Genovaitės KAZIELIENĖS nuotr.

Aktualijos, Naujausi

Kiek rajono biudžetui kainuos valdžios pasikeitimas?

Loreta EŽERSKYTĖ

Praėjusią savaitę vykusiame kovo 3-ąją išrinktos rajono Savivaldybės tarybos posėdyje paskyrus administracijos direktoriaus pavaduotoją, baigta formuoti nauja savivaldybės administracijos vadovybė.

Iš buvusių rajono vadovų ketveriukės turėtą kėdę išsaugojo tik antrą kartą tiesioginius mero rinkimus laimėjęs Rolandas Janickas. Iš pareigų, pasibaigus įgaliojimų laikui, atleista mero pavaduotoja Klavdija Stepanova, taip pat pasitraukti turėjo rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas bei direktoriaus pavaduotoja Agnė Balčiūnienė. Tiesa, pastaroji politikė į valdžios rūmus netrukus sugrįžo. Gegužės 9-ąją vykusiame neeiliniame Tarybos posėdyje buvusi administracijos direktoriaus pavaduotoja A. Balčiūnienė buvo išrinkta į aukštesnes nei turėtas pareigas – ji tapo mero pavaduotoja.

LR vietos savivaldos ir LR valstybės tarnybos įstatymai numato, kad pasitraukusiems vadovams yra išmokamos išeitinės išmokos.

Kaip „Gimtąją žemę“ informavo rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė Daiva Zimblienė, rajono savivaldybės direktoriaus 2019-04-11 d. įsakymu, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 19 straipsnio 10 dalimi, buvusiai savivaldybės mero pavaduotojai K. Stepanovai išmokėta 8,83 darbo dienų kompensacija už nepanaudotas atostogas ir trijų mėnesių jos vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoka. Vicemerės vidutinis mėnesio darbo užmokesčio dydis – 3 090 Eur. Minėta išmoka išmokama per 3 mėnesius lygiomis dalimis kas mėnesį Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Asmuo išmokos negauna, jei įsidarbina valstybės tarnyboje.

Rajono savivaldybės admi-nistracijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas yra skiriami Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui – pasibaigus Savivaldybės tarybos kadencijai, baigiasi ir administracijos direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojo įgaliojimai.

Rajono savivaldybės tarybos 2019-04-16 d. sprendimu iš savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų atleistam (pagal LR Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą pasibaigus jį į pareigas paskyrusios savivaldybės tarybos įgaliojimams) S. Jackūnui išmokėta vieno mėnesio jo vidutinio darbo užmokesčio (2 993 Eur) dydžio išmoka ir 56,74 darbo dienų kompensacija už nepanaudotas atostogas. Ši išmoka išmokama praėjus mėnesiui nuo atleidimo iš pareigų dienos, jeigu asmuo nepradeda eiti valstybės tarnautojo pareigų ar nepriimamas į darbą valstybės ar savivaldybės įstaigoje.

Taip pat vieno mėnesio direktoriaus pavaduotojo vidutinio darbo užmokesčio (2 297 Eur) dydžio išmoka ir 21,37 darbo dienų kompensacija už nepanaudotas atostogas buvo numatyta ir A. Balčiūnienei. Ji pagal LR Valstybės tarnybos įstatymo 51 straipsnio 1 dalies 6 punktą, pasibaigus ją į pareigas paskyrusios savivaldybės tarybos įgaliojimams, taip pat buvo atleista rajono Savivaldybės tarybos 2019-04-16 d. sprendimu. Tačiau A. Balčiūnienei išmokėta tik dalis sumos – už tą laiką, kol ji nebuvo priimta į valstybės tarnybą.

 

Palikite komentarą apie straipsnį