„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra

Jasiuliškiečiams pristatė meno terapijos metodus

Praėjusio penktadienio rytmetis Jasiuliškių socialinės globos namuose buvo neeilinis. Eglė Staniūnaitė ruošėsi piešinių parodos atidarymui ir tuo pačiu metu apsilankė Vilniaus dailės akademijos Atvirosios dailės, dizaino ir architektūros mokyklos Meno terapijos studentės Kornelija Česonytė, Jūra Vaškevičiūtė, Vilija Penkauskaitė, Nijolė Brazauskienė, Aušra Mačiulytė, Raimonda Magidienė, Laura Rudžianskienė, Raminta Blaževičiūtė. Jos kartu su programos vadove Nijole Goštautaite-Midttun […]

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra

„Nenuoramos“ ne tik vaidino, bet ir aktyviai ilsėjosi

Arvydas PĖŠINA Kasmet į Ukmergės kultūros centrą suvažiuoja jaunieji aktoriai. Čia vyksta vaikų ir jaunimo teatrų šventė „Nenuoramos“. Joje jaunieji teatralai ne tik vaidina, bet ir semiasi patirties, linksminasi. Į šių metų šventę atvyko jaunieji aktoriai iš penkių šalies miestų, taip pat pasirodė Ukmergės kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos „Nykštukas“ kolektyvas. Po linksmo […]

„Didžiausia Lietuvos kryžkelė - istorijos sūkuriuose“, Kultūra

Kunigas, neturintis laiko ilsėtis

Zita KRIAUČIŪNIENĖ Želvos parapijos Šv. Ignaco Lojolos bažnyčia pasitinka savo jubiliejų – 125-ąsias metines. Gerąją žinią prieš šv. Kalėdas, prasidėjus Adventui, parapijiečiams paskelbė kunigas Petras Avižienis. Bažnyčios istorijoje tai bene pirmoji šventė, kuriai pradėta ruoštis 2016-aisiais – Dievo gailestingumo metais. O gal dar anksčiau, kai, atvykus į Želvą šiam kunigui, prasidėjo didysis darbymetis. Jubiliejus Praeitų […]

Kultūra

Ikimokyklinių įstaigų pedagogės susirinko į seminarą

Vaikų lopšelio-darželio ,,Saulutė“ pedagogės surengė seminarą apie emocinio vaikų intelekto ugdymą. Pasikalbėti ypač ak-tualia tema atvyko lektorės iš Kauno – UAB ,,Janida“ vadovė Inga Bružienė ir psichologė Laura Jazbutienė. Taip pat renginyje dalyvavo visų rajono ikimokyklinių įstaigų atstovai. Seminaro dalyviai – per 40 rajono pedagogių – gilino žinias vaikų intelekto ugdymo klausimais, diskutavo apie tinkamos […]

Kultūra

Bočiai pirmininką perrinko naujai kadencijai

Emilija VAITKEVIČIENĖ LPS „Bočiai“ Ukmergės bendrijos narė Įvyko Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Ukmergės bendrijos narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, kuriame dalyvavo ne tik organizacijos nariai, bet ir svečių – LPS „Bočiai“ pirmininkas Petras Ruzgus, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Ukmergės skyriaus vadovas Stanislovas Laurinavičius. Renginys prasidėjo tylos minute, pagerbiant Anapilin iškeliavusius bendrijos narius. Veiklos ataskaitą pateikė bend-rijos […]

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra

Gandrų sugrįžimo šventė Deltuvoje

Daiva STIMBURIENĖ Kultūros centro Deltuvos filialo renginių organizatorė Kovo 25-ąją pažymima graži lietuvių tradicinio kalendoriaus šventė Gandrinės. Gandras – nacionalinis mūsų paukštis. Jis neša laimę, gerovę, gali net žmonių ligas paimti ir į pelkes nudanginti… Ir labai svarbu, kaip pirmąkart gandrą pamatysi. Jei skrendantį – gerai, tais metais visuose darbuose spartus būsi, jei tupintį – […]

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra

Tautodailininkai pristato savo darbus

Arvydas PĖŠINA Kultūros centro dailės galerijoje atidaryta tradicinė rajono tautodailininkų paroda. Į jos atidarymo iškilmes atvyko ne tik rajono menininkai, bet ir tautodailininkai iš kitų šalies rajonų. Visus susirinkusius pasveikino savivaldybės mero pavaduotoja Klavdija Stepanova. Koncertavo Kultūros centro folkloro ansamblio „Pyniava“ dainininkai. Žiūrovams pristatomi 28 rajono kūrėjų tapybos, medžio drožybos, keramikos, tekstilės, žolynų grafikos darbai. […]

Kultūra

Dalyvavo suvažiavime

Kovo 18 dieną Kauno įgulos karininkų ramovėje vyko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) XXIV ataskaitinis suvažiavimas. Į jį susirinko 224 delegatai iš visos Lietuvos. Dalyvavo ir ukmergiečių delegacija. Tai LPKTS Ukmergės filialo pirmininkė Aldona Kalesnikienė ir nariai – Ričardas Šeibokas, Regina Giedraitienė, Vidmantas Leščius. Suvažiavimą pradėjo ir susirinkusius pasveikino LPKTS pirmininkas dr. Gvidas […]

Aktualijos, Kultūra

Skirtos lėšos neformaliajam vaikų švietimui

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirstytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 53 326,85 Eur – akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų (NVŠ) teikėjams NVŠ programoms įgyvendinti 2017 m. vasario–birželio mėnesiais. Lėšų skirta 32 programų teikėjams. Didžiausia suma – 5 250 Eur – skirta VšĮ „Skautų slėnis“, kuri įgyvendina programą „SKAUTAI: Dievui-Tėvynei-Artimui“. Programos „Šokim po vieną, […]

„Kultūra - mūsų dvasios stiprybės šaltinis“, Kultūra

Domėjosi modernaus kultūros centro galimybėmis

Arvydas PĖŠINA Ukmergės kultūros centras dar kartą įrodė, kad žengia koja kojon su laikmečiu. Tuo galėjo įsitikinti Lietuvos nacionalinio kultūros centro surengto tarptautinio seminaro „Vaizdo ekranų ir skaitmeninio kino inovacinių technologijų panaudojimas modernaus kultūros centro veikloje“ dalyviai. Seminare, kuriame dalyvavo kultūros centrų direktoriai, jų pavaduotojai ir žmonės, atsakingi už techninę būklę, buvo kalbama apie naujausių […]