Pagrindinis prizas įteiktas Technologijų ir verslo mokyklos komandai.

Aktualijos, Žmonės

Inovacijų dirbtuvės – šventė visiems dalyviams

Loreta EŽERSKYTĖ

Penktadienį gausų dalyvių būrį sukvietė antrą kartą rengiamos rajono švietimo įstaigų Inovacijų dirbtuvės. Jos vyko Technologijų ir verslo mokyklos sporto komplekse. Renginyje su savo idėjomis dalyvavo penkiolika mokyklų ir vaikų lopšelių darželių komandų. Šių dirbtuvių tikslas – paskatinti mokyklas ir vaikų darželius ugdymo procese diegti inovacijas, tarpusavyje dalintis pažangiomis idėjomis. Iš 5-6 narių – vienas iš įstaigos vadovų, 1 arba 2 mokytojai, po vieną tėvų, mokinių ir socialinio partnerio atstovą – sudarytos komandos pristatė iš anksto paruoštą savo idėją, kurios įgyvendinimui pakaktų 1 000 eurų. Dirbtuvėse komandoms talkino penkiolika iniciatyvių konsultantų, atvykusių iš įvairių Lietuvos vietų. Tarp jų buvo teatro mokytojas Andrius Kurienius, sveikatingumo instruktorė Svetlana Markevičienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Sigita Balčiūnienė, iniciatyvos „Jaunimas kalba“ įkūrėja Deimantė Markevičiūtė, Molėtų vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorė Ona Kavalnienė, UAB „Slaugivita“, „Bikuva“, kiti atstovai. Idėjas vertino iš skirtingų sričių profesionalų sudaryta komisija. Joje buvo švietimo entuziastas, Lietuvos tėvų forumo aktyvistas Audrius Murauskas, Vilniaus universiteto habilituota daktarė, profesorė Vilija Targamadzė, Lietuvos Junior Achievement vadovė Andželika Rusteikienė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorė Diana Guzienė, UAB „Biznio mašinų kompanija“ edukacinių sprendimų skyriaus vadovė Rūta Kairytė, taip pat rajono mero pavaduotoja Agnė Balčiūnienė ir rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas. Kaip „Gimtajai žemei“ papasakojo V. Kalinas, apie rengiamas Inovacijų dirbtuves buvo paskelbta praėjusių metų gruodį, tad norintieji siūlyti savo idėjas turėjo du mėnesius pasiruošti jų pristatymui.

Dirbtuvėms-konkursui pristatomoms idėjoms (iniciatyvoms) buvo nurodyti šie orientyrai: pamokos (ugdomosios veiklos) kokybės gerinimas; mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimas; šiuolaikinių mokymo(si) metodų diegimas; naujumas, išradingumas, įgyvendinamumas, pritaikomumas. „Pernai tokiame renginyje sulaukėme penkių iniciatyvų. Šiemet Inovacijų dirbtuvėms idėjas „kitokiam“ mokymuisi lauke, klasėse, salėse, koridoriuose, ant palangių pristatė net 15 ugdymo įstaigų komandos,“ – sakė Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas. Vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ dalyvavo su idėja „Daugiafunkcinė lauko erdvė aplinkos pažinimui“, vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ iniciatyva vadinosi „Eglynukų atradimų sala“, vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ vertinimui pateikė iniciatyvą „Pagamink žaidimo įrenginį, skatinantį aktyviai veikti, kurti, tyrinėti“, vaikų lopšelis-darželis „Vaikystė“ dalyvavo su „Žiniuko laboratorija“, o vaikų lopšelis-darželis „Žiogelis“ – su „Slieko laboratorija“, Pašilės progimnazija pristatė iniciatyvą „Netradiciniai sportiniai žaidimai fizinio ugdymo pamokose“, Senamiesčio progimnazija – „Edukacinės aplinkos kūrimas mokinių mokėjimo mokytis kompetencijai ugdyti“, „Šilo“ progimnazija – „Menas ant sienų“, Užupio pagrindinės mokyklos komanda pristatė iniciatyvą „Drama pamokoje ir po jos. Kuriame vaidybos studiją“, Dukstynos pagrindinė mokykla siūlė įgyvendinti idėją „Mentorystė: geriausias būdas išmokti – mokyti kitus“, Vidiškių pagrindinė mokykla – „Fizinio ugdymo priemonės „Laipiojimo sienelė“ įrengimas mokykloje“, Antano Smetonos gimnazijos komanda pristatė „Mobilią lauko klasę“, Taujėnų gimnazija – „Pertraukų dūzgės“, Meno mokykla pasiūlė įkurti „Grojantį kiemelį“, Technologijų ir verslo mokyk-la dalinosi mintimis, kaip įgyvendinti „Patirtinio mokymo sprendimus“. Kaip teigė V. Kalinas, visos komandos nudžiugino ir nustebino savo išradingumu, papirko sumanymų išbaigtumu. Komisija išrinko penkis geriausius idėjų projektus. Daugiausia balų (82 iš 96 galimų) komisija skyrė ir geriausia pripažinta bei pagrindinį 1 000 eurų prizą pelnė Technologijų ir verslo mokyklos komandos „Žaliosios klasės“ idėja – įstaigoje įrengti kiemelį ir į jį bendrai veik-lai pakviesti rajono darželinukus bei pradinukus. Lopšelio-darželio „Žiogelis“ iniciatyva surinko 79 balus, Meno mokyklos ir Senamiesčio progimnazijos – po 78 balus, lopšelio-darželio „Vaikystė“ – 76 balus. Pasak V. Kalino, šių konkurso dalyvių idėjų projektai pateks į „Ukmergė moka mokytis“ idėjų banką, bus ieškoma lėšų joms įgyvendinti. Vertindama mokyklų iniciatyvas, komisija atsižvelgė į idėjų atitikimą konkurso prioritetams (pamokos stiprinimas, išmokymas mokytis, šiuolaikiniai metodai), novatoriškumą, poveikį ugdymo kokybei, pritaikomumą. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas pasidžiaugė brandžiu ir visiems dalyviams naudingu renginiu: „Kadangi konkursas vyko puikias apšvietimo, garso galimybes turinčioje erdvėje, jis visiems dalyvavusiems tapo gražia švente.“ „Facebook“ Ukmergės švietimas: koja kojon nuotraukos Senamiesčio progimnazijos projektas pateko į idėjų banką. Meno mokykla pristatė lauko muzikos instrumentus.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas