Asociatyvi nuotrauka.

Įvairūs

Personalo administravimas ir valdymas – procesai, į kuriuos orientuojasi visos efektyviai dirbančios įmonės

Dažnai girdėti, kad gerų, kvalifikuotų darbuotojų, kurie būtų lojalūs ir pasirengę ilgai dirbti įmonėje, rasti yra sunku. Ieškant ir atsirenkant tinkamus darbuotojus įdedama daug darbo, tad suprantamas nusivylimas, jeigu jie įmonėje išdirba trumpiau nei tikėtasi. Vis dėlto reikia turėti omenyje, kad darbas su naujais komandos nariais nesibaigia atrinkus kandidatus ir juos įdarbinus. Tiesą sakant, tuomet viskas tik prasideda, todėl įmonėms būtina daug dėmesio skirti personalo administravimo bei valdymo procesams.

Personalo administravimas. Kas tai?

Personalo administravimas yra formalizuotas procesas, apimantis kruopštumo ir tikslumo reikalaujančias įdarbinimo, einamųjų reikalų administravimo bei atleidimo procedūras. Tiesą sakant, frazę „Pas mus viskas atliekama tinkamai“ užtikrintai gali ištarti tik tie darbdaviai, kurie personalo administravimo veiklai skiria išties pakankamai dėmesio.

Personalo valdymas. Kas tai?

Personalo valdymas nepasižymi dideliu formalizuotumu ir iš principo yra orientuotas į efektyvią, įmonei naudą kuriančią darbuotojų ir vadovų tarpusavio sąveiką. Būtina paminėti, kad efektyvus personalo valdymas yra nevienalytis procesas, kurį sudaro gana nemažai skirtingų veiklų ir procesų.

Personalo valdymo sudedamosios dalys

Valdymo metodų ir stiliaus pasirinkimas yra viena iš personalo valdymo sudedamųjų dalių, kuri tiesiogiai priklauso nuo įmonei vadovaujančio asmens požiūrio į organizaciją ir jos darbuotojus. Autokratinį vadovavimo stilių ypač pamėgę vadovai, kurie tiki stiprios valdymo centralizacijos nauda bei yra linkę nuvertinti pavaldinių savarankiškumo privalumus. Šio vadovavimo stiliaus priešingybe yra laikomas demokratinis vadovavimo stilius. Valdžios pasidalijimu, įtraukiant darbuotojus į sprendimų priėmimų procesus, pasižymintis vadovavimo stilius, išsiskiria ir tuo, kad vadovai darbuotojus valdo atsižvelgdami į jų sugebėjimus, o darbuotojų iniciatyvos ir pastangos yra pastebimos ir vertinamos.

Žmogiškųjų išteklių poreikio planavimas – tai dar viena personalo valdymo sudedamųjų dalių. Pažymėtina, kad didelę reikšmę, planuojant žmogiškuosius išteklius, turi kiekybinės ir kokybinės informacijos apie komandos narių funkcijas ir su tuo susijusius darbus surinkimas. Ši kiekybinė ir kokybinė informacija pasitarnauja vertinant, kokių darbuotojų reikia ar reikės ateityje, siekiant užpildyti atsilaisvinančias arba naujai sukurtas darbo vietas įmonėje. Žmogiškieji ištekliai įprastai yra planuojami remiantis tendencijų analize arba proporcijų analize.

Labai svarbia personalo valdymo sudedamąja dalimi yra laikomos ir darbuotojų motyvavimo veiklos. Darbuotojus motyvuoja skirtingi dalykai, t. y., tenkinantis atlyginimas, gera atmosfera darbe, priimtinas vadovavimo stilius, saugi aplinka, pasitenkinimas darbu, įvairios papildomos naudos, savirealizacijos galimybės, pripažinimas, įvertinimas ir t. t. Ekspertų teigimu, motyvuotas darbuotojas visada dirba produktyviau ir yra lojalesnis, todėl motyvavimo sistemą turėtų kurti visos į gerus rezultatus orientuotos įmonės.

Darbuotojų įsitraukimo ir įsipareigojimo ugdymas – taip pat personalo valdymo sudedamoji dalis. Apie darbuotojų įsitraukimą pastaruoju metu kalbama daug. Ši su darbu susijusi pozityvi pilnatvės būsena yra nuolatinė ir visaapimanti, todėl įsitraukę darbuotojai noriai skiria savo laiką užduotims ir deda visas pastangas, kad įmonės tikslai būtų pasiekti. Įsitraukę darbuotojai, anot specialistų, žavisi savo darbu ir jaučiasi laimingi jį dirbdami.

Darbuotojų veiklos vertinimas, gerų santykių su darbuotojais vystymas, darbo užmokesčio valdymas, vertės darbuotojams kūrimas, darbuotojų psichosocialinės ir sveikatos saugos užtikrinimas – tai dar kelios itin svarbios personalo valdymo sudedamosios dalys, į kurias taip pat derėtų atsižvelgti.

Reklama

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas