Iškilmių dalyviai.

Kultūra

Stogastulpis – dovana prezidento gimtajam kraštui

Giedrė ŠATAITĖ

Liepos 14 dieną į Užugirį, Antano Smetonos dvarą, atvyko Kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkai bei Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos nariai iš viso pasaulio. Čia organizuotas suvažiavimas „Susipažinti, išmokti, pasidalyti ir pažymėti“.

Ketvirtadienį svečiai supažindinti su A. Smetonos dvaru, jiems parengta speciali programa – teatralizuotas susitikimas su A. Smetona.

Penktadienį ir šeštadienį buvo aptarti aktualiausi klausimai, nubrėžti ateities veiklos kontūrai, diskutuota įvairiomis visiems svarbiomis temomis.

Sekmadienį vyko Pasaulio lietuvių vienybės dienos minėjimas. Jame dalyvavo ne tik iš užsienio šalių atvykę tautiečiai, bet ir Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, Europos Sąjungos ambasadorius Rusijos Federacijoje, Ukmergės rajono garbės pilietis Vygaudas Ušackas, Užsienio reikalų ministerijos diplomatinio korpuso atstovai, rajono vadovai, Ukmergės krašto bendruomenių nariai, kiti svečiai.

Renginys prasidėjo giedant „Tautišką giesmę“.

L. Graužinienė ir Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke atidengė Kolumbijos lietuvių bendruomenės pirmininko, tautodailininko Alekso Eugenijaus Kulviečio išdrožtą stogastulpį. Tai – Pasaulio lietuvių bendruomenės dovana prezidento A. Smetonos gimtajam kraštui.

Paminklą pašventino Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigas Robertas Urbonavičius.

Ta proga L. Graužinienė sakė: „Kartais mums, gyvenantiems čia, atrodo, kad jūs esate kažkur toli, kad mes gyvename savo reikalais, o jūs – savo. Bet iš tiesų taip nėra. Kiekvienas gyvename bendromis mintimis ir kiekvienas galvojame apie savo gražią, nuostabią šalį – Lietuvą. Būkime visada kartu. Net jeigu ir toli – tai širdyje visada kartu. Pagamintas iš ąžuolo – Lietuvių tautos vienybės ir tvirtybės simbolio – stogastulpis mums ir ateinančioms kartoms liudys apie svetur gyvenančių tautiečių solidarumą su tėvyne ir vienybę su tauta.“

Dainiaus VYTO nuotr.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas