Ukmergiškiai aplankė Valdovų rūmus.

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra, Naujausi

Mus telkia Nepriklausomybės kovų atminimo įamžinimas

Aldona KALESNIKIENĖ

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialo pirmininkė

2019-uosius Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs Lietuvos Nepriklausomybės kovų metais. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Ukmergės filialo nariai, norėdami paminėti ir pagerbti 1919-1920 metais kovojusius Lietuvos savanorius, nors ir maža dalele prisidėjo prie jų atminimo išsaugojimo.

Pirmiausia filialo nariai vyko į Vilnių, kur aplankė Signatarų namus ir Valdovų rūmus. Labai išsamiai buvome supažindinti, kaip nuo pamatų kūrėsi mūsų valstybė, kaip ją puoselėjo ir gynė mūsų protėviai, kaip jau XX a. pradžioje ją kūrė mūsų tėvai ir seneliai. Kiek reikėjo pastangų, ištvermės ir jėgų, kiek gyvybių paaukota, kad būtų išsaugotos ir įteisintos Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto nuostatos.

Tai pat filialo nariai aplankė ir Nepriklausomybės kovų savanoriams pastatytą paminklą Musninkuose, kuriame yra įamžintas ir mūsų filialo nario Vidmanto Leščiaus senelis Jonas Leščius.

Rugsėjo 22 dieną entuziastų pastangomis Kiauklių miestelyje, kuris ilgą laiką buvo Ukmergės rajono Šešuolių valsčiaus teritorijoje, o dabar priklauso Širvintų rajonui, atidengta atminimo lenta šio krašto Nepriklausomybės kovų dalyviams pagerbti.

Kiauklių bažnyčioje šv. Mišias aukojo parapijos klebonas Antanas Jasionis. Kunigas akcentavo amžinųjų vertybių – Tėvynės meilės, gerumo, jautrumo, pasiaukojimo, tikėjimo, laisvės – būtinumą. Po šv. Mišių, lydimi Ukmergės ir Širvintų šaulių, prie pavasarininkams skirto paminklo susirinko per šimtas žmonių. Jie dalyvavo atidengiant atminimo lentą šio krašto savanoriams. Renginyje kalbėję jo dalyviai pabrėžė, kad šių didvyrių atminimo įamžinimas yra ne tik pagarba savanoriams, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę, bet tai kartu ir istorinės atminties išsaugojimas būsimoms kartoms. Atminimo lentą atidengė savanorio Vaclovo Gudonio dukra Stasė Karklienė ir Karolio Kisieliaus anūkas Vytautas.

Iškilmių vedėja, šių eilučių autorė, džiaugėsi tvirta valstybingumo ir tikėjimo Kiaukliuose idėja, gražia istorijos išraiška. Taip pat buvo padėkota šio įamžinimo sumanytojams Aleksandrui Masiulioniui, kunigui Antanui Jasioniui, Vaclovui Kalesnikui ir rėmėjams.

Spalio 6 dieną LPKTS Ukmergės filialo nariai dalyvavo Kauno įgulos karininkų ramovėje organizuotoje konferencijoje „Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo metai“, kurią organizavo Kauno filialas. Renginys prasidėjo Kauno kultūros centro vyrų choro „Perkūnas“ (vadovas Romaldas Misiukevičius) skambiomis dainomis.

Atkūrus Lietuvos valstybingumą teko kovoti ir su ginklu. Apie sudėtingas sąlygas po Pirmojo pasaulinio karo, apie kariuomenės kūrimą ir jos kovas kalbėjo karo istorikas, buvęs Generolo Jono Žemaičio karo akademijos prorektorius, Kauno tvirtovės parko direktorius prof. Valdas Rakutis. Taip pat pranešimą skaitė ir LPKTS pirmininkas dr. Gvidas Rutkauskas. Nepriklausomybės kovų laikotarpis mūsų tautos istorinėje atmintyje turėtų užimti tokią pat svarbią vietą, kaip ir Nepriklausomybės Akto paskelbimas. Apie tai kalbėjo Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis.

Lietuvos istorijos vingius priminė ir LR Seimo narys Žygimantas Pavilionis. Konferencijos pabaigoje klausėmės Kauno folkloro ansamblio „Brydė“ (vadovė Teofilė Vozbutienė) koncerto.

Nepriklausomybės kovų atminimo įamžinimas, jo puoselėjimas kviečia susitelkti naujoms idėjoms bei darbams. Tam daug dėmesio stengiasi skirti ir LPKTS Ukmergės filialo nariai.

Prie paminklo Nepriklausomybės kovų savanoriams Musninkuose.

A. Kalesnikienė padėkojo prisidėjusiems prie idėjos įgyvendinimo.

Iš bažnyčios visi pasuko prie pavasarininkams skirto paminklo.

Renginio dalyviai įsiamžino prie atminimo lentos.

Į Kiauklius atvyko Ukmergės ir Širvintų šauliai.

Pagerbtas Karolio ir Marijonos Kisielių atminimas.

Mus remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas