Savivaldybės tarybos posėdyje daug diskusijų nebuvo.

Aktualijos, Naujausi

Paragino nukeliamo kario skulptūrą sunaikinti

Nijolė STUNDŽIENĖ

Ketvirtadienį vykusiame rajono Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo 22 Tarybos nariai, jie pritarė komitetuose jau svarstytiems parengtų sprendimų projektams. Šįkart posėdis prasidėjo šiek tiek neįprastai – kvietimu įsijungti į gerumo akciją „Baltasis angelas“. Taip pat sulaukta pasisakymo Piliečių tribūnoje.

 

Perdavė labdaros akcijos estafetę

Į savivaldybės administraciją bei Tarybos narius kreipėsi Ukmergės kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė, kuri paragino prisidėti prie tradicinės, prieš šv. Kalėdas vykstančios, labdaros akcijos „Baltas angelas“. Šiemet lėšos renkamos mažajam ukmergiškiui Simukui. Pasak akcijos organizatorės R. Graužinienės, berniukas į pasaulį pasibeldė 24 savaičių. Dabar jam 6 mėnesiai, o jis jau ištvėrė 7 operacijas.

Vaikelio mama džiaugiasi, jog sūnelio sveikata gerėja, jis jau viena akyte mato, atpažįsta savo mamą, šypsosi. Tačiau mažylio laukia ilgas gydymas, dar kelios operacijos… Kultūros centro direktorė kvietė visus susivienyti ir padėti šiai šeimai, kad „Balto angelo sparnas palydėtų Simuką“. Lėšas galima pervesti į nurodytą sąskaitą, atnešti į Kultūros centrą arba perduoti Savivaldybės tarybos sekretoriato vedėjai.

R. Graužinienė, pasidžiaugusi rajono įstaigomis, bendrovėmis, kurios jau įsijungė į šią labdaros akciją, gerumo estafetę prieš prasidedant Savivaldybės tarybos posėdžiui perdavė rajono merui Rolandui Janickui. Taip pat ji visus pakvietė antrąją šv. Kalėdų dieną apsilankyti Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vyksiančiame akcijos „Baltas angelas“ koncerte. Įėjimo aukos taip pat prisidės prie paramos vaikelio šeimai.

Priminė apie artėjantį Prezidento jubiliejų

Dalyvauti Piliečių tribūnoje, kuri vyksta prieš Savivaldybės tarybos posėdį, užsiregistravo Vytautas Česnaitis, kultūrinio almanacho „Eskizai“ redaktorius. Jis norėjo pasisakyti dviem aktualiomis temomis: dėl Prezidento Antano Smetonos atminimo įamžinimo ir kario skulptūros iškėlimo.

V. Česnaitis priminė, jog 2024 metais bus minimos mūsų kraštiečio, Vasario 16-osios Akto signataro, pirmojo Lietuvos prezidento A. Smetonos 150-osios gimimo metinės. Todėl pranešėjas paragino tinkamai pagerbti mūsų kraštą reprezentuojančią asmenybę – parengti ir patvirtinti šiai progai skirtų renginių sąrašą, įamžinimo programą ir tam numatyti lėšų bei kreiptis į Seimą, kad 2024-ieji būtų paskelbti A. Smetonos metais. Taip pat V. Česnaitis paragino Užulėnio kaime atstatyti pokario metu sudegintą Prezidento tėvų namą.

Žurnalo „Eskizai“ redaktorius pasisakyti Piliečių tribūnoje panoro ir dėl Pašilės karių kapinėse esančios sovietinio kareivio skulptūros likimo. V. Česnaitis pasidžiaugė, kad Savivaldybės taryba priėmė labai svarbų sprendimą iškelti šį postamentą.

„Skulptūra buvo pastatyta 1955 metais tuometinėje Tarybų aikštėje, dabar Kęstučio a., 1982 metais perkelta į Pašilę ir ten tebestovi iki šiol, – kalbėjo ukmergiškis. – Savivaldybės tarybos priimtame nutarime sakoma, kad paminklas bus perduotas suinteresuotam asmeniui, t. y. klubui. Vadinasi, skulptūra nebus sunaikinta, bet ir toliau naudojama menamai kultūrinei, edukacinei, turistinei veiklai.“ Toks sprendimas, pasak V. Česnaičio, glumina, skaldo bei priešina visuomenę. Kai Ukrainoje rusų armijos kariai žudo taikius gyventojus, naikina jos kultūrą, infrastruktūrą, neleistina būtų šį paminklą vizualizuoti kitoje erdvėje, jį būtina sunaikinti.

Išrinkta nauja Sveikatos ambasadorė

Patvirtinus Tarybos posėdžio darbotvarkę, pirmas klausimas joje buvo „Dėl Ukmergės rajono bendruomenės sveikatos ambasadoriaus vardo suteikimo“. Savivaldybės tarybos nariai vienbalsiai pritarė šį titulą skirti ,,Ryto“ specialiosios mokyklos ir Ukmergės sporto centro fizinio ugdymo mokytojai metodininkei Vitalijai Remeikaitei.

Kaip skelbiama nuostatuose, sveikatos ambasadoriaus vardo suteikimo tikslas – pagerbti rajono piliečius už ilgametę aktyvią veiklą visuomenės sveikatos stiprinimo srityje.

V. Remeikaitė – puiki specialistė, nuolat tobulinanti žinias sporto ir sveikatos srityje, daug metų užsiimanti sportine veikla, labai teigiamai vertinama Ukmergės sporto bendruomenės narė. Gautose Sporto centro, Jono Basanavičiaus gimnazijos bei „Ryto“ specialiosios mokyklos rekomendacijose mokytoja apibūdinama kaip aktyvi, sąžininga, kompetentinga, atvira naujovėms, komunikabili, randanti bendrą kalbą ne tik su kolegomis, mokiniais, bet ir tėvais.

V. Remeikaitė „Ryto“ specialiojoje mokykloje dirba nuo 1998 m. rugsėjo. Mokytoja 1985 m. baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros ir sporto institutą, kur įgijo kūno kultūros mokytojo bakalauro laipsnį bei mokytojo kvalifikaciją. 1994 m. jai buvo suteikta kūno kultūros vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, 2006 m. – kūno kultūros mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. V. Remeikaitė nuolat tobulina profesines kompetencijas įvairiuose mokymuose, seminaruose, praktinėse, metodinėse konferencijose bei kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Įgytomis žiniomis bei patirtimi aktyviai dalinasi ne tik su kolegomis, bet ir su rajono bei šalies pedagogais. Jos parengti mokiniai garsina mokyklos, rajono vardą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Ukmergės rajono bendruomenės sveikatos ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatai buvo patvirtinti 2014 metais rajono Savivaldybės tarybos sprendimu. Konkursas Bendruomenės sveikatos ambasadoriaus vardo nominacijai organizuojamas kartą per dvejus metus.

Sveikatos ambasadoriais gali būti bendruomenės nariai, aktyviai dalyvaujantys visuomeninėje, projektinėje sveikatos stiprinimo veikloje, organizuojantys sveikatinimo renginius, platinantys žinias apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, diegiantys sąmoningumą, atsakomybę ir kitas bendražmogiškąsias vertybes, kuriantys sveiką visuomenę savo organizacijoje ir rajono bendruomenėje.

Siūlyti rajono piliečius gauti Sveikatos ambasadoriaus vardą turi teisę rajone veikiančios asociacijos, bendruomenės, įmonės, įstaigos, organizacijos.

Pirmąja Sveikatos ambasadore 2014 metais rajone buvo išrinkta Nijolė Ona Kaselienė. 2016-aisiais Sveikatos ambasadorės vardas suteiktas lopšelio-darželio „Nykštukas“ papildomojo ugdymo pedagogei, kūno kultūros mokytojai ir auklėtojai Neringai Godliauskienei, 2018 metais – sporto klubo „Vilkas“ treneriui Vadimui Zelevui, 2020 m. – Sporto centro direktoriaus pavaduotojai ugdymui, sveikatos stiprinimo ir sporto klubo „Gabarytas“ prezidentei Miglei Ivanauskienei.

Padidinti Butų ūkio paslaugų įkainiai

Be didelių diskusijų Tarybos nariai patvirtino padidintus UAB „Ukmergės butų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimo paslaugos tarifus. Sprendimas įsigalios nuo 2023 m. sausio 1 dienos.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ administravimo, teritorijų priežiūros, laiptinių valymo paslaugų įkainiai buvo patvirtinti 2020 m. sausio 30 d. Savivaldybės tarybos sprendimu. Atsižvelgiant į bendrovės 2022 m. spalio 12 d. raštą „Dėl teikiamų paslaugų tarifų nustatymo“ ir atliktus skaičiavimus, įvertinus pastatų plotą (tarifus išdėstant į keturias pozicijas) bei į pasikeitusias darbo užmokesčio išlaidas, minimalų mėnesinį atlyginimą, išlaidas socialiniam draudimui, elektros ir degalų kainų padidėjimą bei pridėtines išlaidas, tarifinio atlygio koeficientus ir kt., siekiant išvengti neigiamų įmonės veiklos rezultatų, pritarta siūlymui didinti įmonės teikiamų paslaugų tarifus.

Daugiabučių namų administravimo kaina per mėnesį, priklausomai nuo gyvenamojo namo ploto, didės 3–5 centais už kv. m. Nuo kitų metų keisis kaina ir už teikiamas teritorijų, tvarkant jas ne rečiau kaip du kartus per savaitę, priežiūros paslaugas. Už tvarkomos teritorijos 1 kvadratinį metrą mieste per mėnesį reikės mokėti po 0,152 Eur/kv. m (dabar mokama 0,085 Eur/kv. m); už tvarkomos teritorijos 1 kvadratinį metrą už miesto – 0,174 Eur/kv. m (0,098 Eur/kv. m.) Didės ir laiptinių valymo kaina. Už vėliavos iškėlimą ir nukėlimą valstybinių švenčių dienomis gyventojams teks susimokėti 10 eurų (be pridėtinės vertės mokesčio).

Posėdyje pakeisti ir rajono Savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimo „Dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ atnaujinamų daugiabučių gyvenamųjų namų paskolos administravimo tarifo patvirtinimo“ punktai. Nuo ateinančių metų paskolos administravimo kaina vienam butui per mėnesį sieks 2,31 Eur be PVM (buvo 1,90 Eur), o paskolos įsiskolinimo administravimo kaina – 2,45 Eur (buvo 2 Eur).

UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius R. Baltaduonis atsakė į pateiktus klausimus.

Šių tarifų pagrįstumu suabejojęs Tarybos narys Kazys Grybauskas teiravosi, ar ne per daug didinamos kainos. Jo nuomone, pavyzdžiui, vėliavos iškėlimas turėtų būti įskaičiuotas į administravimo paslaugas.

Tačiau rajono meras R. Janickas paprašė nesileisti į diskusijas, nes įkainių klausimas jau nagrinėtas komitetuose ir tam pritarta. Be to, kaip teigė meras, bendrovė, kurios akcininkė yra savivaldybė, negali dirbti nuostolingai, neužtikrindama minimalių atlyginimų ir garantijų savo darbuotojams.

Aiškumo dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ atnaujinamų daugiabučių gyvenamųjų namų paskolos administravimo tarifų pasigedo ir Tarybos narys Arūnas Dudėnas. Jis klausė, ar ne per didelės sąnaudos skiriamos paskolos administravimo pranešimų (lapelių) spausdinimui ir išnešiojimui gyventojams. Pasak Tarybos nario, ši informacija galėtų atsispindėti kas mėnesį pateikiamose mokestinių pranešimų sąskaitose.

Posėdyje dalyvavęs UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktoriaus Raimondas Baltaduonis paaiškino, kad daugiabučių renovacijos paskolos administruojamos atskirai. Kadangi dauguma gyventojų nesinaudoja internetu bei elektroninės savitarnos sistema, jie pageidauja popierinio varianto. Jiems informacija kiekvieną mėnesį siunčiama specialiame (kad nesimatytų asmens duomenys), gan brangiame voke. Pasak R. Baltaduonio, yra žmonių, kurie po namo renovacijos iškart susimoka paskolos sumą, todėl jiems pranešimai nesiunčiami, netaikomas ir administracinis mokestis.

AUTORĖS nuotraukos

Palikite komentarą apie straipsnį

 • **** :
  Taciau veliavnesiai stoves!!! Strybu vaiku lygis. Pabalsuokit uz juos dar karta!
 • Ant :
  Pašilėje ne vien rusai, ten visų tautybių žmonės galvas padėje guli ir niekas jų neklausė nori tu eiti kariaut ar nenori,o dabar jų paminklus griauti tai jau per daug. Gal tada visus kapus suarkit ir rugiais apsėkit.
 • savas :
  Ar ne sventvagiska nuo kapu nuimti paminklus.Antkapiai ir paminklai kokie jie bebutu visada tokie ir liks,o valdziai turetu buti geda isniekinant kapus.
 • bbb :
  nu konkurentus isgrudus,ko nepakelt dvigubai kainos?? cirkas is ukmerges niekad neisvaziuos... i
 • :))) :
  Nu gal dabar kai įkainius pakėlėt kotedžus statysit??? Ar dar vis trūksta?

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas