„Istorinė atmintis - dabarties ir ateities pamatas“, Žmonės

„Ne skaičiai nulemia metus…”

Janina BADOKIENĖ

Į popietę „Ne skaičiai nulemia metus”, kuri buvo skirta pagerbti jubiliejų švenčiančią LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ Garbės pirmininkę Valeriją Naraškevičienę, rinkosi ne tik klubo nariai, jubiliatės artimieji. Taip pat dalyvavo LPS „Bočiai“ pirmininko pavaduotojas Gediminas Kuliešis, Europos pagyvenusių žmonių federacijos EURAG Lietuvos asociacijos valdybos narė Rima Povilėnienė, LPS „Bočiai“ Kėdainių bendrijos pirmininkas Kęstutis Nekrošius ir atstovai.
Renginį pradėjome tylos minute – pagerbėme žuvusius Ukrainoje.
Skambėjo sveikinimo dainos, oficialūs ir asmeniniai sveikinimai Valerijai. Daug kartų ištarta „ačiū” už jubiliatės širdies šilumą, meilę žmonėms, kantrybę, neišsenkančią energiją telkiant senjorus bendrauti. Linkėta sveikatos, puikios jautatviškos nuotaikos, ramių bei šviesių dienų, artimųjų pagarbos ir meilės, visko, kas gražu ir gera…
V. Naraškevičienė pristatė išleistą savo prisiminimų ir eilėraščių knygą „Gyvenau ir gyvenu…“
Koncertavo Kėdainių bendrijos kaimo kapela (vad. Gitana Adomavičienė), klubo „Viltis“ mišrus vokalinis ansamblis „Gija“ (vad. Valmantas Naraškevičius). Šoko klubo linijinių šokių grupė.
Sveikinome ir sausio mėnesį jubiliejų šventusią G. Adomavičienę, vasarį – Jadvygą Kulikienę.
V. Naraškevičienė LPS „Bočiai“ Ukmergės rajono bendrijos veikloje dalyvavo nuo 1991 iki 2014 m. 2003, 2004 m. buvo pirmininko pavaduotoja, 2005-2014 m. – bendrijos pirmininkė.
Nuo 2014-ųjų iki 2020 m. ji buvo LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ pirmininkė. Dabar yra klubo Garbės pirmininkė. Jos iniciatyva klubas bendradarbiauja su daugelio rajonų senjorais, atstovauja Ukmergei, kitų rajonų bočiai kviečiami atvykti į klubo organizuojamus renginius, yra vykdomų projektų partneriai.
Jubiliatė 32 metus dainavo Ukmergės kultūros centro mišriame chore „Vyturys“, 12 metų – Ukmergės kultūros centro bočių moterų vokaliniame ansamblyje „Lyra“, nuo 2019-ųjų iki šiol – klubo mišriame vokaliniame ansamblyje „Gija“.
V. Naraškevičienė daug metų organizuoja senjorų ekskursijas, išvykas po Lietuvą ir į užsienį.
Už aktyvią veiklą V. Naraškevičienė apdovanota LPS „Bočiai“ pirmininko padėkomis, sveikinimais. 2007 m. ji buvo išrinkta „Šauniausia ukmergiete“. 2008 m. apdovanota Vilniaus apskrities III laipsnio diplomu už pasiekimus visuomeninio kapitalo/pilietiškumo/ ugdymo srityje. 2009 m. gavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalį.
2008-2016 m. dirbo Pensininkų reikalų taryboje prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, yra apdovanota ministerijos padėkos raštais.
2019 m. įsijungė į Lietuvos EURAG asociacijos veiklą. Jos iniciatyva įkurtas Ukmergės skyrius.
V. Naraškevičienė daug prisidėjo ir dabar prisideda prie pagyvenusių žmonių vienijimo, bendruomeniškumo stiprinimo, klubo tradicijų puoselėjimo, savitarpio pagalbos plėtojimo, tautinių, kultūrinių tradicijų palaikymo, pilietiškumo skatinimo.

 

Pagerbti Ukmergės klubo „Viltis“ Garbės pirmininkę V. Naraškevičienę susirinko ne tik klubo nariai, bet ir jubiliatės artimieji.

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas