Prezidento tėviškėje – buvusios sodybos maketas.

„Antanas Smetona - iškiliausia Ukmergės rajono asmenybė“, Kultūra

Prezidento Antano Smetonos Užugirio devynmetės mokyklos istorija (statyba ir pirmieji darbo metai) (2)

Arvydas PĖŠINA

Prezidento Antano Smetonos Užugirio mokyklos statybai išleista 233 151,57 lito. Per palyginti trumpą laiką ir sąlyginai pigiai buvo pastatyta mokykla, kuri savo išvaizda bei patogumais niekuo nenusileido didelių miestų mokykloms, tapo kaimo pasididžiavimu. 1935 metų rugpjūčio 20 dieną švietimo ministro paskirta komisija priėmė užbaigtą mokyklą ir surašė aktą, kuriame pažymėta, kad priimta keturių komplektų 3 aukštų mūrinė mokykla, projektuota inžinieriaus Algirdo Šalkauskio. Projekte padaryti šie pakeitimai: pastato ilgis sutrumpintas metru, katilinės ir kuro sandėlio patalpos pagilintos, įrengtas sandėlis po laiptais, salėje – scena. Aktą pasirašė komisijos pirmininkas Statybos ir sauskelių inspekcijos inžinierius N. Mačiulskis, šios ministerijos architektas J. Koyalskis, Ukmergės apskrities valdybos narys A. Čekanavičius, dalyvaujant Švietimo ministerijos Pradžios mokyklų departamento vizitatoriui P. Papečkiui ir Valstybės kontrolės revizoriui Sventickui. Taip mokykla pradėjo savo gyvenimą.

Nors ne visai įsikūrusi, mokykla pradėjo dirbti 1935 metų lapkričio 7 dieną. Tą patį rudenį dar buvo pastatytas atskiras butas vienam mokytojui, sutvarkyta aikštė.

Mokykla mūrinė, dengta čerpių stogu. Pastato fasade balkonas, paremtas keturiomis kolonomis. Tarp kolonų – paradinis įėjimas. Kairėje pusėje įėjimas, pro kurį galima patekti į pirmą aukštą ir pusrūsį. Iš pusrūsio išėjimas į mokyklos sporto aikštyną. Dar vienas įėjimas – mokyklos galinėje dalyje, vedantis į mokytojų butus. Rūsyje įrengta katilinė, duonkepė krosnis ir sandėlis malkoms. Pusrūsyje buvo rūbinė, pirtis, kurioje – 8 dušai bei 4 kojoms plauti vonelės. Buvo vieno kambario butas sargui su virtuve ir vonia. Du atskiri tualetai, bendra virtuvė ir valgykla.

Pirmame aukšte buvo trys klasės, mokytojų kambarys, didelis koridorius, iš kurio laiptai vedė į antrą aukštą. Antrame aukšte buvo viena klasė, skirta kūno kultūros pamokoms, ir didelė salė parketo grindimis su scena. Iš salės – išėjimas į balkoną.

Mokyklos patalpos gana aukštos – 3,5 metro, o salės aukštis – 5 metrai. Grindys klasėse lentinės, koridoriuje – išklotos degto molio plytelėmis. Pirmame ir antrame aukštuose buvo du butai mokytojams. Kiekvienas po 60 kvadratinių metrų bendro ploto. Kiekvieną butą sudarė trys kambariai, virtuvė ir vonia. Pastogėje buvo įrengtas rezervuaras vandeniui ir du kambariai abiejuose mokyklos galuose. Juose buvo numatyta įrengti vieną dviejų kambarių butą mokytojui ir muziejų.

Mokykloje buvo centrinis šildymas, vandentiekis, kanalizacija, duše ir voniose – karštas vanduo. Klasėse buvo elektriniai skambučiai, butuose – radijo antenos. Įrengus Antano Smetonos vasaros rezidenciją, į mokyklą įvesta elektra.

Priešais mokyklą buvo žvyruota žaidimų aikštelė ir takas iš raudonų plytų nuo kelio iki paradinių durų. Aplink – žalia veja, medžiai. Už mokyklos buvo sporto aikštė su bėgimo taku. Visa teritorija apsodinta medžiais ir gyvatvore, aptverta tvora. Kitoje kelio pusėje buvo mokyklos daržas. Ten buvo numatyta pastatyti tvartą, bet vėliau pastatytas namas mokytojui su dviem kambariais ir virtuve. Mokyklos teritorija visada buvo kruopščiai prižiūrima, stengiamasi ją puošti. Buvo pasodintas didelis sodas, pastatytas ūkinis pastatas. Tai buvo viena gražiausių mokyklų Ukmergės apskrityje.

Užugirio pradinės mokyklos vedėju 1935 m. lapkričio 1 d. paskirtas Augustinas Viliūnas, atvykęs iš Biržų apskrities. Jis sudarė gero, dalykiško žmogaus įspūdį. Jo dėka mokykla iš karto pradėjo ritmingai dirbti, buvo sutvarkyta po statybų. Iš karto atsirado geras kontaktas su tėvais, tėvų komitetu. Visi reikalai buvo sprendžiami kartu, susitarus.

Pirmais mokslo metais mokykloje dirbo du mokytojai, buvo keturi skyriai. 1936 metų žiemą pradėjo dirbti penktas skyrius. Mokyklą tuo metu lankė 110 mokinių. Archyve išsamesnių duomenų apie mokykloje dirbusius mokytojus nepavyko surasti. Tik aišku, kad 1935-1936 mokslo metais dirbo Julija Smetonaitė, nuo 1937 metais dirbo jaunesnioji mokytoja M. Perednienė, vienu metu laikinai vadovavusi įstaigai. A. Viliūnas dirbo iki 1937 metų vasaros.

1938 metų sausio 17 dieną apskrities pradžios mokyklų inspektoriaus P. Cibulsko mokyklos lankymo apyskaitoje kiek daugiau duomenų. Jis pažymi, kad tuo metu mokykloje dirbo trys mokytojai, turėję antrą laipsnį. Vedėju buvo Antanas Janukėnas, kurio darbo stažas – 16 metų. Jis buvo baigęs du mokytojų seminarijos kursus, taip pat vasaros lietuvių kalbos, pedagoginių darbų, karinio rengimo, muzikavimo, kūno kultūros kursus, mokėjo rusų kalbą. Ona Juozapavičiūtė, 30 metų amžiaus, baigusi keturis mokytojų seminarijos kursus bei vasaros kūno kultūros kursus. Dirbo Jonas Stasiukaitis, 33 metų amžiaus, nevedęs, su 12 metų darbo stažu. Jis buvo baigęs valstybinę gimnaziją, vasaros pedagoginius, kūno kultūros kursus, mokėjo vokiečių, rusų, prancūzų, anglų, lotynų, esperanto kalbas. Šie duomenys rodo, kad mokytojai nuolat tobulinosi. Sprendžiant iš buvusių mokinių prisiminimų, mokytojai mokykloje ilgai neužsibūdavo. Gal dėl to, kad mokykla toli nuo miesto, susisiekimo praktiškai nebuvo jokio.

Duomenų apie mokinius taip pat maža. Jų skaičius svyravo ties 110. Jie mokėsi suskirstyti po du skyrius į vieną klasę, mokytojas dirbdavo iškart su dviem klasėmis, tačiau, nepaisant mokinių gausos, konfliktų su jais nebūdavo. Tai lėmė išugdyta visuotinė pagarba mokytojui, be to, mokykla kaime tuomet buvo kultūros židinys, visi į ją žiūrėjo su pagarba. Tai atsispindėjo ir mokinių elgesyje.

Mokyklos darbo patikrinimai vykdavo periodiškai, dažniausiai žiemą. Ataskaitose būdavo pateikiamos žinios apie mokytojus, mokinių skaičių, būrelių darbą, darbą su suaugusiais kaimo žmonėmis, tėvų komitetu. Buvo stebimos pamokos, tikrinamos mokinių žinios.

1936 metų balandžio 15 dieną, maloniai sutikus Prezidentui, mokyklai suteiktas Užugirio Prezidento Antano Smetonos pradžios mokyklos vardas. Žinoma, tai nebuvo vienintelė mokykla, turėjusi šį vardą. Tačiau džiaugėsi juo neilgai. Jau 1940 metų birželio 24 dieną naujas švietimo ministras pasirašė įsakymą B/ Nr. 69: „… vadinti: 1) Taujėnų Prezidento A. Smetonos pradžios mokyklą – Taujėnų pradžios mokykla, 2) Užugirio Prezidento A. Smetonos pradžios mokyklą – Užugirio pradžios mokykla“. Stebėtinas operatyvumas – iškart naikinama ir braukoma tautos istorija, diegiama komunistinė ideologija. Mėginta paslėpti net virš mokyklos paradinio įėjimo užrašytą pavadinimą, bet jis vis išryškėdavo iš po tinko, dažų sluoksnio. Galų gale jį nudaužė.

Žinoma, kad 1940-1941 metais mokyklos vedėju dirbo A. Pocius. Archyve teko matyti bylą, priklausiusią slaptų kategorijai. Joje susegti 1940 metų spalio revoliucijos metinių minėjimų aprašymai iš visų apskrities mokyklų. Pasirodo, į visas mokyklas buvo išsiuntinėtas nurodymas surengti tokius minėjimus ir jų aprašymus atsiųsti į pradžios mokyklų inspekciją. Visi aprašymai labai panašūs, visur vienodos temos referatams, tos pačios dainos, tie patys eilėraščiai. Minėjimuose referatus skaitė ne tik mokiniai, bet ir kaimo valdžia, komjaunuoliai… Sprendžiant iš vokiečių okupacinės valdžios 1942 metais sudarytų sąrašų, A. Pocių 1941 metais sovietų valdžia išvežė į Sibirą… Dar 1940-1941 mokslo metais mokykloje dar dirbo mokytojai Anastazija Aukienė ir Vincas Vytautas Mažulaitis.

Karo metais mokykla ramiai dirbo. Vėl užėjus raudonajai armijai, joje buvo įkurta fronto ligoninė. Apdaužytos sienos, laiptai. Ilgainiui keitėsi mokyklos aplinka, vidaus suplanavimas. Stagnacijos laikais mokyklos pastate buvo įkurti kultūros namai. Nebeliko pagrindinio įėjimo, mokytojų butų. 1992 metais mokykloje veikė pradinės klasės, buities darbų kabinetai, mokytojų kambarys. Vietoje pirties įrengtas darbų kabinetas. Salėje nebeliko scenos, ir ji virto iš dalies sporto sale.

1990 metų pavasarį mokyklai sugrąžintas Prezidento Antano Smetonos vardas.

2002 metais Užugirio Antano Smetonos pagrindinė mokykla po reorganizacijos tapo pradine. Didžiuliame pastate teliko dvi jungtinės klasės ir ikimokyklinio ugdymo grupė. Kad pastatas neliktų pustuštis, nutarta čia įkurti biblioteką ir Ukmergės kraštotyros muziejaus filialą.

Visus eksponatus muziejui surinko vietos gyventojai. Išskirtinė vieta Užugirio muziejaus ekspozicijoje skiriama A. Smetonai. Čia surinkta nemažai leidinių, nuotraukų, paveikslų, susijusių su Lietuvos Prezidento asmenybe.

Šalia mokyklos, kitoje gatvės pusėje, buvo prezidento namai, tačiau dabar likęs tik svirtinis šulinys ir senos obelys. Šalia jų sodelyje pastatytas A. Smetonos tėvonijos namo maketas.

Buvusioje Antano Smetonos mokykloje įrengta klasė.

A. Smetona su žmona Sofija.

Palikite komentarą apie straipsnį

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas