Ukmergiškiai prie Kaišadorių Kristaus Atsimainymo katedros.

Žmonės

Dalyvavo Aklųjų maldos dienoje

Vykdant rajono savivaldybės lėšomis iš dalies finansuotą projektą ,,Ukmergės krašto regos neįgaliųjų dalyvavimas renginyje ,,Aklųjų maldos diena“, grupė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) Ukmergės rajono filialo narių vyko į Kaišiadoris. Šv. Mišias už akluosius ir silpnaregius Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje aukojo emeritas Juozas Matulaitis, klebonas dek. mons. Rimvydas Jurkevičius bei kunigas Mindaugas Grenda. Per šv. Mišias giedojo neregė solistė Indrė Gaskaitė-Stankevičienė.
Vėliau katedroje vyko Kaišiadorių parapijos pristatymas, ekskursija. Regos negalią turinčius žmones pasveikino Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus.
Ukmergiškiai taip pat apsilankė Brazauskų namuose-muziejuje, Rožinio slėpinių parke, esančiame Guronių kaime, kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje.
Apie išvyką redakcijai papasakojo LASS Ukmergės rajono filialo pirmininkė Audronė Kreizienė.
„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį