Asociatyvi nuotrauka.

Sportas

Sporto rėmimo fondo parama – ir ukmergiškių projektams

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Komunikacijos skyrius išplatino pranešimą spaudai, kad baigtas vienas iš Sporto rėmimo fondui pateiktų paraiškų vertinimo etapų. Pirmą kartą paraiškų tinkamumą bei kokybę vertino ne keletas žmonių, o kelios dešimtys išorės ekspertų.

Pranešime nurodoma, jog iš 1 237 paraiškų keturioms atskiroms sritims – fizinio aktyvumo plėtrą skatinančioms veikloms, įrangos įsigijimui, sporto renginių organizavimui ir kvalifikacijos tobulinimui – tinkamomis pripažintos 1 053 paraiškos. Tarp jų – ir keturių mūsų rajono pareiškėjų.

Tai – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos projektas „Mažųjų judėjimo džiaugsmas“, kurio vykdymui prašoma skirti 91 199 Eur, Ukmergės moterų krepšinio klubo projektas „Tapk žvaigžde“ – 82 128 Eur, Technologijų ir verslo mokyklos projektas „Ukmergės TVM teikiamų sporto paslaugų kokybės, patrauklumo ir prieinamumo gerinimas“ – 69 422 Eur, Ukmergės sporto centro projektas „Rajono seniūnijų sporto žaidynių organizavimas“ – 5 733 eurai.

Visi tinkamų finansuoti projektų sąrašai perduoti Sporto projektų komisijai, kuri per 20 darbo dienų turi pritarti arba nepritarti ekspertų vertinimui ir pateikti savo siūlymus švietimo, mokslo ir sporto ministrui dėl projektų finansavimo. Sporto komisiją sudaro devyni įvairių sporto organizacijų ir valstybės bei savivaldybės institucijų deleguoti atstovai.

Dar dėl vienos, penktosios, Sporto fondui pateiktos srities projektų – esamų sporto bazių plėtros, priežiūros ir remonto – išvadas Sporto projektų komisijai pateikė Centrinė projektų valdymo agentūra ir artimiausiu metu bus paskelbtas finansavimą gausiančių projektų sąrašas.

Pernai priėmus naują Sporto įstatymą, nuo 2019 m. valstybės biudžeto lėšos skirstomos per Sporto rėmimo fondą, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra. Projektams finansuoti skiriama 13,2 mln. Eur. Iš jų dešimtadalis (1,3 mln. Eur) lėšų skiriama neįgaliųjų sporto plėtrą skatinantiems projektams įgyvendinti.

„Šiemet paraiškų teikimo konkurse nauja buvo tai, kad dėl sporto projektų finansavimo iš biudžeto galėjo kreiptis ne tiktai nevyriausybinės, bet ir kitos organizacijos, kiti juridiniai asmenys.

Paraiškos teiktos fizinio aktyvumo skatinimo projektams, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti, sporto renginiams organizuoti, kvalifikacijai tobulinti – sulaukta 1 237 paraiškų. Daugiausia paraiškų sulaukta sporto inventoriui ir įrangai įsigyti – 465. Nemažai teikta ir fizinio aktyvumo skatinimo projektams – 448. Sporto bazių plėtrai, priežiūrai ir remontui sulaukta dar 157 paraiškų iš 49 savivaldybių“, – nurodoma pranešime spaudai.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Buvusių nebuna :
    Kada Ukmergėje atsiras futbolo komanda? "Vienybė" atsikurk.

Lenktynėse ukmergiškiai – treti

2020/08/09

Komentarų (0)

Įrengti nauji treniruokliai

2020/08/06

Komentarų (2)