Parodos eksponatai. AUTORĖS nuotraukos

„Ukmergei - 690: istorija ir šiandiena“, Kultūra

„Į žmones išėjęs – Stasys Tijūnaitis“

Sigita ASTIKIENĖ

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Kraštotyros ir fondų valdymo skyriaus vedėja

 

Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje veikia Lietuvos liaudies buities muziejaus parengta paroda „Į žmones išėjęs – Stasys Tijūnaitis“, skirta kraštiečio mokytojo, tarpukario periodinės spaudos leidėjo Stasio Tijūnaičio 135-osioms gimimo metinėms.

Parodoje eksponuojami Lietuvos liaudies buities muziejui 2019 metais perduoti Kaišiadorių rajono Pravieniškių Stasio Tijūnaičio pagrindinės mokyklos muziejaus eksponatai – S. Tijūnaičiui priklausę „Žvaigždutės” ir „Kregždutės” laikraščiai, dailininko Vaclovo Gražėno 2003 m. nutapytas portretas bei Lietuvos muziejuose, archyvuose ir bibliotekose rastos archyvinės nuotraukos.

S. Tijūnaitis.

S. Tijūnaitis gimė 1888 m. gegužės 8 dieną Ukmergės apskrityje, Deltuvos valsčiuje, Vareikių kaime. 1901–1903 metais mokėsi Taujėnų, 1903–1905 m. – Deltuvos pradžios mokyklose. Nors tuo metu siekti mokslų neturtingoje valstiečių šeimoje augusiam jaunuoliui nebuvo paprasta, būsimasis mokytojas buvo darbštus, pareigingas, skaitydavo knygas, domėjosi periodine spauda, ieškojo būdų užsidirbti pinigų, kad galėtų įsigyti ir skaityti savo pamėgtus laikraščius. Labai mėgo ne tik skaityti, bet ir pats į laikraštį kokį straipsnelį parašyti.

Baigęs mokslus Ukmergėje, vėliau S. Tijūnaitis mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje ir tapo mokytoju. Mokytojavo Seinuose, Vilniuje, Kėdainiuose, Jonavos rajone, Šalčininkuose, Pravieniškėse. Pedagogas dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo veiklose, buvo Steigiamojo Seimo bei Pirmojo ir Antrojo Seimų narys. Savo politinę ir kultūrinę veiklą orientavo į vaikų švietimą, aktyviai dirbo kuriant pradžios mokyklų tinklą Lietuvoje. Daug dėmesio S. Tijūnaitis skyrė leidybinei veiklai. Per savo darbo metus jis redagavo ar prisidėjo leidžiant įvairius periodinės spaudos laikraščius ir žurnalus: 1908–1914 m. buvo „Šaltinio“ korektorius, „Šaltinėlio“, dvisavaitinio leidinio „Spindulys“ redaktorius. 1915 m. dirbo dienraščio „Viltis“ redakcijoje, 1920–1922 m. redagavo krikščionių demokratų žurnalą „Tėvynės sargas“, 1921–1923 m. dirbo žurnalo „Lietuvos mokykla“ redaktoriumi. Tačiau svarbiausi jo gyvenimo leidiniai buvo vaikų laikraštėliai: „Žvaigždutė“ (1923–1933 m.) ir „Kregždutė“ (1934–1940 m.).

Keletas laikraštėlio „Kregždutė“ numerių buvo skirti ir Ukmergės krašto vietovėms: Krikštėnams, Vepriams, Pabaiskui. Pavyzdžiui, 1934 metų gegužės mėnesio numeryje (Nr. 6) rašoma apie Krikštėnų bažnyčią, dvarą, Bartkūnų piliakalnį. 1935 metų rugsėjo mėnesio numeris (Nr. 15/16) skirtas Pabaisko parapijai ir valsčiui, minint Pabaisko mūšio ir Pabaisko bažnyčios įkūrimo 500-ąsias metines. Šiame numeryje aprašoma Pabaisko bažnyčios ir miestelio istorija. 1936 m. liepos mėnesio numeris (Nr. 7) skirtas Vepriams ir Veprių valsčiui. Šiame numeryje S. Tijūnaitis rašo, kad mintis išleisti Veprių „Kregždutę“ jam kilo Vepriuose mokytojų būrelyje. Vepriai S. Tijūnaičiui svarbūs ir dėl to, kad iš šio krašto yra kilusi jo motina Darata Rudokaitė. Remdamasis šeimos narių istorijomis apie Veprius, S. Tijūnaitis leidinyje pateikia įvairiausių pasakojimų apie praeitį. Redaktorius džiaugiasi ir dėl to, kad Veprių krašto mokytojai taip pat prisidėjo prie laikraštėlio platinimo Veprių valsčiuje. Numeryje rašoma apie Veprių miestelį, dvarą, ežerą, bažnyčią, Veprių Kalvarijas, mokyklas, kitas šio krašto vietoves.

Išėjęs į pensiją S. Tijūnaitis iki mirties gyveno Pravieniškėse. Išleido keliolika knygų, esperanto kalbos vadovėlį, pasakas. S. Tijūnaitis mirė 1966 m. liepos 22 d. Pravieniškėse, palaidotas Rumšiškių kapinėse.

Paroda „Į žmones išėjęs – Stasys Tijūnaitis“ Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Kraštotyros galerijoje veiks iki kovo 2 dienos.

Mus remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas