Iškilminga priesaika ir rikiuotė vyko prie Laisvės paminklo.

„Istorinė atmintis - dabarties ir ateities pamatas“, Aktualijos, Naujausi

Ukmergėje Lietuvos valstybei prisiekė 480 šaulių

Loreta EŽERSKYTĖ

 

Saulėtą sekmadienį Ukmergėje vyko neeilinė šventė, sukvietusi gausų būrį svečių ir ukmergiškių. Vidurdienį po mišių Ukmergės švč. Trejybės bažnyčioje prie paminklo „Lituania Restituta“ surengtos iškilmingos ceremonijos metu Tėvynei prisiekė 480 šaulių, atvykusių iš Vilniaus, Širvintų, Elektrėnų. Taip pat tarp prisiekusiųjų buvo ir 16 ukmergiškių.

Po priesaikos vaikinai ir merginos, vyrai ir moterys tapo naujaisiais Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės nariais.

Iškilminga ceremonija surengta prie paminklo „Lituania Restituta“. Dainiaus VYTO nuotr.

„Aš, tapdamas šauliu, jūsų akivaizdoje prisiekiu būti ištikimas Lietuvos valstybei, negailėdamas jėgų ir gyvybės ginti ir saugoti jos nepriklausomybę, teritorinį vientisumą ir konstitucinę santvarką. Pasižadu laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo, Lietuvos šaulių sąjungos statuto ir Šaulių etikos kodekso, kitų įstatymų, sąžiningai vykdyti šaulio pareigas ir vadų įsakymus. Pasižadu gerbti žmogaus teises, saugoti man patikėtas paslaptis ir turtą, rūpintis Lietuvos Respublikos ir jos Tautos gerove, visur elgtis, kaip dera doram, drausmingam ir narsiam šauliui. Tepadeda man Dievas“, – šį aktoriaus Vaidoto Martinaičio skaitomą šaulio priesaikos tekstą garsiai ir sutartinai pakartoję rikiuotėje sustoję būsimieji šauliai tapo didžiulės šaulių šeimos broliais ir seserimis, lygiateisiais LŠS nariais.

Prisiekusių šaulių būrį palaimino Ukmergės Vyčio 1002-osios šaulių kuopos kapelionas kunigas Šarūnas Petrauskas.

„Sveikinu visus susirinkusius į istorinę Ukmergės aikštę, kurioje daugiau kaip prieš 100 metų prisiekė Lietuvai mūsų proseneliai, tapo savanoriais ir iš čia išžygiavo vaduoti mūsų Tėvynės. Šiandien jūs, stovėdami priešais paminklą, kuris tapęs mūsų visų garbės simboliu, prisiekėte būti ištikimais Valstybei, Tėvynei ir vieni kitiems“, – į ceremonijos dalyvius kreipėsi rajono meras Rolandas Janickas ir linkėjo visiems sveikatos bei taikos.

Naujuosius brolius ir seses šaulius sveikino ir Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės vadas majoras Mindaugas Milius. Jis sakė, kad Ukmergėje prisiekė beveik 500 žmonių. Toks skaičius nėra įprastas, tačiau tai įtakojo dabartinė situacija, daugelį tapti šauliais paskatino Rusijos agresija.

„Tapus šauliu atsiveria plačios galimybės išreikšti savo pilietišką valią – budėti patikros punktuose, vakcinavimo centruose, ligoninėse, pasienyje, teikti paramą užsieniečių registracijos centruose, palaikyti viešąją tvarką ir atlikti dar daug įvairių, reikšmingų ir reikalingų pareigų. Šis indėlis nepamatuojamas, bet labai akivaizdus. Raginu būti akyliais šauliais, veikti kartu, nes mes visi galime daug…“ – sakė rinktinės vadas. Jis taip pat dėkojo Ukmergės Vyčio 1002-osios šaulių kuopos vadui Linui Kavaliauskui, kuris savo pavyzdžiu įrodė, kiek daug gali nuveikti vienas žmogus.

„Prieš keletą metų Ukmergėje veikė tik jaunųjų šaulių būrelis ir keli aktyvesni šauliai. Šiandien kuopos vado ir jo suburtos komandos dėka šis renginys vyksta čia, Ukmergėje. Tai geriausias įrodymas, kad ir vienas šaulys, remdamasis savo draugais ir bendražygiais, gali nuveikti labai daug“, – sakė majoras M. Milius.

Šventės metu sveikinimo žodį taip pat tarė Seimo narys Juozas Varžgalys. Renginyje grojo ir dainavo Ukmergės meno mokyklos Muzikos skyriaus kolektyvai – pučiamųjų orkestras, kuriam vadovauja LŠS narys Ričardas Kamarauskas, bei Adelės Mikalkėnienės vadovaujamas mergaičių choras.

Aikštę priešais Kultūros centrą užtvindė renginio dalyviai.

Pasibaigus priesaikos ceremonijai jos dalyviai turėjo galimybę apžiūrėti iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus Kaune atvežtą kilnojamąją parodą „Laisvės architektas“, parengtą Juozo Lukšos-Daumanto biografijos pagrindu. Didelio dėmesio sulaukė visų Rusijos sukeltų karinių konfliktų aukoms atminti skirtas kryžius-paminklas „Už jūsų ir mūsų laisvę“, pagamintas iš Ukrainos 2014 metų karo fronte surinktų skeveldrų, minų likučių, gilzių. Šventėje dalyvavo ir šios idėjos autorius – LŠS Karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Druskininkų Giedriaus Matulionio 103-osios kuopos vadas Ramūnas Šerpatauskas. Jis ne tik pristatė šį unikalų kryžių, bet ir pasakojo apie Ukrainoje nuo 2014 m. vykstantį karą, dalijosi jautriais savo išgyvenimais.

Aikštėje priešais Kultūros centrą veikė LŠS ir KASP ginkluotės paroda, buvo pristatomi kiti eksponatai, norintiems buvo siūloma įvairių kariškų užduočių.

Taip pat aikštėje visų laukė Ukmergės krašto bendruomenių sąjungos surengta iniciatyva „Vienybėje jėga“. Joje dalyvavę Laičių, Deltuvos, Leonpolio, Valų, Jakutiškių, Vidiškių, Petronių ir Šventupės bendruomenių, taip pat „Roko virtuvė“, „Šilkinė virtuvė“, baras „Piliakalnis“, restoranas „Vilkmergė“, Optima 13 picerija, „Gastro pub“ atstovai susirinkusiuosius vaišino ukrainietiškais barščiais ir žirnių koše. Už piniginę auką išdalinta daugiau nei 900 porcijų, kariaujančiai Ukrainai surinkta per 2 500 eurų.

AUTORĖS nuotraukos

Druskininkų Giedriaus Matulionio 103-osios kuopos vadas R. Šerpatauskas (kairėje) prie unikalaus kryžiaus su renginio dalyviais.

Šventės metu išdalinta daugiau nei 900 porcijų ukrainietiškų barščių ir žirnių košės.

Daug dalyvių ir didelio susirinkusiųjų dėmesio sulaukė „Atsispaudimų iššūkis“.

Mus remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas