Asociatyvi nuotrauka.

Aktualijos, Naujausi

Žmonėms su negalia mieste perkami penki butai

Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos apsaugoto būsto pirkimo, įgyvendinant projektą „Apsaugoto būsto plėtra ir savarankiško gyvenimo namų įrengimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ ekonominio ir (ar) socialinio pagrindimo sąlygos. Jomis vadovaujantis numatoma mieste nupirkti penkis 2-iejų kambarių butus ir pritaikyti juos apsaugoto būsto paskirčiai, sukuriant apgyvendinimo vietas 10-čiai asmenų.

Vilniaus regiono plėtros taryba patvirtino „Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bend-ruomenėje teikiamų paslaugų Vilniaus regiono žemėlapį“, kuriame numatytos infrastruktūros, reikalingos intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims, plėtra Vilniaus regiono savivaldybėse. Šis žemėlapis atskleidžia, kad apsaugoto būsto plėtros poreikis yra labai didelis. Ukmergės rajono savivaldybėje registruoti 495 asmenys, turintys psichikos ir (ar) intelekto negalią. Iš šio skaičiaus atėmus 198 veikiančių Jasiuliškio socialinės globos namų darbingo amžiaus gyventojus, mūsų rajone gyvena apie 297 tikslinės grupės asmenys.

Atsižvelgiant į tai ir numatoma pirkti apsaugoto būsto paskirties butus. Jie bus įsigyjami Ukmergės mieste dėl išvystytos infrastruktūros bei būtinųjų paslaugų prieinamumo.

Pagal tokių būstų finansavimo gairių aprašą galima būtų statyti naujus pastatus, esamas patalpas ir pastatus rekonstruoti ar remontuoti arba įsigyti nekilnojamąjį turtą ir jį pritaikyti apsaugoto būsto paskirčiai.

Išanalizavus situaciją statyti naują pastatą buvo atsisakyta, nes tai atitinka savarankiško ar grupinio gyvenimo namų alternatyvą. Esamų pastatų ar patalpų pritaikymas apsaugoto būsto paskirčiai negalimas, kadangi mūsų savivaldybė neturi tinkamų nenaudojamų patalpų. Įgyvendinant Jungtinių Tautų žmonių su negalia teisių konvencijos nuostatas, ypatingas dėmesys skiriamas 19 straipsniui „Savarankiškas gyvenimas ir įtrauktis į bendruomenę“. Jame numatoma galimybė asmenims su negalia apsirūpinti saugiu bei tinkamu būstu ir naudotis individualiomis paslaugomis bei bendruomenės objektais ir paslaugomis. Apsirūpinimas būstu reiškia galimybę gyventi bendruomenėje su kitais.

Siekiant projekto tikslo bei tikslinės grupės įtraukties į bendruomenę nuspręsta, kad geriausias variantas – apsaugotam būstui pirkti butus. Šis pasirinkimas leis butus įsigyti etapais, lanksčiau užtikrinti apsaugoto būsto pasiūlą.

Minėtųjų butų įsigijimui numatyta skirti apie 300 000 eurų. Lėšų poreikis grindžiamas atliktu būsto rinkos tyrimu pagal šių metų birželio 7 d. www.aruodas.lt skelbiamų dviejų kambarių butų pardavimo kainas Ukmergės mieste. Tokių butų kainos svyruoja nuo 42 tūkst. eurų Vytauto gatvėje (37 kv. m), iki 67 tūkst. eurų Veterinarijos gatvėje (50 kv. m).

Perkami butai pagal reikalavimus gali būti 1–3 aukštuose, o aukštesniuose aukštuose gali būti pasirenkami tik su sąlyga, kad name įrengtas liftas.

Šių butų pirkimas bus vykdomas skelbiamų derybų būdu, taikant ekonominio naudingumo kriterijų. Neįvykus pirkimui skelbiamų derybų būdu, pirkimas vykdomas neskelbiamų derybų būdu. Konkursą organizuos savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, kuri atliks pirkimą pagal galiojančius teisės aktus.

„G. ž.“ inform.

Palikite komentarą apie straipsnį

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto
traffix.lt

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas

Žiūrėti kitas naujienas