Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Pakeistos želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

Balandžio 28-ąją vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintos Ukmergės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės. Taip pat Taryba pripažino netekusiu galios Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 7-152 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ 1 punktą.

Taisykles teko keisti, nes nuo 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo pakeistas Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas. Tarybai pateiktame sprendimo projekte buvo siūloma pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles, suderinant su aukštesnę galią turinčiais teisės aktais.

Ukmergės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės reglamentuoja rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje augančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, priežiūros, pertvarkymo ir naudojimo kultūrinei bei švietėjiškai veiklai reikalavimus, kurių turi laikytis žemės savininkai ir naudotojai, fiziniai ir juridiniai asmenys įstatymų nustatyta tvarka priskirtose ir bendrojo naudojimo teritorijose vykdantys tvarkymo, priežiūros, statybos ar remonto darbus.

Taisyklių tikslas – išsaugoti želdynus ir želdinius kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, kurie užtikrintų gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas.

Taisyklėse želdynai suprantami kaip specialioje teritorijoje žmogaus sukurti ar pritaikyti želdinių (medžių, krūmų, vejų, gėlynų) ir įrenginių (takų, aikštelių ir kt.) teritoriniai kompleksai, skirti želdiniams auginti ir naudoti rekreaciniams, kultūriniams ir kitiems tikslams.

Privačios žemės valdoje esančius želdinius, kurie teisės aktais nepriskirti saugotiniems, savininkai ir valdytojai tvarko savo nuožiūra, nepažeisdami kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų.

Taisyklės yra privalomos visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, želdynus ir želdinius prižiūrinčioms įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

  • NNNN :
    Pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 sr. 2d. ""2. Savivaldybių vykdomosios institucijos: 2) organizuoja želdynų ir želdinių, neatsižvelgiant į žemės, kurioje jie yra, nuosavybės formą, inventorizavimą ir apskaitą, teikia ir tvarko želdynų ir želdinių erdvinius duomenis Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinėje sistemoje;"" AR DAR ILGAI DAUGIABUCIAI MOKES UZ VALSTYBINES ZEMES PRIEZIURA?

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas