Buvęs bendrabutis jau ne vienerius metus stovi apleistas.

Aktualijos, Naujausi

Bus tvarkomas apleistas bendrabutis

Praėjusią savaitę vykusio Savivaldybės tarybos posėdžio metu buvo priimtas sprendimas 2019–2021 metų rajono savivaldybės biudžete numatyti lėšų savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato, esančio Linų g. 6, Ukmergėje, atnaujinimui (modernizavimui). Tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu šis pastatas buvo įtrauktas į atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų sąrašą. Pastato renovacijai yra rengiamas techninis projektas.

Jau ne vienerius metus buvęs Užupio mokyklos bendrabutis nenaudojamas ir apleistas. Dalyvaujant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje daugiabutis bus atnaujintas: renovuota pastato šildymo ir karšto vandens tiekimo sistema, vandentiekis ir kanalizacija, apšiltintas pastato stogas, sienos ir cokolis, įrengti saulės kolektoriai karšto vandens ruošimui. Pertvarų įrengimas, vidaus patalpų remontas ir įrengimas negali būti finansuojami iš daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programos, todėl šiuos darbus planuojama atlikti savivaldybės ar kitomis lėšomis.

Pastato modernizavimo darbams reikės apie 590 tūkst. Eur. Šių lėšų tikimasi gauti pagal daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Daugiabučio vidaus įrengimui reikės apie 500 tūkst. Eur.

Atnaujinus pastatą, jame planuojama įrengti butus, kuriuos savivaldybė savo sprendimu galės naudoti socialinio būsto eilėje laukiančių asmenų, savivaldybei būtinų specialistų, dirbančių (ar dirbsiančių) savivaldybės įstaigose (ligoninėje, poliklinikoje ir kt.) apgyvendinimui.

Padidino etatų skaičių

Savivaldybės taryba dviem etatais padidino rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių. Dabar jų yra 227.

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad „poreikis padidinti pareigybių skaičių atsirado dėl Ukmergės miesto seniūnijos atliekamų miesto priežiūros darbų, kurių apimtys seniūnijai nuolat didėja.

Ukmergės rajono savivaldybės mero potvarkiu 2017-10-11 buvo sudaryta darbo grupė miesto tvarkymo kokybės gerinimo klausimui spręsti. Jos nariai analizavo visos miesto teritorijos, žaliųjų plotų, reprezentacinių erdvių, atliekų tvarkymo klausimus. Pateiktų pasiūlymų pagrindu Ukmergės miesto seniūnijai pavesti darbai: miesto žaliųjų erdvių šienavimas, lapų grėbimas ir išvežimas, žaliųjų atliekų iš konteinerinių aikštelių ir kitų miesto teritorijų surinkimas ir išvežimas. Šiems darbams organizuoti reikia papildomų automobilių ir darbininkų – vairuotojų“.

Iki šiolei miesto seniūnijos pareigybių sąraše buvo 8,5 pareigybės.

Subsidijuos darbo vietų kūrimo išlaidas

Taryba pakeitė Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašą, patvirtintą Savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu.

Rengiant naują aprašo redakciją buvo atsižvelgta į kitų savivaldybių SVV fondų tvarkas, patirtį, konsultuojamasi su teisininkais, verslininkais, siekta pašalinti esamus trūkumus. Atsižvelgiant į verslininkų poreikius, kitų rajonų patirtį buvo pridėta dar viena smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą skatinanti priemonė: „Naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų, patirtų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, būtinoms darbo priemonėms, įrangai pirkti ir montuoti dalinis arba visiškas subsidijavimas.“

Patvirtino Išmokų vaikams teikimo aprašą

Savivaldybės taryba patvirtino Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašą.

Dokumente nurodoma, kad asmenys, patiriantys socialinę riziką – tai bendrai ar vieni gyvenantys asmenys, auginantys nepilnametį vaiką ir patiriantys socialinę riziką – veiksnius ir aplinkybes, dėl kurių patiriamas ar yra pavojus patirti jiems socialinę atskirtį. Tai – suaugusiųjų socialinių įgūdžių tinkamai prižiūrėti ir ugdyti vaikus (įvaikius) stoka ar nebuvimas, vaikų (įvaikių) visapusiško fizinio, protinio, dvasinio, dorovinio vystymosi ir saugumo sąlygų neužtikrinimas, psichologinė, fizinė ar seksualinė prievarta; smurtas; įsitraukimas ar polinkis įsitraukti į nusikalstamą veiklą, piktnaudžiavimas narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu, priklausomybė nuo azartinių lošimų. Taip pat ir elgetavimas, valkatavimas, skurdas ir benamystė; motyvacijos dalyvauti darbo rinkoje stoka ar nebuvimas.

Aprašas taikomas socialinę riziką patiriantiems asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Ukmergės rajono savivaldybėje.

Tokiems asmenims yra taikomos kelios paramos rūšys. Tai – piniginės išmokos vaikams, nėščioms moterims, asmenims, patiriantiems socialinę riziką. Taip pat parama gali būti teikiama ir nepinigine forma – maisto produktais, drabužiais, avalyne, higienos reikmenimis ir kitomis vaikams būtinomis prekėmis. Galima remti ir socialinėmis kortelėmis, skirtomis pirkti parduotuvėse (prekybos centruose) parduodamas prekes (išskyrus alkoholio, tabako gaminius bei loterijos bilietus) ir atsiskaityti už komunalinius mokesčius, maitinimo talonais.

Perdavė Sporto centrui

Rajono Taryba perdavė Ukmergės sporto centrui savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį nekilnojamąjį turtą, esantį Gruodžio 17-osios g. 52.

Pasibaigus Ukmergės stadiono rekonstrukcijos projekto darbams bei dokumentacijos tvarkymo procedūroms, Sporto centras šį objektą valdys, naudos ir disponuos juo patikėjimo teise.

Perims butą

Savivaldybė perims valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu valstybės įmonės Turto banko patikėjimo teise valdomą butą su ūkiniu pastatu, esantį Ukmergėje, A. Smetonos g. 18-5. Buto bendras plotas – 36,58 kv. m, ūkinio pastato – 24 kv. m. Savivaldybė padengs esančius įsiskolinimus bei Turto banko patirtas administravimo ir kitas su jo eksploatavimu susijusias išlaidas. Patalpos bus suremontuotos ir nuomojamos kaip socialinis būstas.

AUTORĖS nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • INFA :
    O kaip su Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklėmis? Juk teismas pripažino jas prieštaraujančiomis įstatymams?
Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas