„Ukmergės krašto atradimai“, Kultūra

Dar vienas almanacho „Eskizai“ numeris

Išleistas naujas, 29-asis, Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ 2020/2 numeris.

Naujame žurnale publikacijos spausdinamos su tradicinėmis rubrikomis „Ištakos“, „Įžvalgos“ ir „Raiška“. Kaip sakė „Eskizų“ redaktorius Vytautas Česnaitis, ir šiame leidinyje daug dėmesio skirta Deltuvos žemei, 2019-aisiais šventusiai 800 metų jubiliejų.

„Ištakose“ Povilas Spurgevičius straipsnyje „Deltuva ir Valimantaičiai“ pristato šios žinomos giminės, įsitvirtinusios Deltuvoje XIV amžiaus viduryje, atstovus, atskleidžiama jų įtaka tuometiniame Lietuvos politiniame gyvenime.

Su Deltuvos žemėmis susijusios V. Česnaičio publikacijos „Deltuvos varpai“, „Deltuvos Žolinės Trejybė“. Alfas Pakėnas pasakoja apie Trainių kaimo savanorius, atskleidžiama Algirdo Blauzdžio rezistencinė veikla. Sigita Astikienė apžvelgia Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio balsą Ukmergės spaudoje, taip pat primenami 1991-ųjų Sausio 13-osios įvykiai.

„Įžvalgose“ spausdinamas Raimundo Klimavičiaus straipsnis „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir bitininkystės kursai Deltuvoje“, V. Česnaičio publikacijos „Ukmergės miesto teatras – ir realybė, ir legenda“, „Kūrybinis Juozo Akstino štrichas teatrui ir dailei“, „Vytautas Jablonskas – prekybos ir fotografijos galių kontekste“, Sofijos Jelionienės „Kazį Veselką prisimenant“, A. Pakėno „Poezija Vladui Šlaitui buvo tikroji širdies bičiulystė“.

Skyriuje „Raiška“ V. Česnaitis rašo apie išvyką į Panevėžį pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos keliais. Pristatoma Vainiaus Bako, Vytauto Jancikevičiaus, Leonoros Jankeliūnienės, Romo Railos kūryba.

144 puslapių almanachas gausiai iliustruotas ne tik šiuolaikinėmis, bet ir istorinėmis fotografijomis.

Leidinys spausdintas Kaune, 500 egzempliorių tiražu.

„G. ž.“ inform.

Mus remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas