Naujausi, Nuomonių telefonas

Greičio mėgėjus „tramdys“ akmeninės salelės

Loreta EŽERSKYTĖ

 

Ukmergiškis pateikė kelis klausimus apie Paupio gatvę. Jis teiravosi, kodėl po remonto ji taip susiaurinta. Prie Švč. Dievo Motinos Užtarėjos sentikių cerkvės įrengta automobilių aikštelė. Jei joje pastatomas šiek tiek didesnių gabaritų, nei lengvasis, automobilis, tarkim, autobusėlis, jis kliudo pravažiuoti pro šalį. Kai kurie vairuotojai automašinas, kad netrukdytų, stato skersai aikštelės, nors stovėjimo vietos sužymėtos kitaip – vertikaliai. Taip pat žmogus norėtų sužinoti, kokiu tikslu šios gatvės važiuojamojoje dalyje įrengtos salelės iš akmenų, ar galima per jas važiuoti?

„Kodėl šalia šios sutvarkytos gatvės neužsėta veja – šalia šaligatvio auga didžiulės piktžolės?“ – dar klausė vyriškis.

Laikraščio skaitytojo užduotus klausimus pakomentavo rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas Vygintas Dubauskas.

„Buvo planuota, kad Paupio gatvėje po rekonstrukcijos išliks dvipusis eismas. Tačiau atlikus eismo saugumo auditą nuspręsta, jog gatvėje iki sankryžos su J. Basanavičiaus gatve bus vienpusis eismas. Kairėje jos pusėje įrengtas šaligatvis, kitame kelkraštyje paklotos trinkelės. Ši gatvės dalis skirta ne pėstiesiems, o transporto priemonėms, kad galėtų užsukti prieš kliūtį. Iš pradžių gatvės pradžioje, prie cerkvės, automobilių parkavimas nebuvo numatytas. Stovėjimo aikštelė buvo suprojektuota gavus sentikių bendruomenės prašymą“, – aiškino savivaldybės atstovas.

V. Dubauskas pripažino, kad automobilių stovėjimo aikštelei vietos mažoka. Tačiau jis įsitikinęs, kad jos pakanka standartinių matmenų transporto priemonėms pastatyti bei pravažiuoti pro jas.

„Suprantama, jei aikštelėje stovėtų didelis autobusas arba transporto priemonės važiuotų nesaugiu greičiu, problemų galėtų kilti. Autobusai gali sustoti kitapus Vilniaus gatvės, šalia Pakalnės gatvės esančioje aikštelėje“, – sakė pašnekovas. Vyr. specialistas taip pat pastebėjo, jog stovėjimo vietos naujojoje aikštelėje yra pažymėtos statmenai važiuojamajai daliai, todėl vairuotojai turėtų paisyti ženklinimo ir nestatyti automašinų lygiagrečiai.

Rekonstruotoje Paupio gatvės dalyje, kad vairuotojams nekiltų pagundų viršyti leistiną greitį, įrengtos kelios salelės. Kadangi tai senamiestis, joms sukurti panaudoti akmenys. Jie atlieka ne tik dekoratyvinę funkciją, bet ir padeda saleles greičiau pastebėti.

V. Dubauskas taip pat patikino, jog abipus rekonstruotos Paupio gatvės buvo užsėta veja. Deja, dėl sausros žolė sunkiai dygo, ją ėmė gožti piktžolės, kurios nėra tokios reiklios drėgmei. „Piktžolės pamažu bus išnaikintos ir gatvės pakraščiuose suvešės veja“, – teigė specialistas.

AUTORĖS nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Jolanta :
    IR kodėl gatvės šiaurinėmis.Veterinarijos gatve prasilenkiant vos ne veidrodžiai liečiasi,ar taip tiesiami keliai tam ,jog trinkelės pigiau nei asfaltą kloti,o kaip tie 3,5 m
  • Blogai :
    Su tą gatve padarė tikrą nesąmonę. jei kelkraštyje sustojo mašina, tarkim išleisti keleivį, jos aplenkti jau neišeina... Kai nuspręs daryti dvipusi eismą, vėl reikės viską iš naujo daryti ir lauksim dar kelis metus. padarytu platesnę gatvę, bet paleistu vienpusį eismą, reikalui esant gali ir dvipusi daryti, bet ne, čia Ukmergė...
  • projektavo :
    ir nusiprojektavo