Nuotrauka iš redakcijos archyvo.

Aktualijos, Naujausi

Mirė Ukmergės garbės pilietis Zigmas Zinkevičius

Antradienį, vasario 20-ąją, eidamas 94-uosius metus, Vilniuje mirė žymus Lietuvos kalbininkas, baltistas, dialektologas, akademikas, vadovėlių autorius, buvęs švietimo ir mokslo ministras, Ukmergės rajono garbės pilietis, profesorius Z. Zinkevičius. Kraštiečio sveikata susilpnėjo pastarosiomis savaitėmis, jo gyvybė užgeso ligoninėje.

„Ukmergę aplankau dažnai. Ji mano akyse – šviesus miestas, kuriame praleidau vaikystę ir pačias gražiausias dienas… Gimtinės miestas negali išnykti iš žmogaus atminties…“, – yra sakęs profesorius.

Z. Zinkevičius gimė 1925 m. sausio 4 d. Juodausių kaime, Ukmergės rajone. 1939 m. baigęs šešiametę mokyklą perėjo į Ukmergės gimnaziją. 1945 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. Jau studijų metais pradėjo aktyvią akademinę veiklą – 1946–1950 m. Lietuvių kalbos katedroje ėjo vyriausiojo laboranto pareigas.

Baigęs mokslus iki 1956 m. dėstė Vilniaus universitete ir Vilniaus pedagoginiame institute. 1956–1967 m. ėjo VU Lietuvių kalbos katedros docento, 1956–1968 m. – Istorijos ir filologijos fakulteto prodekano, 1962–1964 m. – vyriausiojo mokslo darbuotojo, 1967–1973 m. – Lietuvių kalbos katedros profesoriaus pareigas. 1973 m. tapo katedros vedėju ir užėmė šią vietą iki 1988 m., tuomet pradėjo vadovauti Baltų filologijos katedrai, tai darė iki 1989 m.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę ėmė dėstyti ir Vytauto Didžiojo universitete. 1995 m. paskirtas Lietuvių kalbos instituto direktoriumi, 1996 m. – Lietuvos švietimo ir mokslo ministru. 1998 m. tapo valstybės konsultantu švietimo ir mokslo klausimais. Jis mokėjo lenkų, rusų, latvių, vokiečių, anglų, prancūzų, ukrainiečių, baltarusių kalbas.

Pagrindinės profesoriaus mokslinio darbo sritys – lietuvių kalbos istorija, dialektologija, baltistika. Z. Zinkevičius yra paskelbęs per 60 knygų, tarp kurių – ir 6 tomų „Lietuvių kalbos istorija“ (1984–1994), daugiau kaip 1 000 straipsnių lietuvių ir užsienio kalbomis, yra dalyvavęs lingvistikos mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. Jis buvo išrinktas Švedijos karališkosios humanitarinių mokslų akademijos nariu, Lietuvos MA nariu korespondentu, akademiku, Norvegijos MA, LKMA, Latvijos MA nariu. Už nuopelnus Lietuvai 1995 metais Z. Zinkevičius buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu. Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui 1994 metais suteikė Garbės daktaro regalijas. Be VDU Garbės daktaro jam suteiktas ir Latvijos universiteto Garbės daktaro, tarptautinės Herderio premijos bei Mokslo pažangos premijos laureato vardas.

2010 m. Z. Zinkevičiui skirta literatūrinė Vlado Šlaito premija, 2012 m. suteiktas Ukmergės rajono garbės pilietis.

Užuojautą, mirus akademikui, buvusiam švietimo ir mokslo ministrui profesoriui Z. Zinkevičiui, pareiškė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Pasak šalies vadovės, Lietuva neteko iškilaus kalbininko, baltisto, dialektologo, žymiausio istorinės kalbotyros tyrinėtojo. Fundamentalūs ilgamečio Vilniaus universiteto profesoriaus mokslo darbai leido pažinti mūsų kalbos ir tautos praeitį, suvokti jos kilmę, stiprinti lietuvybę ir tautinę savigarbą. Visą savo erudiciją, žinias, patirtį akademikas sudėjo ir į knygas – parašė Lietuvos kalbotyrai reikšmingų monografijų, publikacijų, mokslinių leidinių.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas