Kęstučio aikštėje atrastos XIX a. pastato liekanos.

Aktualijos, Naujausi

Archeologiniai tyrinėjimai „išpūtė“ projekto išlaidas

Genovaitė KAZIELIENĖ

Ukmergės rajono savivaldybės administracija įgyvendina Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I etapas: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto įgyvendinimui skirta 3 mln. 237 tūkst. 088 Eur parama.

Iš šios sumos 85 proc. – 2 mln. 974 tūkst. 621 Eur – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 262 466 Eur (7,5 proc.) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, tokia pati suma – 262 466 Eur (7,5 proc.) – savivaldybės indėlis.

Bendra planuojama projekto vertė – 3 mln. 499 tūkst. 554 eurai.

 

Pirmiausia tvarkomas centras

Darbai vykdomi dviem etapais pagal parengtus atskirus techninius projektus.

Pirmiausia rekonstruojami Kęstučio aikštė, Draugystės skveras ir Pilies parkas su prieigomis, darbų projektą parengė UAB „Panprojektas“.

Antrasis etapas – Vilniaus, Pirties ir Utenos gatvių rekonstravimas, sutvarkant viešąją infrastruktūrą Vilkmergėlės upelio prieigose. Šio projekto autorius – UAB „Urban Line“.

Darbai vyksta pagal planą

Įgyvendinant projektą „Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I etapas: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas“, pernai spalio mėnesį savivaldybė pasirašė rangos darbų sutartį su Vilniuje registruota uždarąja akcine bendrove „Losrita“.

Darbų vertė – 3 mln. 200 tūkstančių eurų.

Praėjusią savaitę vykusio rajono Tarybos posėdžio metu savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Artūras Sakalauskas supažindino, kaip vykdomas projektas. Anot vedėjo, darbai vyksta pagal planą.

Jis sakė, kad Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis tvarkymui numatyta išleisti 584 tūkstančius eurų, darbų atlikta už 225 tūkstančius Eur.

Vedėjas patikino, kad rangovai noriai bendrauja su savivaldybe, reaguoja į išsakytas pastabas ir operatyviai taiso klaidas.

Medžius pjaus aukštalipiai

Pranešėjas taip pat sakė, kad ruošiant techninį projektą pasitaikė netikslumų. Pavyzdžiui, buvo planuojama pašalinti tik tuos medžius, kurie trukdė projektiniams sprendiniams vykdyti. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad reikia nupjauti ir tuos, kurie trukdo panoraminiam vaizdui bei yra blogos būklės ir dėl to pavojingi.

„Šiuo metu likę 10 tokių medžių, augančių Pilies parko šlaite. Jie yra prie pat individualių namų, tad medžius būtina pjauti nuo viršaus, dalimis. Šiuos darbus gali atlikti tik aukštalipiai, dėl to su jais tariamasi, – „Gimtajai žemei“ paaiškino po Tarybos posėdžio kalbintas A. Sakalauskas.

Rado istorinių liekanų

Prieš pradedant vykdyti projekte numatytus Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko rekonstrukcijos darbus, pirmiausia reikėjo atlikti archeologinius tyrimus. Jų metu specialistai turėjo nustatyti kultūrinius sluoksnius bei pagrįsti rekonstrukcijos laukiančių teritorijų projektinius sprendinius pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos reikalavimus.

Kasinėjimus vykdė VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ archeologai. Tyrinėjimo metu jie Kęstučio aikštės ir Vilniaus gatvės kampe atrado XIX a. pastatų liekanas ir palaidotą pokarinį statybinį laužą.

Pilies parko teritorijos pakraštyje, po daugiau nei metro gylio žemės sluoksniu buvo aptiktos gynybinio bokšto liekanos. Tai stambių lauko akmenų mūras, kurio plotis siekia vieną metrą, o prie jo yra išlikęs akmenų grindinys. Šalia mūro esantis kultūrinis sluoksnis leidžia jį datuoti XVII–XVIII a. Už maždaug 30 metrų, kaip spėjama, aptikta gynybinio griovio dalis. Anot archeologų, tai buvusios pilies liekanos.

Šis atradimas labai svarbus, nes pilies, kuri minima istoriniuose šaltiniuose, buvimo požymių ieškota ne kartą, bet paieškos rezultatų nedavė.

Tyrinėjimų įkainiai – didžiuliai

Vis dėlto Kęstučio aikštės ir Pilies parko radiniai savivaldybei atsilieps finansiškai. Aptikus reikšmingų kultūrinių sluoksnių, teks atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus. Pagal pirminius archeologų skaičiavimus, tokie darbai turėjo atsieiti virš 200 tūkstančių eurų. Anot A. Sakalausko, vyko derybos, po kurių darbų kaina sumažėjo iki 70 tūkstančių eurų.

„Gimtajai žemei“ Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas paaiškino, kad kaina nukrito, kai pakoregavus techninius projekto sprendinius Pilies parke buvo paaukštinti takai, tad būtinas archeologiškai tirti plotas žymiai sumažėjo. Šiuo metu detaliuosius archeologinius tyrimus reikės atlikti apie 300 kvadratinių metrų Kęstučio aikštės plote ir 60 kvadratinių metrų plote, kur yra bokšto liekanos.

Taip pat su archeologais tariamasi ir dėl tyrinėjimų darbų kainos sumažinimo. Pašnekovas pridūrė, kad savivaldybė „įsprausta į rėmus“, dėl ko derybos yra labai sudėtingos.

Lėšas archeologiniams tyrimams reikės skirti iš savivaldybės biudžeto, kadangi šie darbai projekto lėšomis nefinansuojami.

A. Sakalauskas taip pat pastebėjo, kad detalieji archeologiniai tyrimai bus atliekami ne anksčiau kaip kovo mėnesį. Taip pat neaišku, kas gali būti atrasta šių darbų metu.

Centre – reprezentacinė zona

Įvykdžius projektą, Kęstučio aikštėje ir Draugystės skvere bus suformuota reprezentacinė zona: atnaujinta danga, sutvarkyti želdiniai, įrengti pėsčiųjų takai, mažoji architektūra, fontanas, įrengtas apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema.

Pilies parke bus suformuota poilsio ir laisvalaikio zona: įrengtos apžvalgos aikštelės, vaikų žaidimų aikštelė, informacinis paviljonas.

Atsiras ir viešasis tualetas. Dar vienas pokytis – įrengti laiptai į Pilies parką nuo Vilniaus gatvės.

Taip pat bus sutvarkyti pėsčiųjų takai, parko želdiniai, įrengta mažoji architektūra, apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema.

Pilies gatvė bus pratęsiama ir sujungiama su Vienuolyno gatve, sutvarkomi šaligatviai, automobilių stovėjimo aikštelės, atnaujinamas apšvietimas, įrengiami inžineriniai tinklai.

Pagal numatytą su rangovu sutartį visi darbai turės būti baigti 2021 metų kovo mėnesį.

Bus restauruotas ir Nepriklausomybės paminklas

Nelabai geros būklės miesto centre esančio paminklo „Lituania Restituta“ restauravimo darbai projekto sprendiniuose nenumatyti. A. Sakalauskas teigė, kad tam, jog objektas neišsiskirtų sutvarkytoje erdvėje, jo sutvarkymui yra parengtas atskiras projektas. Šįmet bus skelbiami viešieji pirkimai restauravimo darbams atlikti.

AUTORĖS nuotraukos

Apie projekto vykdymo eigą Tarybos nariams pasakojo A. Sakalauskas.

Vyksta parko tvarkymo darbai.

Vykdant projektą pajaunami medžiai, tiesiami takai.

 

Palikite komentarą apie straipsnį