Renginyje dalyvavo ir būrelis garbių svečių.

„Istorinė atmintis - dabarties ir ateities pamatas“, Naujausi, Žmonės

Pasidžiaugė nuveiktais darbais, aptarė ateities planus

Loreta EŽERSKYTĖ

 

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime „Pabūkime kartu…“ dalyvavo ne tik filialo nariai, sulaukta nemažo būrio garbių svečių.

Susirinkusieji džiaugėsi, kad po dvejus metus trukusios pandemijos vėl gali susiburti, bendrauti, švęsti… Tiesą sakant, nors dėl koronaviruso buvo įvesta daug ir įvairių ribojimų, politinių kalinių ir tremtinių veikla nebuvo nutrūkusi. Sąjungos nariai tęsė pradėtus darbus, planavo, ką turės nuveikti pasibaigus pandemijai.

Nuskambėjus Kultūros centro choro „Tremtinys“ (vadovė Julė Juodienė) atliekamai dainai, susirinkimas prasidėjo filialo pirmininkės Aldonos Kalesnikienės pristatyta valdybos ataskaita. Pranešėja pirmiausia priminė pagrindinius filialo veiklos uždavinius: suvienyti ir įtraukti į savo veiklą buvusius tremtinius, filialo narius; sudominti savo idėjomis, vertybėmis, siekiais kuo daugiau bendruomenės narių, jaunimo, moksleivių; vykdyti patriotinę, kultūrinę atminimo įamžinimo veiklą, ugdyti pilietiškumą; organizuoti akcijas, renginius, žygius, išvykas, edukacijas, projektus.

Pasak pranešėjos, filialo nariai daug dėmesio skiria rezistencijos kovų ir tremčių atminimo ženklų tvarkymui, jų restauravimui. A. Kalesnikienė pasidžiaugė, kad po penkerius metus trukusių susirašinėjimų, susitikimų su įvairiais politikais pagaliau pavyko pasiekti, jog prie Želvos atsirado rodyklė į miestelio pakraštyje esantį memorialą rezistencijos aukoms. Taip pat buvo rekonstruotas čia pastatytas paminklas – gulintis kryžius, įrengtas Želvos memorialo stendas.

„Tradiciškai organizavome minėjimus-akcijas Gedulo ir vilties dienai paminėti, vyko ištremtųjų iš Ukmergės valsčiaus pavardžių skaitymas. Išleistos ir pristatytos Ukmergės tremtinių prisiminimų knygos, organizuota Kalėdinė knygų labdaros akcija, surengtas konkursas „Pilietiškiausia mokykla“. Politiniai kaliniai ir tremtiniai organizavo ir kartu su prisijungusiais politikais, valdžios atstovais, moksleiviais dalyvavo trijuose žygiuose „DKA ir Vyčio apygardos partizanų kovų takais“. Filialas vykdė įvairias projektines-edukacines programas, 2020-2021 metais įgyvendino devynis projektus. Savo nariams rengėme ekskursijas, išvykas, organizavome paskaitas, reabilitacines priemones sveikatingumo klausimais. Taip pat dalyvavome mokymuose, renginiuose, konferencijose. Kraštotyros muziejuje paruošėme parodą „Vaikystė Sibiro toliuose“. Ukmergiškiai, nors per pandemiją ne taip gausiai, tačiau vyko į Ariogaloje rengiamą tremtinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydį „Su Lietuva širdy“. Ypač reikšminga ir neužmiršta mūsų veiklos sritis – partizanų atminimo ženklų ir paminklų atnaujinimas. Tam skyrėme didelį dėmesį, organizavome kelias talkas, kurių metu filialo aktyvistai tvarkė paminklus ir jų aplinką. Mūsų pastangomis sutvarkytas atminimo ženklas žuvusiems partizanams, esantis aikštėje prie turgaus, restauruoti Pamūšio ir Kazimieravos kaime pastatyti kryžiai, atminimo ženklai Varžų ir Kaušų kaimuose“, – per dvejus metus nuveiktus darbus vardijo A. Kalesnikienė.

Pirmininkės pranešimas buvo gausiai iliustruotas nuotraukomis, tad ir nedalyvavę renginiuose galėjo bent iš dalies pajusti juose tvyrojusią dvasią.

Susirinkusius politinius kalinius ir tremtinius sveikino, už jų nenuilstamą veiklą dėkojo Seimo narys Juozas Varžgalys, rajono administracijos direktorius Darius Varnas, rajono Savivaldybės tarybos narys Kęstutis Zinkevičius.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos pirmininkas Vladas Songaila už aktyvią veiklą žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ apdovanojo Kazį Darulį. Padėkos įteiktos filialo narių veikloje talkinantiems Kraštotyros muziejaus muziejininkui Vladui Kovarskui, Kultūros centro operatoriui Kęstučiui Zabielai, fotografei Marijai Dikaitei.

Baigiantis susirinkimui buvo išrinkta Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo valdyba – A. Kalesnikienė, Aleksandras Gražys, Regina Giedraitienė, Danė Darulienė, Ričardas Šeibokas, Julė Gilvydienė, Onutė Krukauskienė, Vidmantas Leščius ir Laimutė Mališauskienė. Filialo pirmininkės pareigos vėl patikėtos A. Kalesnikienei.

Renginys baigėsi nuotaikingu Šilalės kultūros centro kapelos „Bijotaičiai“ koncertu.

AUTORĖS nuotraukos

V. Songaila.

V. Songaila apdovanojimą įteikė K. Daruliui.

A. Kalesnikienė už nuolatinę pagalbą filialui padėkojo V. Kovarskui.

Koncertavo kapelos „Bijotaičiai“ muzikantai.

Mus remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

  • O.k. :
    O kur balciuniene? .. repliku nera

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas