Ukmergiškiai eisenoje į Dubysos slėnį. Dešinėje – A. Kalesnikienė.

„Ukmergės krašto kovotojai - laisvės gynėjai“, Kultūra, Naujausi

Ukmergės tremtiniai sąskrydyje „Su Lietuva širdy“

Elena LIUTKUTĖ

Jau 29-ąjį kartą laisvoje Lietuvoje tūkstančiai žmonių susibūrė į gražiausią buvusių tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių šventę, kaip ir kasmet vykusią Dubysos slėnyje, Ariogaloje. Čia susirinko žmonės, kuriuos lydi ir jungia panašūs likimai, skaudi patirtis ir didžiulė meilė tėvynei. Daug kas atvyko su vaikais, vaikaičiais, kitais artimaisiais, giminaičiais, draugais, kaimynais. Visus sujungė nepakartojamas bendrystės jausmas ir noras kartu išgyventi džiaugsmingas susitikimo akimirkas.

Didelis, gražus Lietuvą mylinčių ukmergiškių būrys, taip pat mišraus choro „Tremtinys“ dalyviai ankstų rugpjūčio 3-osios rytą dviem autobusais pajudėjo iš Ukmergės.

Tradiciškai sąskrydis „Su Lietuva širdy“ prasidėjo dalyvių, chorų kolektyvų ir svečių eisena. Daugiatūkstantinė minia, pasipuošusi tautiniais drabužiais, nešina gėlėmis, sąskrydžio atributika, trispalvėmis ir filialų vėliavomis, lydima karinių jūrų pajėgų pučiamųjų orkestro ir LR Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio, pajudėjo į vaizdingą ir papuoštą Dubysos slėnį. Sąskrydžio dalyviai su dainomis, gera nuotaika įžygiavo į stadioną, apėjo ratą ir išsirikiavo prie scenos. Čia buvo pristatyti visi tremtinių sąjungos skyriai ir filialai.

Svarbus šventės akcentas – Lietuvos, Latvijos, Estijos vėliavų pakėlimas skambant šių valstybių himnams. Tautišką giesmę atliko jungtinis tremtinių choras, Lietuvos trispalvę pakėlė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) pirmininkas Gvidas Rutkauskas. Latvijos vėliavą kėlė Alytaus filialo pirmininkė Stasė Tamašauskienė, Estijos – Pasvalio filialo pirmininkas Antanas Sudavičius.

Sąskrydis prasidėjo šv. Mišiomis už Tėvynę, kurias aukojo Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius su gausiu būriu kunigų. Giedojo jungtinis tremtinių choras.

Po šv. Mišių bėgikai, įveikę ne vieną dešimtį kilometrų, į slėnį atnešė Laisvės ugnį, kuri anksti ryte buvo įžiebta Kaune, prie Nežinomojo kareivio kapo. LPKTS garbės pirmininkas dr. Povilas Jakučionis uždegė sąskrydžio aukurą – Laisvės, Vienybės ir Nepriklausomybės simbolį. Po to skambėjo tremtinių himnas „Leiskit į Tėvynę…“

Sąskrydžio dalyvius pagerbė ir Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda su žmona. Renginį pradėjo ir dalyvius pasveikino LPKTS pirmininkas G. Rutkauskas. Jis džiaugėsi, kad ši šventė jau daugelį metų vyksta tokiame gražiame gamtos kampelyje. Čia iš visos Lietuvos suvažiuoja bendro likimo broliai ir sesės, džiaugiasi sutikę seniai matytą bičiulį, bendrauja.

Pirmininkas pristatė rezoliucijas „Dėl paminklo laisvės kovotojams įamžinti Lukiškių aikštėje“ ir „Dėl nukentėjusių asmenų valstybinės pensijos“. Joms sąskrydžio dalyviai pritarė.

Prezidentas G. Nausėda savo sveikinimo kalboje išreiškė nuoširdžią pagarbą organizacijai, kuri daugelį metų puoselėja tautinę kultūrą, patriotizmą, pilietiškumą ir meilę Lietuvai. Šalies vadovas dėkojo tremtiniams už ne kartą demonstruotą tvirtybę.

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas V. Pranckietis kvietė puoselėti mūsų tautos ir tėvynės skaudžią ir garbingą atmintį, perduoti ją jaunajai kartai.

Skambėjo gražiausios jungtinio tremtinių choro atliekamos dainos. Sąskrydyje dalyvavo daug garbingų svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Ukrainos, Estijos, Lenkijos, sulaukta būrelio Seimo narių.

Į renginį atvyko ir šaunusis jaunimas – grupė „Misija Sibiras“ dalyvių, kurie šiemet keliavo į Kazachstaną. Jie sveikino sąskrydžio dalyvius, palapinėje buvo rodamos nuotraukos iš ekspedicijos, dalinamasi pasakojimais, atsiminimais. Suskambus jaunimo atliekamai dainai, ne vienam tremtiniui suspaudė širdį ir ištryško ašara… Džiugu, jog į Ariogalą atvyko daug jaunimo, norinčio pažinti savo tėvynės istoriją, susitikti dar su gyvais tos istorijos liudininkais.

Šventinė programa vyko trijose erdvėse: stadione ir dar dviejose už stadiono ribų.

Didžioje palapinėje, netoli šventinio aukuro, veikė fotoparodos, buvo rodami filmai, vyko knygų pristatymai, diskusijos. Gausiai buvo lankomas ir partizanų bunkeris, Šaulių sąjungos nariai pristatė įvairius ginklus. Vyko susitikimai, diskusijos, pokalbiai, mezgėsi pažintys… Atvykusieji iš kitų šalių stebėjosi visų geranoriškumu, draugiškumu. Pasak ukrainiečių, tai tarsi viena didelė šeima.

Dalindamasi patirtais įspūdžiais LPKTS Ukmergės filialo pirmininkė Aldona Kalesnikienė sakė, kad džiugu buvo matyti, kaip Ariogaloje susitinka buvusieji vagonų, ešelonų ar tos pačios gyvenvietės broliai ir sesės. Tuo pačiu ji pažymėjo, jog į šią tradicinę šventę kaip ir kasmet vyko toks didelis būrys ukmergiškių. „Norisi padėkoti visiems, kas prisidėjo ir suteikė galimybę dalyvauti sąskrydyje „Su Lietuva širdy“. Renginys baigėsi, širdyje liko gražūs įspūdžiai, malonūs prisiminimai. Susitiksime kitais metais, tik ar visi…“ – kalbėjo išvykos organizatorė A. Kalesnikienė.

Į Ariogalą. kaip ir kasmet, vyko didelis būrys ukmergiškių.

Choras „Tremtinys“ su vadove Jule Juodiene.

Mus remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas