa Antano Smetonos ir Jono Basanavičiaus gimnazijų skyriais.

„Gimtosios žemės“ kalbintas rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas, komentuodamas numatomus mokyklų tinklo pertvarkos pokyčius, teigė, kad nepaisant to, jog Želvos ir Taujėnų gimnazijos netenka savo statuso, stengiamasi išsaugoti kaimų ir miestelių mokyklas.

Taip pat siekiama, jog vaikai ir jaunuoliai mokytųsi arčiau namų. Dėl to ir siūloma įsteigti Antano Smetonos gimnazijos Taujėnų skyrių bei Jono Basanavičiaus gimnazijos Želvos skyrių.

Pagal mokyklų tinklo pertvarkos plano 2021–2025 m. pakeitimo projektą nuo 2024 metų rugsėjo 1 dienos abiejose miesto gimnazijose bus teikiamos ir akredituotos vidurinio bei pagrindinio ugdymo antrosios dalies programos. Taip pat Jono Basanavičiaus gimnazijoje ir toliau bus vykdoma suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa. Taujėnų ir Želvos gimnazijos taps pagrindinėmis mokyklomis. Jose veiks miesto gimnazijų skyriai, taip pat bus teikiamas priešmokyklinis bei ikimokyklinis vaikų ugdymas.

Jei rajono Savivaldybės taryba pritars, Želvos ir Taujėnų gimnazijos nuo ateinančio rugsėjo taps pagrindinėmis mokyklomis.

Apie mokyklų tinklo pertvarkos pakeitimus pasakojusi Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Irena Lukoševičienė pridūrė, jog to imtis įpareigoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gruodžio 20 d. nutarimu patvirtintos „Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės“.

„Šių taisyklių 2 priede „Klasių, jungtinių klasių bendrosiose bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose sudarymo kriterijų kiekybinės reikšmės“ nurodyta, kad vykdant vidurinio ugdymo programą, mažiausias mokinių skaičius klasėje turi būti 21. Nei Želvos, nei Taujėnų gimnazijose nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. vienuoliktose klasėse nėra 21 mokinio ir ateityje nebus“, – aiškino vyr. specialistė.

Ji pridūrė, jog to paties 2 priedo pastabose nurodyta, kad sudarant po vieną III gimnazijos ir IV gimnazijos klasę savivaldybės gimnazijoje, vykdančioje akredituotą vidurinio ugdymo programą, ne mažiau kaip 12 mokinių gali būti gimnazijos struktūriniame padalinyje (skyriuje), esančiame kaimo gyvenamojoje vietovėje ir kitoje gyvenamojoje vietovėje. I. Lukoševičienės teigimu, todėl darbo grupė ir siūlo vykdyti visų keturių rajono gimnazijų vidaus struktūros pertvarkas – Antano Smetonos ir Jono Basanavičiaus gimnazijose atsirastų skyriai, kurie veiktų kaimo vietovėse (Želvos ir Taujėnų mokyklų patalpose), o Želvos ir Taujėnų gimnazijos taptų pagrindinėmis mokyklomis, kurių pastatuose veiktų gimnazijų skyriai.

„Nuo 2024 m rugsėjo 1 d. Želvos pagrindinės mokyklos pastate įsikurtų 11 klasė (12 klasės nebūtų, nes šiemet nėra vienuoliktokų), kuri priklausytų Jono Basanavičiaus gimnazijai, o Taujėnų pagrindinės mokyklos pastate – 11 ir 12 klasės, kurios priklausytų Antano Smetonos gimnazijai. Pagal mokinių skaičių, jei nesikeis Vyriausybės nuostatos, kuriomis vadovaujamės, tokios struktūros gimnazijos galės gyvuoti dar 4-5 metus“, – situaciją komentavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė.

Pasak jos, jei tokiam tinklo pertvarkos plano pakeitimui pritars rajono Savivaldybės taryba, nei Želvos, nei Taujėnų mokiniams nereikės važinėti mokytis į Ukmergę. Šių mokyklų III ir IV klasėse (skyriuose) negalės būti mažiau nei 12 mokinių. Perspektyvoje dar 4-5 metus klasėse galės mokytis ir 15 ar 18 mokinių.

Pasiteiravus, ar ši numatoma pertvarka aptarta bendruomenėse, I. Lukoševičienė patikino, kad buvo susitikta su Želvos ir Taujėnų gimnazijų mokiniais ir jų tėvais, bendruomene, atsižvelgta į jų nuomones, yra surinkti būsimų vienuoliktokų prašymai.

Rajono švietimo įstaigų tinklo pertvarkos darbo grupei vadovauja Eugenijus Kuodelis, rajono savivaldybės vicemeras. Pirmininko pavaduotojas – V. Kalinas, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas. Darbo grupei priklauso: Inga Pračkailė, rajono savivaldybės administracijos direktorė; I. Lukoševičienė bei Ramunė Bakučionienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės; Adolfas Girdžiūna, Ukmergės rajono mokyklų vadovų asociacijos pirmininkas; Indrė Kižienė, Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė; Rita Motiejūnienė, vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorė; Daiva Radvilienė, savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė; Arūnas Rimkus, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Ukmergės rajono susivienijimo pirmininkas.

Kadangi bet kokie mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. plano pakeitimai turi būti viešinami net jei susitariama su mokyklų bendruomenėmis, darbo grupė iki balandžio 19 dienos laukia pasiūlymų bei pastabų. Jas galima siųsti elektroniniu paštu svietimas@ukmerge.lt bei teikti telefonu 8 687 35 154.

Tikimasai, kad visuomenė supras, kad tokie pakeitimai sudaro galimybę toli nuo rajono centro gyvenantiems mokiniams siekti vidurinio ugdymo arčiau namų, neeikvojant laiko ilgoms kelionėms į pamokas ir atgal.

Nuotraukos iš redakcijos archyvo

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Nesvarbu :
    Liūdna,kad mūsų švietimo sistema toliau naikinama,kaip ir visos svarbios sistemonės įstaigos,,ko norėti iš tokios valdžios ir ministrų,apgailėtina..

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas