Garbingą apdovanojimą pelnęs J. Stakauskas: visą gyvenimą stengiausi statyti, ne griauti.

Naujausi, Žmonės

Už krašto istorinių vertybių puoselėjimą – Mero padėkos ženklas

UAB „Ukmergės melioracija“ valdybos pirmininkas ir vienas pagrindinių akcininkų Jonas Stakauskas apdovanotas Mero padėkos ženklu. Šį apdovanojimą 80 metų jubiliejų mininčiam ukmergiškiui lapkričio 3-ąją įteikė meras Rolandas Janickas ir rajono savivaldybės administracijos direktorius Darius Varnas.

Mero padėkos ženklas – metalinė, auksuota 6 spindulių žvaigždė su viduryje įkomponuotu Ukmergės rajono savivaldybės herbu – J. Stakauskui skirtas už Ukmergės krašto istorinių vertybių puoselėjimą, prisidedant prie Mūšios miško parko Didžiosios kovos apygardos partizanams atminti įkūrimo, ir aktyvią visuomeninę veiklą.

„Nuoširdžiai dėkoju už man parodytą dėmesį. Visą savo gyvenimą stengiausi statyti, o ne griauti. Visada priekyje savęs mačiau žmogų. Neatsižvelgdamas nei į jo amžių, socialinę bei turtinę padėtį, politines pažiūras. Be žmonių juk esi niekas. Viską dariau žmonėms ir dėl žmonių“, – kalbėjo J. Stakauskas.

Ukmergės rajono savivaldybės apdovanojimas – Mero padėkos ženklas – įsteigtas ir nuostatai patvirtinti 2016 metų gegužės 26 d. Tarybos sprendimu.

Nuostatai numato, kad šiuo ženklu gali būti apdovanojami Lietuvos Respublikos ir užsienio piliečiai, fiziniai ir juridiniai asmenys už ypatingus nuopelnus Ukmergės rajono savivaldybei mokslo, švietimo, kultūros, sporto, valstybės tarnybos, sveikatos ir socialinės apsaugos, verslo ir gamybos, tarptautinio bendradarbiavimo ir kitose srityse. Apdovanojimas skiriamas Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių, atmintinų dienų, profesinių švenčių bei Ukmergės rajonui reikšmingų sukakčių ar įvykių proga.

Kaip „Gimtąją žemę“ informavo rajono Tarybos sekretoriato vedėja Natalja Miklyčienė, šiais metais iš viso įteikti aštuoni Mero padėkos ženklai. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga apdovanojimas skirtas Laimai Dzigaitei – už ilgalaikę, įvairiapusę ir unikalią kūrybinę veiklą, aktyvų dalyvavimą Lietuvos kultūriniame gyvenime, bei Vytautui Mackevičiui – už ilgalaikę, įvairiapusę ir aktyvią kūrybinę veiklą, Ukmergės vardo garsinimą šalyje ir užsienyje.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio dienos proga garbingas apdovanojimas įteiktas Vidmantui Leščiui, atsargos majorui; Vincentui Stankevičiui, Lietuvos šaulių sąjungos veiklos Ukmergės rajone atkūrėjui, ilgamečiam kuopos vadui; Juliui Zareckui, Sąjūdžio laikraščio „Aistuva“ redaktoriui.

Ukmergės miesto gimtadienio proga už konceptualiosios medžio skulptūros kūrimą, ryšius su lietuviškosios tautodailės tradicijomis, ženklų indėlį į Ukmergės ir Lietuvos kultūros istoriją Mero padėkos ženklu įvertintas skulptorius Leonoras Vytautas Strioga.

Tarptautinės mokytojų dienos proga Mero padėkos ženklu už inovatyvią, kūrybišką pedagoginę veiklą ir aktyvų dalinimąsi sukaupta praktinės veiklos patirtimi apdovanota Antano Smetonos gimnazijos geografijos mokytoja metodininkė Dalia Vaičiūnienė.

„G. ž.“ inform.

Daivos ZIMBLIENĖS nuotrauka

 

Palikite komentarą apie straipsnį

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas