„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra, Naujausi

Pagerbti Lietuvos laisvės kovotojai

Daiva ZIMBLIENĖ Rajono savivaldybės administracijos Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė Liepos 13-ąją Ukmergės rajone nusilenkta tremtį patyrusių ir joje žuvusiųjų atminimui. Lietuvos laisvės kovotojams skirtas paminėjimas prasidėjo prie partizanų kapų Dukstynos kapinėse. Čia pagerbtas prieš penkerius metus mirusio monsinjoro Alfonso Svarinsko atminimas, padėta gėlių bei uždegtos žvakutės prie jo kapo. „Šiandieną monsinjoras […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Partizano Liudo Sudeikio-Klajūno prisiminimai apie atliktą pareigą Tėvynei (4)

1945 M. SAUSIO 30 D. AREŠTAS Abu su broliu užsukome pas Genutę Gasparskaitę. Jos mama išvykusi pas kitą dukrą Kacevičienę, kurios vyras buvo miške. „Gyvename nuošaliai, niekas niekada neužeina“, – sakė Genutė. Po pirties buvome gerokai išvargę netrukus sumigome. Genutė užkūrė krosnį, užrakino duris ir išėjo. Langai apšalę – nors rogėmis važiuok. Ji nuėjo iki gryčios […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

„Ištark, išgirsk, išsaugok“ Taujėnuose

Milda AUGLYTĖ Kultūros centro Taujėnų skyriaus renginių organizatorė Birželio 14-ąją sukako 78 metai nuo tos dienos, kada visame Pabaltijyje – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – vienu metu prasidėjo masiniai areštai ir žmonių deportacija į Sibirą. Gedulo ir vilties dieną jau tradiciškai vyksta tremtinių ir politinių kalinių vardų ir likimų skaitymo akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“, kurios […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra, Naujausi

Prisiminti 2 784 Ukmergės krašto tremtiniai

Loreta EŽERSKYTĖ Birželio 14-ąją ukmergiškiai minėjo Gedulo ir vilties dieną. Tradicinis renginys vyko prie paminklo ,,Lituania Restituta“. Jo dalyviai čia susirinko po šv. Mišių, kurios už Tėvynėn negrįžusius tremtinius buvo aukojamos Švč. Trejybės bažnyčioje. Gedulo ir vilties dienos paminėjimas prasidėjo Tautiška giesme, kurią kartu su Kultūros centro mišriu choru „Tremtinys“ (vadovė Julė Juodienė, koncertmeisterė Dalia […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Jaunimas

Keliavome partizanų keliais ir kūrybiškai mokėmės

Daiva AMANKAVIČIENĖ Dukstynos pagrindinės mokyklos mokytoja Visi puikiai žinome, kad Ukmergės rajonas turtingas istorija, žymiais žmonėmis, vietovėmis ir įvykiais. Norėdami pažinti Ukmergės kraštą ir skatinti savanorystę, Dukstynos pagrindinės mokyklos 5a klasės mokiniai kartu su Ukmergės kraštotyros muziejumi ir Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės Ukmergės 1002-osios kuopos šauliais Vladu Kovarsku, Stanislovu Zinkevičiumi, taip pat […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Kančių kelias (2)

Simona VAIČIŪNAITĖ Prie laužo šildėsi tik sargybiniai Netrukus A. Vaičiūnas su kitais kaliniais buvo išvarytas už 8 kilometrų kirsti miško. Toje vietoje visai nebuvo vandens, todėl eidami į darbą vyrai prisipildavo į statinę 4-5 kibirus vandens ir pasikeisdami nešdavosi. Dirbti tekdavo net ir spaudžiant 40 laipsnių speigui, nuo darbo atleisdavo tik kai temperatūra nukrisdavo iki minus […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Kančių kelias (1)

Šis S. Vaičiūnaitės pasakojimas paremtas jos senelio Algimanto Vaičiūno (g. 1932 m.), gyvenančio Ukmergėje, Anykščių gatvėje, pasakojimais apie savo tėvus – Bronę (g. 1907 m.) ir Antaną (g. 1901 m.). Antanas Vaičiūnas 1945-ųjų žiemą buvo pripažintas politiniu nusikaltėliu ir nuteistas 10 metų kalėjimo ir 5 metams tremties. Bronė Vaičiūnienė 1948 metų gegužės 22-ąją kartu su […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Ukmergės tremtiniai žygiavo Dainavos apygardos partizanų takais

Aldona KALESNIKIENĖ Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo valdybos  pirmininkė Gražų paskutinio gegužės šeštadienio rytą Ukmergės rajono tremtiniai vykome į Lazdijų rajoną, kur dalyvavome žygyje Dainavos apygardos partizanų takais. Į jį taip pat susirinko žygeiviai iš Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Pasvalio, Pakruojo, Alytaus, Lazdijų, Telšių ir Kelmės rajonų. Renginys prasidėjo Lazdijų šv. Onos bažnyčioje […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Partizano Liudo Sudeikio-Klajūno prisiminimai apie atliktą pareigą Tėvynei (3)

KAUTYNĖS Raudonieji partizanai grįžo atgal į mišką. Kažkas davė puskepalį duonos, kurią jie užmovė ant durtuvo. Kiek paėję, trenkė duoną į griovį ir keikdamiesi slinko toliau. Užėjo pas Igną Šimanonį ir… miško link. Mes ėjome pėdsakais – buvo nukrėsta rasa. Nusekėme iki vienkiemio – regis, pas Striogienę. Valgyta, gerta, bet raudonųjų nėra. Policininkas metė pagalį […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Partizano Liudo Sudeikio-Klajūno prisiminimai apie atliktą pareigą Tėvynei (2)

BALTARUSIJOJE Buvo taip. Ėjo 9 policininkai ir 2 vokiečių kareiviai. Juos partizanai iššaudė. Tada buvo pasiųstas kareivių būrys, iš jų 17 ant lauko iššaudė. Partizanai norėjo kareivius apsupti, bet kai šie atidengė kulkosvaidžių ugnį, pabėgo. Vienas mūsų būrys buvo pasiųstas į sovchozą už 4 km. Penki važiavo parsivežti maisto iš Kopilio. Buvo likęs vienas Antanavičius […]