Susipažinti su kryžių nuotraukomis susirinko vietos gyventojai.

„Istorinė atmintis - dabarties ir ateities pamatas“, Kultūra

Fotografijų paroda Taujėnų bažnyčioje

Gražina ŽUKAUSKIENĖ

Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Taujėnų padalinio vyresnioji bibliotekininkė

                       

Rugsėjo 11-ąją Taujėnų parapija minėjo Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo atlaidus. Kryžiaus išaukštinimo šventimas primena mums, jog esame atpirkti, ir kad mums buvo atleista dėl Kristaus kančios, mirties ant kryžiaus ir prisikėlimo. Atlaidų proga Taujėnų bažnyčioje atidaryta taujėniškės, buvusios mokytojos Nijolės Krikštaponienės fotografijų paroda „Kur augai tu, šventasis kryžiaus medi?“

N. Krikštaponienė pristatė ekspoziciją.

Lietuvos kryždirbystė – tradicinių lietuviškų kryžių darymas, lietuvių liaudies meno šaka, 2001 m. įrašyta į UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą. Visuotinės lietuvių enciklopedijos XI tome rašoma, kad lietuviškieji kryžiai tai – liaudies smulkiosios architektūros sakralinio krikščioniškojo turinio statiniai. Jie būna mediniai, metaliniai, akmeniniai, turi vieną ar kelias kryžmas.

Taujėnų seniūnija garsėja kryžių gausumu. Kiekvienas pastatytas kryžius yra kam nors skirtas. Vieni kryžiai saugo sodybas, kiti skirti įvairioms šventėms, jubiliejams prisiminti, nemažai kryžių pastatyta kaimuose, taip pat partizanų žūties vietose ar tremties kančių atminimui.

Kai parodos autorei N. Krikštaponienei kilo mintis nufotografuoti visus Taujėnų krašto kryžius, ji šia idėja pasidalino atėjusi į biblioteką. Nutarėme tai padaryti iki ateinančių atlaidų ir taip papildyti Taujėnų bibliotekos kraštotyros fondą. Mūsų laukė didelis, įdomus, laiko ir kantrybės reikalaujantis darbas: kalbėjomės su gyventojais, drauge ieškojome kryžių, iš begalės padarytų nuotraukų reikėjo atrinkti pačias geriausias, tinkančias parodai. Įdomiausia tai, kad buvo fotografuojama ne kokiu nors fotoaparatu ar išmaniuoju telefonu, bet mygtukiniu telefonu „Nokia“, kuriam jau daugiau kaip 10 metų. Tačiau nuotraukų kokybė buvo puiki!

Pirmąsias nuotraukas parodos autorė padarė keliaudama pėstute. Turbūt ji ir pati nustebo, kai grįžusi namo suskaičiavo, kad per dieną nuėjo 18 kilometrų. Vėliau Nijolė važiavo dviračiu, automobiliu pavėžėdavo vyras. Ne vieną mūsų seniūnijoje esantį kryžių, apie kurį mes net nežinojome, padėjo atrasti seniūnė Elvyra Tulušienė. Dėkojame jai, kad važiuodama darbo reikalais į Lėną, Balelius, Punius, kitas vietoves, ji ir mus paveždavo į mišką, parodydavo, kur rymo kryžiai laisvės kovų ir žūties vietose. Teko išbraidyti nemažai balų, kol suradome šešis miškuose pastatytus kryžius. Dar vieną kryžių, skirtą 1863 m. sukilėliams ir žuvusiems kunigams, vadinamojoje „kurkuzinėje“ (dabar tai labai tankus miškas) padėjo surasti Algis Auglys ir jo sūnus Gintaras.  

Rengiant parodą, nuotraukos buvo sugrupuotos į 5 grupes. Tai kaimų kryžiai – jų yra 14 ir 2 stogastulpiai; sodybų kryžiai – jų yra 15 ir 3 stogastulpiai su kryžiais; kryžiai prie bažnyčių – 7 kryžiai, 2 stogastulpiai ir vienas Rūpintojėlis; kovų įamžinimo vietų – 24 kryžiai ir vienas obeliskas bei 2 Baltijos kelio kryžiai. Taigi, iš viso mūsų seniūnijoje yra 71 kryžius.

Parodos pristatymo metu kalbėjusi Taujėnų seniūnijos seniūnė E. Tulušienė padėkojo už atliktą didžiulį, išliekamąją vertę turintį darbą. Fotografijų autorė pabrėžė, kad jai renkant medžiagą ir fotografuojant, labai pagelbėjo daug žmonių, be jų ši ekspozicija nebūtų tokia gausi. Padėkota ir Kostantui Tulušiui, kuris išdrožė ir įvairiose Taujėnų seniūnijos vietose įkurdino net 15 kryžių. Taujėnų parapijos klebonas Laurynas Grikietis, savo kalboje pažymėjęs, kokie svarbūs yra kryžiai tikintiesiems, pakvietė visus apžiūrėti prasmingą parodą. Bažnyčios choras, vadovaujamas Virginijos Kaziūnienės, šventinį renginį papuošė giesmėmis.

Renkant medžiagą, rengiant parodą apie kryžius pagelbėjo Natalija Kriščiūnienė, Severas Krikštaponis, Inga Petkuvienė, Daiva Gudzevičienė, Zita Piščikaitė, Gražina Ivoškienė, Juozas Krikštaponis, Saulius Nefas, Angelytė Ramoškaitė, Rolandas Sarapinas, Aušra Žukauskienė ir dar apie 16 gyventojų. Ačiū jiems.

Dėkojame Taujėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčios klebonui L. Grikiečiui, kuris mielai sutiko priimti šią parodą į maldos namus, kur ji bus eksponuojama iki rugsėjo 26 d. Vėliau ši paroda keliaus į Taujėnų ir Balelių bibliotekas.

Algimanto ŽUKAUSKO nuotraukos

Mus remia:

Palikite komentarą apie straipsnį

  • Jiulija Blažinskienė :
    Nijolė Krikštaponienė atliko labai sunkų ir šventą darbą fotografuodama kryžius ir ruoşdama parodą. Didelis ačiū jai.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas