Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Skirtas finansavimas 35 nevyriausybinių organizacijų projektams

Loreta EŽERSKYTĖ

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas patvirtino 2020 m. nevyriausybinių organizacijų projektų, finansuojamų ir nefinansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, sąrašą. 35 projektams įgyvendinti iš šių metų rajono biudžeto Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšų atiteks 24 540 Eur.

Projektus numatyta finansuoti pagal penkis prioritetus. Pagal pirmą prioritetą – Viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas (viešųjų erdvių gražinimo, atminties įamžinimo vietų tvarkybos projektai) – lėšos skirtos 7 projektams. Po 1 000 Eur gaus Rečionių bendruomenė projektui „Lauko treniruoklių įrengimas“ ir Varinės bendruomenė projektui „Universalios viešosios poilsio ir laisvalaikio erdvės Varinės kaime įrengimas – 3“ įgyvendinti. Petronių kaimo bendruomenės projektui „Viešosios erdvės sutvarkymas Petronių kaime“ ir Siesikų bendruomenės projektui „Siesikų miestelio viešųjų erdvių sutvarkymas ir aplinkos kokybės gerinimas“ numatyta po 800 Eur, Užugirio kaimo bendruomenei, įgyvendinančiai projektą „Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams“, skirta 700 Eur, Buvusių politinių kalinių ir tremtinių Ukmergės draugijos „Laiko aidai“ projektas „Istorinės atminties įamžinimui skirto kryžiaus Pamūšio kaime restauravimas“ ir Deltuvos miestelio bendruomenės projektas „Sportuok – lauke“ sulauks po 650 Eur.

Pagal antrą prioritetą (Tradicinių renginių, reikšmingų Ukmergės krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose) finansavimas numatytas 21 projektui.

Želvos bendruomenės projektui „Čia gimėm, čia augom“, Taujėnų miestelio bendruomenės projektui „Tarptautinis mėgėjų teatro festivalis „Prie dvaro“ ir Ukmergės moterų krepšinio klubo projektui „Drakono valčių festivalis Siesikai 2020“ bus skirta po 800 Eur, Pabaisko krašto bendraminčių klubo projektui „Sijonuotos vasaros sutiktuvės“ – 770 Eur, Ukmergės miesto bendruomenės „Kaimynai“ projektui „Aukštaitijos gegužinė 2020“ ir Lyduokių kaimo bendruomenės projektui „Būk pasveikintas, gimtasis kaime“ – po 700 Eur. Liaušių kaimo bendruomenė, pateikusi projektą „Gražiausia rudens vaga 2020“, Lietuvos pensininkų sąjungos ,,BOČIAI“ Ukmergės klubas ,,Viltis“ projektas „Mano žemė man – vieninteliai namai“, Kraštotyros ir meteoritų ieškotojų klubo projektas „Susipažinkime – Žemaitkiemio meteoritas“, Ukmergės rajono neįgaliųjų draugijos projektas „Vilties paukštė“, klubo „Miško broliai“ projektas „SMETONINĖS“ – Ukmergės krašto ir visos Lietuvos tradicija, dovana ateities kartoms“ ir VO „Ukmergės rajono VVG“ projektas „Kalėdinės dvasios kūrimas piliakalnio papėdėje“ bus paremti po 640 Eur. Vidiškių miestelio bendruomenės projektas „Tradicinė Šv. Baltramiejaus atlaidų šventė Vidiškiuose“, Balelių kaimo bendruomenės projektas „Joninių šventė „Jonvakaris“ ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo projektas „Laisvės kovų pėdsakais – Didžiosios kovos apygardos partizanų kovos takais“ sulauks po 600 Eur. VšĮ „Lukeda“ projektui „Ukmergės–Anykščių–Utenos motorolerių sezono atidarymas 2020“ skirta 580 Eur, URJOS „Apskritas stalas“ projektui „Nezombėk-2020+kompetencijos“ – 560 Eur, asociacijos „Vilkmergės dvarų bendruomenė“ projektui „Konferencija „Siesikų pilis. Istorija. Dailė. Architektūra“ – 450 Eur. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Ukmergės skyriaus projektui „Ukmergės rajono senjorų dalyvavimas tradiciniame respublikiniame senjorų sąskrydyje Pakruojyje“ numatyta 300 Eur finansinė parama, asociacijos šachmatų klubas „Juodasis rikis“ projektui „Respublikinis šachmatų turnyras „Smetoninės-2020“ skirta 290 Eur.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakyme pažymėta, kad atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikoje yra paskelbta ekstremali padėtis ir karantinas, todėl laikinai yra apribota asmens judėjimo laisvė bei taikomi kiti ribojimai, sutarčių sudarymas su organizacijomis, įgyvendinančiomis veiklas pagal patvirtintą antrą prioritetą „Tradicinių renginių, reikšmingų, Ukmergės rajono krašto žmonėms, organizavimas arba Ukmergės rajono atstovavimas, dalyvaujant tradiciniuose respublikiniuose bei tarptautiniuose renginiuose“ atidėtas iki bus priimti Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimai apie karantino sąlygų švelninimą arba karantino pabaigą.

Pagal trečią prioritetą – Vaikų emocinės gerovės metams paminėti skirtos iniciatyvos (kartų bendravimo stiprinimo, šeimos ryšių stiprinimo projektai) – finansavimas skirtas 4 projektams. Veprių kaimo bendruomenės projektui „Kalėdų belaukiant“ numatyta 560 Eur, VšĮ Psichologijos terapijos centras „Plius“ projektui „Mamos ir vaiko psichologinio atsparumo didinimas, stiprinant psichologinę bei socialinę gerovę“ ir Atkočių kaimo bendruomenės projektui „Kartos kartu“ – po 480 Eur, Lyduokių moterų informacijos ir užimtumo klubo projektui „Visi kartu“ – 380 Eur.

Pagal ketvirtą prioritetą – Organizacijos veiklos kokybės gerinimas (žmogiškųjų išteklių ir materialinės bazės stiprinimo projektai) – lėšų gaus 8 nevyriausybinės organizacijos. VšĮ Ukmergės Vyčio šauliai projektui „Ukmergės Vyčio šaulių veiklos kokybės gerinimas, stiprinant jų materialinę bazę“, VšĮ „Skautų slėnis“ projektui „Privalomieji vadovų mokymai“, Ukmergės šeimų bendruomenės „Sąmoninga tėvystė“ projektui „Laisvė žaisti 2-Namelis“ ir VšĮ „Klajūnas“ projektui „Benamių gyvūnų laikymo sąlygų gerinimas prieglaudoje „Klajūnas“ atiteks po 500 Eur. Projektą „Mylėk gyvenimą“ pateikusi Ukmergės onkologinių ligonių asociacija „UOLA“, Lietuvos pensininkų sąjungos „BOČIAI“ Ukmergės rajono bendrija, įgyvendinanti projektą „LPS „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrijos materialinės bazės stiprinimas“, VšĮ Ukmergės tolerancija projektas „Žydų kalendorių pažinti“ ir Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos projektas „Materialinės bazės stiprinimas Ukmergės krašto neįgaliųjų sąjungos bendruomenės veiklai“ gaus po 400 Eur.

Pagal penktą prioritetą – Tautodailės metams paminėti skirtos iniciatyvos – bus finansuoti VšĮ Katino Murklio teatro projektas „Teatro taku pasakas randu“ (500 Eur) ir Šventupės kaimo bendruomenės projektas „Kūrybiniai susitikimai – pamokos ir pažinimas“ (400 Eur).

Nefinansuojamų 2020 m. nevyriausybinių organizacijų projektų sąraše – trys projektai, kuriuos pateikė Ukmergės foto ir kino klubas „Horizontas“, Ukmergės neįgaliųjų sporto klubas „Vilkmergė“ ir Ukmergės muzikinės kultūros draugija „Cantilena“.

Palikite komentarą apie straipsnį