Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos

Konkursai nevyriausybinėms organizacijoms – nuo rugsėjo

Giedrė ŠATAITĖ

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei jai pavaldžių institucijų organizuojami nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektų finansavimo konkursai šįmet bus skelbiami jau rugsėjo mėnesį.

Paankstinus projektų finansavimo konkursus, vaikų dienos centrai, bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos finansavimą savo projektams gaus kur kas anksčiau.

Kitų metų NVO projektams planuojama paskirstyti daugiau nei 20 mln. eurų.

Bus finansuojami vaikų dienos centrai savivaldybėse, paslaugos šeimai ir vaikams bei globėjams, įtėviams ir budintiems globotojams. Paramą numatyta skirti senjorams atstovaujančioms organizacijoms. Bus remiamas emocinės pagalbos teikimas telefonu, taip pat darbas su smurtą patyrusiais ir nuo prekybos žmonėmis nukentėjusiais asmenimis.

Numatyta finansuoti smurto artimoje aplinkoje prevencijos bei darbo su smurtaujančiais asmenimis projektus.

Finansinė parama bus teikiama bendruomeninei veiklai savivaldybėse. Taip tikimasi skatinti bendruomenių savarankiškumą tenkinant socialinius gyventojų poreikius, stiprinti gyventojų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl gyventojų socialinių poreikių tenkinimo.

Lėšų bus skiriama moterų ir vyrų lygių galimybių, darbo su jaunimu formų plėtros, inovacijų jaunimo politikoje, paslaugų ir pagalbos neįgaliesiems, nacionalinių NVO bei asociacijų, vienijančių kitas NVO, institucinio stiprinimo projektams.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį