„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra, Naujausi

Partizano Liudo Sudeikio-Klajūno prisiminimai apie atliktą pareigą Tėvynei (1)

Partizanas Liudas Sudeikis gimė 1919 m. lapkričio 15 d. Mackeliškių k., Anykščių aps., mažažemio Juozo Sudeikio šeimoje. Tėvai prie trobelės teturėjo 0,5 ha žemės. Šeimoje augo du sūnūs. Vyresnysis Bronius gimęs 1914 m. Tėvams anksti mirus, nuo vaikystės tarnavo samdiniu pas ūkininkus, žiemomis baigė keturias klases Mackeliškių pradžios mokykloje. 1940 m. balandį L. Sudeikis išėjo […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra, Naujausi

Tada, prieš šimtą metų…

1919 m. gegužės 3 dieną Ukmergė buvo išvaduota iš bolševikų Juozas DAUNYS Karas baigėsi, kovos prasideda Nors Pirmasis pasaulinis karas baigėsi 1918 m. lapkričio 11 d. Kompjenės miške, netoli Paryžiaus, Vokietijai pasirašius paliaubų sutartį, Lietuvoje ramu nebuvo. Šalis jau buvo paskelbusi Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktą, o Rusija tuo tarpu iš vienos pusės buvo deklaravusi tautų apsisprendimo […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

1948 metų tremtis – Lietuva be lietuvių

Raimondas RAMANAUSKAS Viena didžiausių lietuvių tautos tragedijų – trėmimai. Šiame straipsnyje papasakosiu apie tremtį apskritai ir apie patį didžiausią, vykusį 1948 metų gegužės mėnesį, trėmimą. Trėmimai arba deportacijos (lot. deportatio – išvijimas, tremtis) – specifinė politinių represijų rūšis. Tai priemonės, kurias valstybė naudojo politiniais sumetimais, atimdama gyvybę ar laisvę, ištremdama gyventojų grupes iš jų gyvenamųjų […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Ukmergė 1918–1944 metais (2)

Raimondas RAMANAUSKAS Aktyvus švietimo, kultūrinis gyvenimas Mieste veikė 4 gimnazijos: lietuvių, lenkų, dvi žydų (vienoje dėstyta jidiš, kitoje – hebrajų kalba), 7 pradinės mokyklos: 4 lietuvių, 2 žydų, viena lenkų. Nuo 1927 m. veikė amatų mokykla su stalių ir metalistų skyriais. Nuo 1938 m. pradėjo darbą Ukmergės mokytojų seminarija, ruošusi pradinių klasių mokytojus. Moksleivių skaičius […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Ukmergė 1918-1944 metais

Raimondas RAMANAUSKAS Karas keitė tautinių bendrijų sudėtį 1918 m. vasario 16 d. paskelbtą nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą Ukmergė pasitiko gerokai nualinta vokiečių okupacijos. Nors dėl karo veiksmų miestas beveik nenukentėjo (traukdamiesi rusai sudegino tiltą ir kareivines), bet žiaurus okupacinis režimas (vokiečių okupacija per Pirmąjį pasaulinį karą buvo gyventojams daug sunkesnė negu per Antrąjį) visai nuskurdino […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Gimnazija – ne tik mokslo, bet ir kultūros židinys

Raimondas RAMANAUSKAS Kas būtų buvę, jei nebūtų dabartinės Ukmergės specialiosios mokyklos pastato, kuriame prieš 100 metų ėmė veikti pirmoji Ukmergės lietuviška gimnazija – Vytauto g. 20. Vienas svarbiausių tarpukario Lietuvos apskrities centrų – Ukmergė (buvusi didžiausių tarpukario Lietuvos miestų šešetuke) tikrai negalėjo likti be gimnazijos. Tačiau labai nedaug trūko, kad gimnazija būtų atsiradusi kitoje miesto […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Saksų savanorių vaidmuo Lietuvos nepriklausomybės kare (2)

Sėkmingam Ukmergės puolimui pirmiausia reikėjo užimti Pagirius. 1919 m. balandžio 27 dieną miestelis buvo apsuptas, po artilerijos apšaudymo bolševikų ugnis nuslopinta. Dėl sumanios apsupties priešas nebegalėjo atsitraukti, buvo paimta nemažai belaisvių ir kariško turto. Užėmus Pagirius, pradėta ruoštis Ukmergės puolimui. Tuo metu Ukmergėje buvo įsitvirtinusi bolševikų Lietuvių (Pskovo) divizijos 1-oji brigada, susidedanti iš 1-ojo, 2-ojo […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Saksų savanorių vaidmuo Lietuvos nepriklausomybės kare

Lietuvai paskelbus apie nepriklausomybės atkūrimą, vyko nemažai kovų, kurių metu mūsų šalis buvo išvaduota nuo bolševikų. Šiose kovose pasižymėjo vokiečių Saksų savanorių kariuomenė. Spausdiname istoriko Justo RIMAVIČIAUS surinktą medžiagą apie šiuos kovotojus ir jų reikšmę Lietuvai tampant laisva.   Pakvietė vokiečius savanorius 1918 m. susikūrus nepriklausomai Lietuvos valstybei, jos politiniams ir visuomenės veikėjams greitai tapo aišku, […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Aktualijos, Naujausi

Šventės proga – apdovanojimai kovotojams už Lietuvos laisvę

Arvydas PĖŠINA 101-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinės Ukmergėje pažymėtos pėsčiųjų žygiu, bėgimais, pakeltomis vėliavomis, patrankos šūviais, apdovanojimais ir rajono meno kolektyvų koncertu. Vasario 16-osios rytą į žygį iš Ukmergės centro iki Pabaisko pėsčiomis pasileido daugiau kaip 150 ukmergiškių. Vėliau startavo tradicinis respublikinis bėgimas „Pabaiskas–Ukmergė“. Beveik 12 kilometrų ilgio trasą pasiryžo įveikti 187 bėgikai. O Vienuolyno […]

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra

Ukmergės apskrities išvadavimas 1919 metais (2)

Žygio metu vora likvidavo keletą nedidelių raudonarmiečių grupių, kurios buvo atsilikusios nuo pagrindinių pajėgų. Daugiausia tai buvo ūkio padaliniai, todėl voros kariai paėmė nemažai kariško turto, taip pat ginklų. Apie 12 val. vora įžengė į Didžiakiemio kaimą. Kairioji vora, kurią sudarė Pirmojo pėstininkų pulko 1-oji ir 2-oji kuopos, vadovaujamos krn. P. Genio ir krn. P. […]