Bendrovės darbuotojai ir jos vadovas V. Paknys (viduryje).

Naujausi, Žmonės

UAB „Ukmergės šiluma“ paminėjo 50 metų jubiliejų

Loreta EŽERSKYTĖ

Ketvirtadienį, rugsėjo 7-ąją, uždaroji akcinė bendrovė „Ukmergės šiluma“ minėjo įkūrimo 50 metų sukaktį. Šventė, į kurią susirinko dabartiniai ir buvę įmonės darbuotojai, atvyko rajono vadovai, Seimo narys Juozas Varžgalys, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius, keliolikos rajonų šilumos tiekimo įmonių vadovai, įvairių Ukmergės rajono bei šalies įmonių vadovai, kiti svečiai, vyko Krikštėnų dvare.

Jubiliejui skirtas renginys prasidėjo nuo šiai progai sukurto filmo peržiūros. Susirinkusieji ekrane išvydo įmonės pradžią pristatančius kadrus, susipažino su turtinga istorija, reikšmingiausiais darbais ir įvykiais, buvo supažindinti su ateities planai.

„Šiandien, kai švenčiame įmonės 50-mečio jubiliejų, kaip tik yra ta diena, kuomet turime stabtelėti ir apsižvalgyti. O apsižvalgęs noriu pasakyti, kad šioje įmonėje anksčiau dirbę ir dabar dirbantys kūrybingi, darbštūs žmonės su meile statė ir tebestato savąją Katedrą, kurios pavadinimas – Ukmergės šilumos ūkis“, – į šventės dalyvius kreipėsi UAB „Ukmergės šiluma“ vadovas Vydas Paknys.

Už ilgus metus puoselėtą įmonės ūkį direktorius dėkojo buvusiems ir esamiems darbuotojams, įmonės vadovams, rajono vadovams, buvusiems mūsų rajono Seimo nariams bei dabartiniam Seimo nariui, kolegoms šilumininkams, partneriams ir visiems įmonės draugams.

„Sveikinu visus su Jubiliejine švente. Kviečiu ir toliau kurti ateitį, nes tik tada esame laimingi, kai kuriame…“ – pažymėjo V. Paknys.

Sveikinimo žodžius tarė rajono savivaldybės meras Darius Varnas, Seimo narys J. Varžgalys, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas V. Lukoševičius, buvusi Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, kiti svečiai.

Bendrovės 50-metis – puiki proga prisiminti visus įmonės vadovus, kurie kūrė įmonę ir ją atvedė iki šiandienos. Pirmojo vadovo Leono Lukoševičiaus, vadovavusio 1973-1988 metais ir palikusio įmonės istorijoje svarų indėlį, jau nėra su mumis. 1988-iais vadovu tapo Juozas Algirdas Kupčinskas, jis šias pareigas ėjo iki 2001 metų. 2001-2010 m. vadovavo Rimantas Paliulis, 2010-2015 m. – Raimondas Ragauskas. Nuo 2015 metų birželio 1 d. vadovauja V. Paknys.

Šventėje dalyvavusiam R. Ragauskui už nuveiktus darbus įteiktas simbolinis apdovanojimas.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas V. Lukoševičius bei asociacijos Tarybos pirmininkas Tomas Garasimavičius Šilumos energetiko Garbės ženklus įteikė įmonės direktoriaus pavaduotojui Raimondui Kaseliui, vyr. ekonomistei Ingai Jateikienei bei Pardavimų ir vartotojų aptarnavimo padalinio vadovei Linai Kuzmienei.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Tarybos padėkos raštais apdovanojo gamybos inžinierę Virginiją Vaitonienę, šilumos specialistą Arūną Boškevičių, administratorę Kristiną Eigelienę, šaltkalvį elektromonterį Dalių Valiaugą.

Meras D. Varnas ir rajono savivaldybės administracijos direktorė Inga Pračkailė už profesionalų, atsakingą ir nuoširdų darbą padėkas įteikė pardavimų vadybininkei Daivai Dalinkevičienei, šaltkalviui remontininkui Anatolijui Gurdišui, energetikui Antanui Kriaučiūnui, katilinių eksploatacijos inžinieriui Nerijui Rinkevičiui ir direktoriui V. Pakniui.

Šventės metu pagerbti ir ilgamečiai darbuotojai. Tai anksčiausiai, 1975-iais įmonėje įsidarbinęs tekintojas šaltkalvis/santechnikas Rapolas Vaičiūnas. Jis, beje, buvo ir vyriausias šventės dalyvis. Taip pat apdovanojimas įteiktas ir ilgiausiai įmonėje šiuo metu dirbančiai darbuotojai – vyr. finansininkei Eugenijai Šniurevičienei.

Šventiniame renginyje išsakyta daug sveikinimų, gražių linkėjimų, kolektyvui įteikta ir dovanų.

Šventę papuošė atlikėjų nuotaikinga atlikėjų koncertinė programa, svečiai vaišinosi jubiliejiniu tortu.

 

Istorija ir dabartis

1972 metais Ukmergėje buvo 22 800 gyventojų. Tuo metu visame mieste plėtėsi daugiabučių namų statyba.

Iki 1973 m. šiluma atskiriems pastatams buvo tiekiama iš juose įrengtų individualių katilinių, kuriomis rūpinosi Ukmergės komunalinių įmonių kombinatas.

Kadangi Lietuvos didmiesčiuose 1972-1973 m. didelė dalis pastatų jau buvo šildomi pažangesniu centralizuotu būdu, tai ir Ukmergėje buvo nuspręsta atskiras pavienes katilines apjungti į vientisą bendrą ūkį.

1973 metų rugpjūčio 15 d. Biržų, Ukmergės ir Vilkaviškio rajonuose buvo įsteigti nauji atskiri padaliniai – Jungtinių katilinių ir šiluminių tinklų direkcijos. Ši data ir laikoma centralizuoto šilumos tiekimo mūsų mieste pradžia. Ukmergėje tokia įmonė pavadinta Ukmergės rajono jungtinė katilinių ir šiluminių tinklų direkcija. Paskirtas pirmasis įmonės vadovas – Leonas Lukoševičius.

Nuo 1984 m. sausio 1 d. Ukmergės jungtinė katilinių ir šiluminių tinklų direkcija reorganizuota į Respublikinio gamybinio šiluminės energijos tiekimo susivienijimo Ukmergės rajono katilinės ir šilumos tinklus. Ukmergės šilumos ūkis tapo pavaldus Vilniui.

2000 m. rugpjūčio 23 d. po SPAB „Vilniaus šilumos tink-lai“ reorganizavimo filialas „Ukmergės šilumos tinklai“ tapo savarankiška bendrove – SP UAB „Ukmergės šiluma“. Steigėjas – Ukmergės rajono taryba.

2001 m. sausio 2 d. pasirašyta turto nuomos sutartis tarp SP UAB „Ukmergės šiluma“ ir UAB „Ukmergės energija“, pagal kurią šilumos ūkio eksploatavimas 15-kai metų perėjo UAB „Miesto energija“.

2010 m. gegužės 31 d. Ukmergės rajono savivaldybės iniciatyva, vienašališkai nutraukta nuomos sutartis su nuomininku UAB „Miesto energija“.

2010 m. liepos 14 d. UAB „Ukmergės šiluma“ atnaujino šilumos tiekimo veiklą Ukmergės rajone. Nuo šios datos iki šiol pagrindinis įmonės akcininkas ir valdytojas – Ukmergės rajono savivaldybė.

1973 m. spalio mėn. 25 d. Ukmergės rajono jungtinių katilinių ir šiluminių tinklų direkcijai perduota katilinė Klaipėdos gatvėje, kuri vadinosi Restorano katiline (dabar RK-2 katilinė).

1973 m. gruodžio 26 d. buvo perduota rajoninė katilinė Šviesos g. 17, kuri tuomet vadinosi Mikrorajono katiline (dabar RK-1 katilinė).

Šiek tiek vėliau perduota Vilniaus g. katilinė, vadinama Globos namų katilinė (dabar RK-3 katilinė).

2013-ais buvo pradėta eksploatuoti Šventupės gyvenvietės katilinė.

2013 m. prie centralizuoto šilumos tinklo prijungta VŠĮ „Ukmergės ligoninė“. Iki dabar ji yra didžiausias šilumos vartotojas rajone.

2014 m. gruodžio mėn. šilumos gamybos veiklą pradėjo nepriklausomas šilumos gamintojas UAB „Ukmergės katilinė“.

2014 m. iš UAB „Ukmergės butų ūkis“ buvo nupirktos mažosios gamtinių dujų katilinės, esančios katilinės Pašilėje bei miesto centre.

2015 metais įvykdytas projektas „Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6 5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g. 17, Ukmergėje“. Katilinė Nr. l, Šviesos gatvėje, vietoje gamtinių dujų pradėjo naudoti biokurą.

 Bendrovė šiuo metu eks-ploatuoja 19 katilinių, bendra šilumos gamybos įrenginių instaliuota galia – 43 MW, bendras įmonės eksploatuojamų šiluminių tinklų ilgis – 24,5 km, iš jų 21 km pakeisti naujais, tai sudaro 85 proc. visų turimų tinklų. Šildomų pastatų plotas siekia 450 tūkst. kv. m, šiluma ir karštas vanduo tiekiama 304 pastatams, įmonės paslaugomis naudojasi 7 300 vartotojų. UAB „Ukmergės šiluma“ yra vienintelė ir pagrindinė centralizuotos šilumos tiekėja Ukmergės rajone. Įmonėje šiuo metu darbuojasi 35 darbuotojai.

Bendrovės vizija – moderni, efektyvi, konkurencinga, mažiausiomis sąnaudomis šilumą tiekianti bendrovė.

Bendrovės vertybės – patirtis, profesionalumas, atsakingumas ir novatoriškumas.

Pagrindiniai bendrovės strateginiai tikslai:

Užtikrinti nepertraukiamą, patikimą bei kokybišką šilumos energijos tiekimą vartotojams.

Užtikrinti klientų aptarnavimo paslaugų kokybę.

Vykdyti naują energetinę veiklą – elektros gamybą iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI).

Prisidėti prie AEI panaudojimo plėtojimo Ukmergės rajone.

Įmonė nuolat nuosekliai atnaujina bei modernizuoja valdomą šilumos ūkį, tokiu būdu pasiekdama puikius šilumos gamybos efektyvumo rezultatus.

Šiuo laikotarpiu pagrindiniai įmonės investiciniai projektai susiję su šilumos ir elekt-ros energijos gamyba iš AEI.

Vienas iš pagrindinių projektų – 3,6 MW galios saulės elektrinių parko statyba. Numatoma, kad ši elektrinė elektros energiją tieks 35 savivaldybės įstaigoms. Tai vienas didžiausių šio laikmečio projektų Ukmergės rajone.

Šventinę nuotaiką kūrė koncertinė programa.

Jubiliejų švenčianti įmonė sulaukė nemažai sveikinimų.

Iš dešinės – R. Ragauskas, Rolandas Janickas, L. Graužinienė, S. Jackūnas.

UAB „Ukmergės šiluma“ nuotraukos

 

 

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas