Asociatyvi nuotrauka.

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra

Skirtos lėšos kultūrai ir kūrybinei veiklai skatinti

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas 2018 m. Kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo programos projektų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašas. Septyniolikai projektų įgyvendinti iš rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto kultūros ir kūrybinės veiklos skatinimo programos lėšų skirta 6 tūkst. eurų.

Didžiausia suma – po 500 eurų – atiteko septyniems projektams. Tai Liaušių kaimo bendruomenės projektui „Lietuvai 100 – Liaušiai“ ,Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos – „Neįgaliųjų saviraiška – XX respublikinė žmonių su negalia amatų darbų paroda „Rudens saulutė“, Deltuvos miestelio bendruomenės – „Deltuvos kultūros namų erdvių pritaikymas parodų organizavimui“, VšĮ „Trys kaimai“ – „8 min. 33 sek.“ (Saulės tako fotografijos)“, Ukmergės meno draugijai – „Kosakovskis lietuviškai IV“, VšĮ „Prasmingi darbai“ – „Knygelė, poezijos rinktinė“ ir asociacijai „Mūsų tautos atmintis“ – „Šie metai – Vydūno metai, o A. Smetonos metai – kiti 2019 metai“.

Vidiškių miestelio bendruomenės projektui „Vidiškių miestelio gyventojų kūrybinių veiklų skatinimas, organizuojant tradicinius ir ne tradicinius edukacinius užsiėmimus“ skirta 350 eurų.

Po 300 eurų numatyta Ukmergės mišraus tremtinių choro laisvalaikio užimtumo ir sveikatos stiprinimo centro projektui „Aš parašysiu laišką Jums – kaip Laisvės dainą“, Želvos bendruomenei – „Dešimt turistinių maršrutų po Želvos kraštą“, Rečionių bendruomenei – „Graffiti. Puošti – ne darkyti“, rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai – „Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos parodos „Ukmergės kraštas – kultūros pokyčių kryžkelėje“ organizavimas“ ir Šešuolių Šv. Juozapo parapijai – „Suvenyras „Lietuvai 100 – Liaušiai“.

Po 200 eurų gaus Ukmergės foto ir kino klubas „Horizontas“ („Kasdienybės kronika – Ukmergė“) ir Ukmergės rajono žydų bendruomenė („Mūsų visų Dovydo žvaigždė II“).

Buvusių politinių kalinių ir tremtinių Ukmergės draugijos „Laiko aidai“ projektui „LPKTS metraščio kūrimas“ skirta 150 eurų, Lietuvos pensininkų sąjungos ,,Bočiai“ Ukmergės klubui ,,Viltis“ – „Kūrybiškumui amžius – ne riba!“ – 100 eurų.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas