Kultūros centro salė vos sutalpino ukmergiškius ir renginio svečius.

Kultūra, Naujausi

Kovotojų už laisvę atmintis gyva

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Ukmergės filialas, vadovaujamas Aldonos Kalesnikienės, balandžio 29-ąją Kultūros centre organizavo renginį „Atmintis mūsų širdyse“. Jis buvo skirtas gegužės 21-ąją minimai Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai bei trėmimo operacijos „Vesna“ 75-mečiui pažymėti.

Kultūros centro salė buvo pilna ukmergiškių ir atvykusių svečių. Šventė prasidėjo Lietuvos himnu, po to tylos minute pagerbti iškeliavusieji Anapilin.

Mykolo Romerio universiteto profesorius daktaras Saulius Nefas skaitė pranešimą „Septyni Taujėnų partizanų keliai“. Renginio dalyviai su įdomumu klausėsi istoriniais tyrinėjimais, faktais, prisiminimais grįstos paskaitos apie kelią, kurį Vyčio apygardos partizanams teko nueiti kovoje už Lietuvos laisvę. Vyčio apygardos partizanai buvo vieni iš aktyviausių kovotojų. Tai liudija Taujėnų apylinkėse esantys jų kovos ženklai.

Prof. dr. S. Nefo pranešimas sulaukė didžiulio susidomėjimo.

S. Nefas taip pat papasakojo ir apie žygį Taujėnų partizanų keliais, kuris vyko praėjusį rudenį, buvo parodytos žygio nuotraukos.

Negana to, profesorius yra parengęs turistinius maršrutus partizanų keliais ir perdavęs juos Ukmergės kraštotyros muziejui. Jei atsirastų tuo susidomėjusiųjų, S. Nefas mielai sutiktų žygiui vadovauti.

Įdomus, informatyvus profesoriaus pranešimas sulaukė didžiulio susidomėjimo, kai kurių klausytojų akyse buvo matyti ašaros.

LPKTS Ukmergės filialo valdybos pirmininkė A. Kalesnikienė pristatė 2022 m. veiklą. Savo pranešime ji priminė, kas yra Tremtinių sąjunga, kokie jos uždaviniai, idėjos ir siekiai. Išsamiai buvo supažindinta su filialo nuveiktais ir numatomais atlikti darbais. Pranešimas buvo iliustruotas skaidrėmis, nuotraukomis.

Pirmininkė susirinkusiesiems papasakojo apie vykdomas akcijas, organizuotus renginius, tvarkomus paminklus bei atminimo ženklus tremtiniams, partizanams. Per ataskaitinį laikotarpį vykdyta projektinė veikla, edukacinės programos, sveikatingumo projektai. Daug keliauta po Lietuvą, aplankytas LR Seimas, kuriame lankėsi ne tik filialo nariai, bet ir moksleiviai, akcijos „Būk pilietiškas“ dalyviai.

Ateities planuose – atidengti paminklą partizanams Kaušų kaime, sutvarkyti atminimo ženklą Deltuvoje ir paminklą partizanams Vaivadiškiuose, toliau rinkti medžiagą ir paruošti atmintinų Ukmergės rajono vietų katalogą, baigti filmuoti filmą apie tremtinius, užfiksuoti jų prisiminimus. Be to, bus tęsiama projektinė-edukacinė veikla ir tuo pačiu filialo nariams organizuojami įvairūs renginiai, akcijos, minėjimai, išvykos, ekskursijos. Kartu su rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi numatyta surengti moksleiviams viktoriną apie laisvės kovas pokario laikotarpiu.

Susirinkime dalyvavo ir susirinkusius pasveikino LR Seimo narys Juozas Varžgalys, rajono savivaldybės meras Darius Varnas ir Tarybos narė Irma Vaitaitienė, LPKTS valdybos pirmininkas Vladas Sungaila.

Valdybos pirmininkas filialo narei Laimai Mališauskienei ir Ukmergės kraštotyros muziejaus istorikui Vladui Kovarskui įteikė žymenį „Už nuopelnus Lietuvai“.

Rajono merui D. Varnui, Stanislavui Gilvydžiui, Onai Krukauskienei ir A. Kalesnikienei įteikti padėkos raštai.

Renginio metu dainas atliko Ukmergės kultūros centro choras „Tremtinys“ (vadovė Julė Juodienė), Širvintų neįgaliųjų draugijos ansamblis „Viltis“ (vadovė Irena Vasiliauskienė) ir Alytaus choras „Atmintis“ (vadovas Vidas Simanauskas).

Susirinkimą užbaigė ir visiems gerą nuotaiką dovanojo Kultūros centro kaimo kapela „Provincija“, kuriai vadovauja Alvydas Padriezas.

„G. ž.“ inform.

A. Kalesnikienė.

V. Kovarskui įteiktas žymuo „Už nuopelnus Lietuvai“. Viduryje – V. Sungaila.

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas