2019 m. archeologinių tyrimų metų surastos statinio liekanos.

Kultūra

Archeologai tęsia gynybinio bokšto liekanų tyrimą

Praėjusių metų gruodį Ukmergėje, Pilies parko teritorijoje, tyrimus vykdę VšĮ „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ archeologai aptiko su pilies egzistavimo laikotarpiu susijusią struktūrą – kaip spėjama, gynybinio bokšto liekanas. Dabar tyrinėtojai vėl grįžo ir tęsia savo darbus.

Kaip skelbia Kultūros paveldo departamentas (KPD) prie Kultūros ministerijos, planuojama pratęsti Ukmergės senojo miesto vietos ir senamiesčio viešųjų erdvių (Kęstučio aikštės, Draugystės skvero, Pilies kalno parko) archeologinius tyrimus, finansuojamus rajono savivaldybės.

2019 m. atliekant žvalgomuosius archeologinius tyrimus Ukmergės Pilies kalno teritorijoje buvo aptiktos gynybinių konstrukcijų liekanos. Pilies parko pakraštyje rastas iš stambių lauko akmenų sumūrytas ir kalkių skiediniu surištas XVII-XVIII a. mūras, o šalia mūro – išlikęs akmenų grindinys. Kaip manoma, tai gali būti pietrytinėje Pilies kalno dalyje buvusio žvaigždinės formos gynybinio bokšto liekanos. Maždaug 30 metrų į vakarus nuo šio radinio, jau kitoje tyrimų vietoje, buvo aptikta, kaip spėjama, gynybinio griovio dalis.

Pilies parke atliekamų archeologinių tyrimų vadovas Justinas Račas tuomet teigė, kad šiose vietose atlikus platesnės apimties detaliuosius archeologinius tyrimus, būtų galima detaliai rekonstruoti buvusio gynybinio bokšto dydį ir jį juosusių gynybinių įrenginių bei struktūrų planą.

„Tai būtų vienas unikalesnių atvejų Lietuvoje. Visi šie radiniai po ilgų bevaisių tyrimų metų leistų patvirtinti, kad Pilies parko teritorijoje tikrai egzistavo gynybiniai įtvirtinimai, kurie greičiausiai buvo skirti apsaugoti ant kalno stovėjusius pastatus, kurių vietos iki šiol dar nėra lokalizuotos ir galėtų būti ateities tyrimų objektas. Pastarąjį kartą Pilies parkas buvo kasinėjamas 2016 metais, bet tada, deja, į nieką „nepataikėme“. O dabar pavyko. Archeologiniai kasinėjimai parke vyks tol, kol jis bus tvarkomas“, – sakė J. Račas.

Dabar pradėtų archeologinių tyrimų metu planuojama detaliau ištyrinėti minėtuosius radinius.

Yra manoma, kad Ukmergės Pilies kalno teritorijoje XV a. buvo pastatyta mūrinė pilis, bet apčiuopiamų duomenų apie pilį iki šiol nebuvo. Kitoje Vilkmergėlės upelio pusėje, ant Ukmergės piliakalnio, stovėjo medinė pilis, kuri 1391 m. buvo sudeginta Vytauto ir Jogailos kovų metu. Teigiama, kad mūrinė pilis galutinai sunyko XVIII a. pabaigoje.

„G. ž.“ inform.

KPD nuotraukos

XIX a. pr. Ukmergės planas, kuriame matomas gynybinis bokštas. Jo liekanos rastos archeologinių tyrimų metu.

Palikite komentarą apie straipsnį

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas