Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos

Nedarbo lygis antrąjį ketvirtį – 6,1 proc.

Nedarbo lygis 2019 m. antrąjį ketvirtį buvo 6,1 proc. ir, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, sumažėjo 0,4 procentinio punkto, palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 0,2 procentinio punkto, informuoja Statistikos departamentas.

Vyrų nedarbo lygis buvo 6,8 proc., moterų – 5,4 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 10,2 proc. ir per ketvirtį sumažėjo 2,3 procentinio punkto, per metus –0,7 procentinio punkto.

Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį išliko nepakitęs ir 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 1,8 proc., palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, jis sumažėjo 0,2 procentinio punkto.

2019 m. antrąjį ketvirtį buvo 90,2 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 10,6 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius sumažėjo 4,9 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 2,7 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 27,1 tūkst., arba 30 proc. visų bedarbių. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius išliko beveik nepakitęs, per metus – sumažėjo 1,9 tūkst.

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 73 proc., per ket-virtį jis padidėjo 0,5 procentinio punkto, per metus – 0,9 procentinio punkto. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis buvo 1,9 procentinio punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 74 ir 72,1 proc.). Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis išliko beveik nepakitęs ir 2019 m. antrąjį ketvirtį sudarė 32,1 proc., per metus – padidėjo 1 procentiniu punktu. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 1,2 procentinio punkto, per metus – 1,9 procentinio punkto ir 2019 m. antrąjį ket-virtį sudarė 69,4 proc.

2019 m. antrąjį ketvirtį buvo 1 mln. 472 tūkst. darbo jėgai priskiriamų asmenų, palyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 3,3 tūkst.

2019 m. antrąjį ketvirtį dirbo 1 mln. 382 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 8,2 tūkst., per metus – 11,3 tūkst. Dirbo 93,5 tūkst. jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų. Per ketvirtį dirbančio jaunimo skaičius padidėjo 0,2 tūkst., per metus – sumažėjo 1 tūkst.

2019 m. antrąjį ketvirtį buvo 895,7 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (59,6 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai. 186,8 tūkst., arba 64,2 proc., jaunų (15–24 metų amžiaus) gyventojų buvo ekonomiškai neaktyvūs, iš jų 92,2 proc. mokėsi bendrojo lavinimo ar profesinėje mokykloje, kolegijoje, universitete.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Dija :
    Bedarbių tinginių tauta
  • Valstybe ... :
    Visi isvyko ar naglai isregistravot is darbo birzos del rodikliu. Senas bajeris. Statistikai dirba tarnyba ir tiek, o naudos jokios!