Žmonės

Sveikatos ambasadoriaus vardą siūloma suteikti Miglei Ivanauskienei

Lapkričio 26 dieną vyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje bus svarstomas klausimas „Dėl Ukmergės rajono bendruomenės sveikatos ambasadoriaus vardo suteikimo“. Sprendimo projekte siūloma šį vardą suteikti Sporto centro direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Sveikatos stiprinimo ir sporto klubo „Gabarytas“ prezidentei Miglei Ivanauskienei.

Sveikatos ambasadoriaus vardo suteikimo tikslas – pagerbti rajono piliečius už ilgametę aktyvią veiklą visuomenės sveikatos stiprinimo srityje. Teikiama Sveikatos ambasadoriaus vardui gauti M. Ivanauskienė apibūdinama kaip puiki savo srities specialistė, ji nuolat tobulina žinias sporto ir sveikatos srityje, daug metų užsiima sportine veikla, labai teigiamai vertinama Ukmergės sporto bendruomenės narė.

M. Ivanauskienė 2003 metais pradėjo dirbti Ukmergės sporto mokykloje futbolo trenere, 2008-aisiais tapo metodininke, o nuo 2010 metų eina Sporto centro direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas. 2008 m. įvertinus jos metodinę veiklą, ugdytinių pasiekimus, Mokytojų atestacijos komisija jai suteikė mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

M. Ivanauskienės vadovaujamos merginų futbolo komandos ne kartą tapo Lietuvos čempionatų nugalėtojomis ir prizininkėmis. Ir šiuo metu jos parengtos dvi auklėtinės žaidžia Lietuvos Respublikos moterų futbolo rinktinėje.

Dirbdama futbolo trenere, Miglė ne tik mokė merginas šio žaidimo technikos, taktikos elementų, bet ir ugdė fizinio aktyvumo, sveikatingumo, bendravimo, socialinius įgūdžius.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui organizuoja ir vykdo vaikų vasaros sporto ir sveikatingumo stovyklas, rengia jų veiklos planus. Nuo 2017 m. veda sveikatos stiprinimo mankštas suaugusiesiems ir vaikams mieste, seniūnijose, bendruomenėse. Ji dalyvauja Ukmergės visuomenės sveikatos biuro administruojamuose sveikatingumo ir fizinio aktyvumo skatinimo projektuose, organizuoja savaitgalines ir ilgalaikes stovyklas vaikams, suaugusiesiems ir šeimoms. Organizuoja ir inicijuoja įvairius rajono netradicinius renginius, socialines akcijas, įgyvendina šios srities neformaliojo švietimo programas. Jau daug metų ji bendradarbiauja su rajono ikimokyklinėmis įstaigomis – dalyvauja organizuojant sportines šventes, varžybas, padeda teisėjauti.

Ukmergės rajono bendruomenės sveikatos ambasadoriaus vardo suteikimo nuostatai buvo patvirtinti 2014 metais rajono Savivaldybės tarybos sprendimu. Konkursas Bendruomenės sveikatos ambasadoriaus vardo nominacijai organizuojamas kartą per dvejus metus.

Sveikatos ambasadoriais gali būti bendruomenės nariai, aktyviai dalyvaujantys visuomeninėje, projektinėje sveikatos stiprinimo veikloje, organizuojantys sveikatinimo renginius, platinantys žinias apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą, diegiantys sąmoningumą, atsakomybę ir kitas bendražmogiškąsias vertybes, kuriantys sveiką visuomenę savo organizacijoje ir rajono bendruomenėje.

Siūlyti rajono piliečius gauti Sveikatos ambasadoriaus vardą turi teisę rajone veikiančios asociacijos, bendruomenės, įmonės, įstaigos, organizacijos.

Pirmąja Sveikatos ambasadore 2014 metais rajone buvo išrinkta Nijolė Ona Kaselienė. 2016-aisiais Sveikatos ambasadorės vardas suteiktas lopšelio-darželio „Nykštukas“ papildomojo ugdymo pedagogei, kūno kultūros mokytojai ir auklėtojai Neringai Godliauskienei, 2018 metais – sporto klubo „Vilkas“ treneriui Vadimui Zelevui.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas